دانلود کتاب روش‌های نوین تدریس


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب روش‌های نوین تدریس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب روش‌های نوین تدریس

کتاب روش‌های نوین تدریس نوشتۀ رامین اروانه، نازنین‌زهرا اروانه و حیدر بدرود، به معلمان کمک می‌کند تا مهارت‌های خود در زمینۀ طرح درس و تدریس اثربخش را ارتقا بخشند و از این طریق بتوانند در تربیت و تحول نیروی انسانی جوان نقش بزرگی ایفا کنند.

دربارۀ کتاب روش‌های نوین تدریس:

امروزه یکی از مهم‌ترین عوامل تحول و پشرفت کشورها تربیت نیروی انسانی است. چنین تحولی هرگز رخ نخواهد داد، مگر اینکه اینکه در نحوۀ تفکر و عمل مدیران و کارگزاران نظام‌های آموزشی به‌خصوص معمان تغییری اساسی ایجاد شود.

محیط‌های آموزشی دارای معیارهای مشخص علمی هستند. یادگیری و تحول ویژگی‌ای نیست که به اجبار یا با تحمیل فکر و اطلاعات و به روش‌های غیرعلمی بتوان آن را در دیگران به وجود آورد. تحول نیازمند بستر و فضایی تأثیرگذار است که بتواند در دانش، روش، منش و نگرش افراد تغییراتی را ایجاد کند. به وجود آوردن چنین بستری به عوامل گوناگونی مانند وضعیت اقتصادی، شرایط اجتماعی - سیاسی و بافت فرهنگی بستگی دارد.

در فرآیند فعالیت‌های آموزشی، مدیران و معلمان مدرسه اعضای محوری و مهم تحول نیروی انسانی به شمار می‌روند. از این رو باید اثربخشی و کارآیی کافی را داشته باشند. معلم‌ها باید مؤثر و کارآمد باشند و دیدگاه‌ها، مبانی، اصول و شیوه‌های آموزش و پرورش را بدانند و با بینشی مناسب فضایی را به وجود آورند که در عوض انتقال اطلاعات و تحمیل اندیشه، احساس امنیت، خودکنترلی و خودتحولی را در دانش‌آموزان بهبود بخشند تا آن‌ها قادر باشند به طور فردی معیار تعلیم و تربیت خود قرار بگیرند.

این کتاب در چهار فصل طراحی شده که فصل اول آن تعاریفی را دربارۀ تدریس، روش و عوامل مؤثر بر تدریس ارائه می‌دهد. در فصل دوم موضوعاتی در مورد مبانی گوناگون تعلیم و تربیت، انواع اهداف یادگیری و آموزش و پرورش و اهمیت آن تشریح می‌گردد. در فصل سوم به انواع الگوها و شیوه‌های مدرن تدریس پرداخته می‌شود و در فصل پایانی نویسندگان توضیحاتی دربارۀ طرح درس، مراحل آن و اجرای طرح درس و مؤلفه‌های ارزشیابی تحصیلی ارائه می‌دهند.

کتاب روش‌های نوین تدریس برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب برای تمامی معلمان و مدیران مدارس نکات آموزنده و مفید بسیاری دارد و به آنان روش‌های جدید تدریس را می‌آموزد.

در بخشی از کتاب روش‌های نوین تدریس می‌خوانیم:

ماهیت فرایند تدریس شامل سه عنصر محتوا، فعالیت و منابع و امکانات است. محتوا اصول و مفاهیمی است که در قالب یک برنامه درسی ارائه می‌شود. دانش‌آموزان با مطالعه، تحلیل و تمرین محتوا هدف‌های آموزشی را محقق می‌سازند. محتوای هر درسی ساختار ویژه خود را دارد که تا حدی نوع فعالیت و شیوه‌های تدریس معلم را مشخص می‌کند. اصولاً محتوای برنامه آموزشی بر اهداف تعیین شده مبتنی‌اند. اگر اهداف تعیین شده بر اصالت مواد درسی و انتقال حقایق علمی مبتنی باشد، باید محتوای ثابتی در کشور تدریس شود.

در چنین حالتی معلمان آزادی عمل و ابتکار چندانی در انتخاب و سازماندهی محتوا نخواهند داشت. آن‌ها باید بدون توجه به تفاوت‌های فردی محتوای یکسانی را با روشی ثابت به همه دانش‌آموزان ارائه دهند. برعکس اگر اهداف تعیین شده بر رشد همه جانبه دانش‌آموزان مبتنی باشد علایق، توانایی‌ها و نیازهای دانش‌آموزان محور فعالیت‌های آموزشی قرار خواهد گرفت. در این حالت یادگیری به محفوظات ختم نخواهد شد بلکه توجه به تفکر و رشد همه جانبه دانش‌آموزان، مدرسه را با زندگی واقعی هماهنگ خواهد ساخت.

دومین عنصر ماهیت تدریس فعالیت است. فعالیت یا رخدادهای آموزشی مشخص‌کننده نوع کنش و واکنش معلم و دانش‌آموزان در کلاس درس است. مثلاً اگر در اجرای یک برنامه آموزشی نقش معلم کنترل محیط آموزشی باشد، در این صورت باید وی از اصول و قواعد خاصی در تدریس پیروی کند و واکنش ویژه از خود نشان دهد. اما اگر معلم نقش راهنما و مشاور را داشته باشد، در این صورت باید آن‌ها را به جستجو و کنجکاوی وا دارد و آن‌ها را تشویق کند که پاسخ سؤالات خود را شخصا‌ پیدا کند.

 ۱۳۲ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-451747-8 

چاپ ۱۳۹۹: ۴۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۴۰۰۰ ت - 4.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
تقدیر و تشکر
فصل اول: کلیات و تعاریف
تعریف روش
تعریف یادگیری و تحلیل مفاهیم آن
کارکردهای تدریس
کارکردهای درونی تدریس
عوامل مؤثر بر تدریس
گروه‌های هادی
عوامل چهارچوب
فصل دوم: مبانی و اهداف آموزشی
مبانی مختلف تعلیم و تربیت
انواع هدف‌های آموزشی
مراتب هدف‌ها
اصول حاکم بر تدوین اهداف کلی آموزشی و رفتاری
آموزش و پرورش و اهمیت آن
فصل سوم: روش‌ها و الگوهای آموزشی
روش نمایش علمی (روش آموزش مهارت‌های علمی)
مراحل اجرای روش نمایش علمی
حل مسئله
مراحل آموزش و یادگیری حل مسئله
روش پرسش و پاسخ
روش پرسش و پاسخ بر سه اصل متکی است
محاسن و محدودیت‌های روش پرسش و پاسخ
روش ایفای نقش
مراحل ایفای نقش
محاسن و محدودیت‌های روش ایفای نقش
روش بحث گروهی
مراحل اجرای روش بحث گروهی
محاسن و محدودیت‌های روش بحث گروهی
روش یادگیری مشارکتی
مراحل یادگیری مشارکتی
محاسن و محدودیت‌های روش یادگیری مشارکتی
روش بدیعه‌پردازی
مراحل اجرای روش بدیعه‌پردازی
محاسن و محدودیت‌های روش بدیعه‌پردازی
روش اکتشافی
مراحل روش تدریس اکتشافی
محاسن و محدودیت‌های روش اکتشافی
الگوی آموزش کاوشگری
الگوی کاوشگری علمی
مراحل اجرای روش کاوشگری
محاسن و محدودیت‌های روش کاوشگری
دیداری، شنیداری
الگوی نظام‌های آموزشی
آموزش برنامه‌ای
شبیه‌سازی
فعالیت‌های اجتماعی
پژوهش گروهی
بدیه‌هسازی
روش کنفرانس (گردهمایی)
روش شاگرد - استاد
روش چند حسی (مختلط)
روش پروژهای
شیوه تمرینی
شیوه نمایشی
شیوه آزمایشی (روش اجرا کردن یا یادگیری به وسیله عمل)
محاسن و محدودیت‌های روش آزمایشگاهی
شیوه گردش علمی
الگوی کاوشگری به شیوه حقوقی
الگوی آموختن خود کنترل
روش کارگاهی
روش تدریس کارگاهی
الگوی دریافت مفهوم
الگوی تفکر اسقرایی
الگوی آگاهی‌یابی
الگوی یادگیری در حد تسلط
الگوی آموزش برای رشد مفهوم و مهارت
فصل چهارم: طرح درس و ارزشیابی تحصیلی
طرح درس روزانه
مراحل تهیه طرح درس روزانه
مراحل تنظیم طرح درس ترمی
اجرای طرح درس روزانه
مؤلفه‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
طرح درس روزانه
منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب روش‌های نوین تدریس

برای دانلود کتاب روش‌های نوین تدریس و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  روش‌های نوین تدریس

نظرات کتاب روش‌های نوین تدریس

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.