دانلود کتاب حکمرانی حزبی و دموکراسی حزبی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب حکمرانی حزبی و دموکراسی حزبی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب حکمرانی حزبی و دموکراسی حزبی

کتاب حکمرانی حزبی و دموکراسی حزبی نوشته‌ی ولفگانگ سی. مولر و هانه مارسه نارود، ضمن تولید ادبیات در این زمینه، به بررسی احزاب سیاسی از زوایای مختلف و نقش آن در پارلمان‌های اروپایی می‌پردازد.

کتاب حکمرانی حزبی و دموکراسی حزبی (Party governance and party democracy) که حاصل مطالعه بر روی 28 دموکراسی اروپایی است، تصویری از آینده‌ای که می‌تواند پیش روی ما به عنوان یک کشور در حال توسعه باشد را ارائه می‌دهد. ما می‌توانیم با توجه به بررسی‌های آسیب‌شناسانه این کتاب پیرامون احزاب اروپایی مسیر خود را اصلاح کنیم. علاوه بر آن، احزاب ایرانی نیز می‌توانند از این کتاب استفاده فراوانی داشته باشند. احزاب ایران با بهره‌گیری از این کتاب می‌توانند آسیب‌‌ها و چالش‌هایی را که احزاب اروپایی با آن‌ها مواجه شده‌اند بشناسند و مسیر درست را انتخاب کنند تا در آینده دچار چنان بحران‌هایی نشوند.

ولفگانگ سی. مولر (wolfgang c. muller) و هانه مارسه نارود (Hanne Marthe Narud) در این اثر تلاش می‌کنند به این مسئله پاسخ دهند که آیا ما به پایان احزاب سیاسی در جهان و به طور خاص در اروپا رسیده‌ایم؟ این بحثی است که از سال 1971 در آمریکا مطرح شد و بعد از آن جنجالی را در محافل آکادمیک و علمی به راه انداخت. به طوری که بسیاری گفتند احزاب معاصر با احزاب نسل اول متفاوت هستند و دیگر اعتمادی که در اروپا به احزاب وجود داشت از میان رفته است.

نویسندگان ضمن ارزیابی همه‌ی کابینه‌های احزاب مختلف، عملکرد اقتصادی و نهادهای سیاسی و همچنین تاثیرپذیری‌های انتخاباتی و مشکلات احزاب در این زمینه را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. ممکن است بحث‌های کتاب برای مخاطب عام‌تر کمی سنگین باشد که این به علت دشواری زبان تخصصی‌ای است که برای نوشتن کتاب انتخاب شده و علاوه بر آن مقداری هم به این برمی‌گردد که ما در ایران بیشتر به جنبه‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا توجه داشته‌ایم و به سمت مسائل داخلی این اتحادیه نرفته‌ایم بنابراین ادبیات این حوزه برای ما تا حدودی ناآشنا است.

در بخشی از کتاب حکمرانی حزبی و دموکراسی حزبی می‌خوانیم:

دست‌کم دو نوع نگرش عمده در مورد پاسخ‌دهی انتخاباتی دمکراتیک وجود دارد. به نظر می‌رسد این دو نگرش با مطلوبیت تمرکز یا پراکنده شدن قدرت سیاست‌گذاری در یک دمکراسی ارتباط داشته باشند. هر دو نگرش در تصور پاسخ‌دهی به عنوان پاداش انتخاباتی که از افزایش مناصب دولتی و یا تأثیر بر آن‌ها ناشی می‌شود، دمکراتیک هستند، ولی یکی از آن دو، ارتباط ایده‌آل را به عنوان کثرت‌گرایی لحاظ می‌کند. در یک بستر دو حزبی، مادامی که یک حزب کمتر از 50% حد آستانه‌ی حمایت‌ها را در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند مدعی پست دولتی یا تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت باشد.

به محض اینکه از این حد آستانه گذر کند، می‌توان فرض کرد که این حزب، کنترل کاملی بر سیاست‌گذاری‌ها خواهد داشت. این ارتباط ایده‌آل توسط خطی پررنگ در شکل شماره 1 نشان داده شده است. تحقیقات آمریکایی در مورد پاسخ‌دهی انتخابات، به‌طور کلی این پاسخ‌دهی را اینگونه مفهوم‌سازی کرده است که بیشتر برندگان پست‌های دولتی، حدود 50% این حد آستانه را در اختیار دارند. قدرت سیاست‌گذاری نیز در حزبی متمرکز است که از حمایت اکثریت رأی دهندگان برخوردار باشد. از سوی دیگر، مفاهیم اروپایی پاسخ‌دهی انتخابات بر نسبت‌گرایی تمرکز دارند. اختیار سیاست‌گذاری در این ایده‌آل، از پراکندگی بیشتری برخوردار است (به‌طور کلی‌تر به کارهای لیپهارت 1984 مراجعه کنید). عبور از حد آستانه‌ی 50% سبب می‌شود افزایش اندکی در میزان تأثیر‌گذاری بر سیاست‌های دولت و یا احتمال تصاحب مناصب دولتی ایجاد شود. همان‌طور که در شکل شماره 1 با خط‌چین مشخص شده است، 45% از آرا باید با 45% از دولت و 55% از آرا باید با 55% از دولت در ارتباط باشند.

 ۴۷۷ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-7683-88-0 

چاپ ۱۳۹۷: ۴۴۹۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۶۶۰۰ ت - 5.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

دیباچه
فصل یکم: حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی
ولفگانگ سی. مولر و هانه مارسه نارود
1. دمکراسی حزبی
2. کمک به مطالعه دولت حزبی
3. کار استروم و مطالعه حکومت حزبی
فصل دوم: تشکیل دولت در دمکراسی‌های پارلمانی
بنجامین نایبلید
1. مقدمه
2. پیشینه تاریخی پژوهش
3. خطوط اصلی پژوهش
4. حدود و ثغور پژوهش جدید
نتیجه‌گیری
فصل سوم: چگونه احزاب حکومت می‌کنند: احزاب سیاسی و سازمان‌های داخلی حکومت
توربجورن برگمن، آلخاندرو اکر و ولفگانگ سی. مولر
1. مقدمه: احزاب و حکومت حزبی
2. جاه‌طلبی‌های متعارض، مسئله‌ای پیش‌روی حکمرانی
3. حکومتی با اکثریت تک‌حزبی: آرمان حکومت حزبی؟
4. دولت اکثریت تک‌حزبی: آیا نقطه ضعف می‌تواند به نقطه قوت تبدیل شود؟
5. دولت ائتلافی: از اولویت‌های پراکنده تا سیاست دولت منسجم؟
6. نتیجه‌گیری
فصل چهارم: عملکرد اقتصادی، نهادهای سیاسی و دوام کابینه در دمکراسی پارلمانی اروپا: 2011-1945
توماس سالفیلد
1. مقدمه
2. مروری بسیار کوتاه بر دوام کابینه
3. ارتباط عملکرد اقتصادی و دوام کابینه
1-3. هزینه انتخابات زودهنگام
2-3. هزینه جایگزینی کابینه بدون برگزاری انتخابات
4. داده، روش‌ها و طرح تحقیق
5. ارتباط دو متغیره میان عملکرد اقتصادی و بقای کابینه
6. عملکرد اقتصادی، ویژگی‌های ساختاری و خطر جایگزینی کابینه به شکل غیرانتخاباتی
7. عملکرد اقتصادی، ویژگی‌های ساختاری و خطر انتخابات زودهنگام
8. نتیجه‌گیری
فصل پنجم: تأثیرپذیری انتخاباتی، دولت حزبی و عملکرد ناقص انتخابات دمکراتیک
جی. بینگهام پاول
1. آنچه از انتخابات دمکراتیک انتظار داریم
2. چه نوع پاسخ‌دهی انتخاباتی دمکراتیک؟ نگرش‌های گوناگون اکثریت‌گرایی و نسبت‌گرایی
3. نهادهای انتخاباتی و دولتی و پاسخ‌دهی انتخاباتی
4. پاسخ‌گویی انتخابات به‌عنوان یک رابطه تجربی: آیا به‌لحاظ گزینش، انتخابات پاسخ‌گو به دولت‌هایی منجر می‌شود که سیاست‌های دلخواه رأی‌دهندگان را ایجاد کند؟
5. مفاهیم گوناگون پاسخ‌گویی: حساسیت به ضمانت‌های اجرایی
6. چرا انتخابات دمکراتیک عملکردی ناقص دارند؟
فصل ششم: احزاب در پارلمان: محو مخالفان
رودی بی. اندیویج
1. مقدمه
2. مخالفان در دو صحنه
3. احزاب مخالف حامی دولت
4. احزاب حاکم مخالف حکومت
5. مخالفت کاذب
6. دولت تقسیم‌شده
7. روند و پیامدها
فصل هفتم: گروه‌های حزبی پارلمان: چه کسانی در میانه‌ی میدان مسئول و پاسخ‌گو هستند؟
کنات هیدار
1. مقدمه
2. مطالعه‌ی گروه‌های حزبی پارلمان و استدلال‌های چندگانه‌ی اعضای پارلمان
1-2. چهار پرسش مهم درباره گروه‌های حزبی پارلمانی
2-2. عقلانیت چندگانه درون گروه‌های حزبی پارلمان
3. گروه‌های حزبی پارلمان به‌عنوان کارفرما و کارگزار
1-3. گروه‌های حزبی پارلمانی در راستای اعطای نمایندگی
2-3. مدل دو طرفه‌ای برای اعطای نمایندگی
4. شهروندان در برابر رأی‌دهندگان: سه وجه دمکراسی
1-4. بهینه‌سازی منافع
2-4. کنترل‌ها: قرارداد کجاست؟ رأی‌دهندگان چه چیزی را انتخاب می‌کنند؟
3-4. ویژگی‌های مدنی
5. نتیجه‌گیری: چه چیزی هست و چه چیزی باید باشد؟
فصل هشتم: رأی‌گیری پارلمانی
سیمون هاگ
1. مقدمه
2. پیشینه و تاریخ این رشته
3. خطوط اصلی پیشرفت
1-3. چه عاملی رفتار اعضای پارلمان را در رأی‌گیری‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
2-3. چه امری هم‌بستگی احزاب را توضیح می‌دهد؟
3-3. سنجش تقسیم‌بندی‌ها و خطوط تضاد
4. مرزهای پژوهش اخیر
5. نتیجه‌گیری
فصل نهم: اعتماد شهروندان به پارلمان اروپایی: نهادها و موضوعات
کارین دایرستاد و اولا لیستهاگ
1. مقدمه
2. چه چیزی تغییرات اعتماد سیاسی را شرح می‌دهد؟
3. تحلیل داده‌ها
4. روندهای موجود درمورد اعتماد سیاسی
5. عوامل تعیین‌کننده‌ی اعتماد به پارلمان
6. نتیجه‌گیری
فصل دهم: محدودیت‌های ساختاری انتخاب حزبی: تأثیر متغیرهای اجتماعی ساختاری بر انتخاب حزبی از منظر تطبیقی
اُدبورن ناتسِن
1. مقدمه
2. شکاف مرکز پیرامون: تغییر تأثیر منطقه بر انتخاب حزبی
3. رأی‌دهی مذهبی: تأثیر طبقه‌بندی مذهبی و بسامد حضور کلیسا
4. رأی‌دهی طبقاتی
1-4. مقدمه
2-4. نسل‌هایی از مطالعات مربوط به رأی‌دهی طبقات اجتماعی
3-4. الگوی طبقه‌ی اجتماعی
4-4. سنجش‌های رأی‌دهی طبقاتی
5-4. گرایش‌های موجود در رأی‌دهی طبقه اجتماعی
5. تضاد در بازار کالا: الگوی رأی‌دهی طبقه‌ی روستایی و تقابل روستایی شهری
6. جنسیت: شکاف جنسیتی از سنتی تا مدرن
7. استخدام در بخش‌های گوناگون، متخصصان فرهنگی، اجتماعی و تکنوکرات‌ها
1-7. استخدامِ بخشی
2-7. متخصصان اجتماعی و فرهنگی در مقابل تکنوکرات‌ها
8. نتیجه‌گیری
فصل یازدهم: احزاب سیاسی و تغییر قانون اساسی
شِین مارتین و بورن اریک راش
1. مقدمه
2. قانون اساسی چطور تغییر می‌کند؟
3. سنجش و توضیح تغییر قانون اساسی
4. آوردن حزب به بازی
5. نتیجه‌گیری
فصل دوازدهم: تغییر روابط حزب دولت در دمکراسی‌های پیشرفته: توسعه‌ی ویژه‌ی حزبی یا یک روند اجتماعی گسترده‌تر؟
نیکول بولیر
1. مقدمه
2. تغییر احزاب به‌عنوان فعالانی سازمانی: نشانه‌های افول
1-2. افول یا جهت‌گیری مجدد؟ از احزابی به‌عنوان نماینده تا احزابی به‌عنوان حاکم
3. تغییراتی در سطح سیستم حزبی: احزاب جدید در‌مورد افول حزب (قدیمی) چه اطلاعاتی می‌توانند به ما بدهند؟
4. کارتلی‌شدن حزب: توسعه‌ی ویژه‌ی حزبی یا روند اجتماعی گسترده‌تر؟
فصل سیزدهم: توسعه حزب در دنیای قدیم و در دنیای جدید
1. مقدمه
2. احزاب سیاسی و دمکراسی
3. احزاب سیاسی در دمکراسی‌های جدید
4. سنخیت‌شناسی احزاب
1-4. برچسب‌های حزبی
5. کارکردهای احزاب در دمکراسی‌های جدید
1-5. احزاب در حوزه‌های انتخابیه
2-5. احزاب در مناصب دولتی
3-5. نظام حزبی
4-5. تنظیم حقوقی احزاب و مسئله‌ی فرایند انتخابات
6. هم‌گرایی بین احزاب در دمکراسی‌های قدیم و جدید
7. نتیجه‌گیری

راهنمای دانلود کتاب حکمرانی حزبی و دموکراسی حزبی

برای دانلود کتاب حکمرانی حزبی و دموکراسی حزبی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  حکمرانی حزبی و دموکراسی حزبی

نظرات کتاب حکمرانی حزبی و دموکراسی حزبی

Mohammad Rahnama
۱۳۹۸/۱۰/۳
دیدگاه حزب گرایی، اولین قدم دموکراسی است
فاطمه معتمدی پور
۱۳۹۹/۹/۲۰
کتابی جامع و کامل!
مشاهد همه نظرات (۲)