دانلود کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی

  • از: پریسا داهیم
  • ۶ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی

کتاب پیش رو تحت عنوان دستگاه های خودکار شمارنده سلولی(اساس کار، کالیبراسیون، کنترل کیفیت و خطاها) به همت استادان و کارشناسان آزمایشگاه مرجع سلامت، زیر نظر مستقیم کمیته تخصصی هماتولوژی این اداره کل و با استناد بر آخرین اطلاعات علمی موجود در منابع معتبر و تجربیات کاربردی تدوین شده است.

در این مجموعه که با هدف استاندارد و یکسان نمودن روند کنترل کیفیت دستگا ه های خودکار شمارنده سلولی تهیه گردیده، به دستورالعمل های کاربردی و قابل اجرا برای استفاده تمام همکاران و کارشناسان در رشته های مرتبط آزمایشگاهی متناسب با نیاز آزمایشگاه ها اشاره شده است.

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
اصول اولیه ی کار با دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
شناسنامه دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
نکته های مهم در انجام آزمایش CBC
فصل دوم: اساس کار، کالیبراسیون، کنترل کیفیت و خطاهای
دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
1. اساس کار دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
2. کالیبراسیون دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
3. کنترل کیفیت دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
-1-3 خون کنترل
-2-3 آزمون پایداری کالیبراسیون
-3-3 آزمایش دوتایی
-4-3 آزمایش بازبینی
-5-3 آزمایش دلتا
-6-3 استفاده از نتایج بیماران
-7-3 بررسی عدم دقتCV
-8-3 بررسی صحت
-9-3 تطابق نتایج دستگاه با یافته های میکروسکوپی یا بالینی
4. خطاهای دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
فصل سوم: رو ش های مرجع انجام آزمایش ها
1. اندازه گیری هموگلوبین خون به روش سیان مت هموگلوبین
2. روش اندازه گیری حجم سلول های متراکم شده به روش میکروهماتوکریت
کنترل کیفیت و بررسی کالیبراسیون دستگاه میکروهماتوکریت
3. شمارش سلول های خونی به روش دستی
شمارش گلبول های سفید
شمارش پلاکت
منابع

 ۶۴ صفحه، ۹۶۳ کیلوبایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-964-359-247-9 

چاپ ۱۳۸۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی

برای دانلود کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  دستگاه های خودکار شمارنده سلولی