دانلود کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی

  • از: پریسا داهیم
  • ۷ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی

کتاب پیش رو تحت عنوان دستگاه های خودکار شمارنده سلولی(اساس کار، کالیبراسیون، کنترل کیفیت و خطاها) به همت استادان و کارشناسان آزمایشگاه مرجع سلامت، زیر نظر مستقیم کمیته تخصصی هماتولوژی این اداره کل و با استناد بر آخرین اطلاعات علمی موجود در منابع معتبر و تجربیات کاربردی تدوین شده است.

در این مجموعه که با هدف استاندارد و یکسان نمودن روند کنترل کیفیت دستگا ه های خودکار شمارنده سلولی تهیه گردیده، به دستورالعمل های کاربردی و قابل اجرا برای استفاده تمام همکاران و کارشناسان در رشته های مرتبط آزمایشگاهی متناسب با نیاز آزمایشگاه ها اشاره شده است.

 ۶۴ صفحه، ۹۶۳ کیلوبایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-964-359-247-9 

چاپ ۱۳۸۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
اصول اولیه ی کار با دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
شناسنامه دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
نکته های مهم در انجام آزمایش CBC
فصل دوم: اساس کار، کالیبراسیون، کنترل کیفیت و خطاهای
دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
1. اساس کار دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
2. کالیبراسیون دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
3. کنترل کیفیت دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
-1-3 خون کنترل
-2-3 آزمون پایداری کالیبراسیون
-3-3 آزمایش دوتایی
-4-3 آزمایش بازبینی
-5-3 آزمایش دلتا
-6-3 استفاده از نتایج بیماران
-7-3 بررسی عدم دقتCV
-8-3 بررسی صحت
-9-3 تطابق نتایج دستگاه با یافته های میکروسکوپی یا بالینی
4. خطاهای دستگاه های خودکار شمارنده سلولی
فصل سوم: رو ش های مرجع انجام آزمایش ها
1. اندازه گیری هموگلوبین خون به روش سیان مت هموگلوبین
2. روش اندازه گیری حجم سلول های متراکم شده به روش میکروهماتوکریت
کنترل کیفیت و بررسی کالیبراسیون دستگاه میکروهماتوکریت
3. شمارش سلول های خونی به روش دستی
شمارش گلبول های سفید
شمارش پلاکت
منابع

راهنمای دانلود کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی

برای دانلود کتاب دستگاه های خودکار شمارنده سلولی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  دستگاه های خودکار شمارنده سلولی