دانلود کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ

یعقوب قمری شریف آبادی در کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ، درصدد اثبات‌ این‌ مهم‌ است‌ که‌ چنانچه‌ وجود زن، این‌ موجودناشناخته‌ و زیباترین‌ جلوۀ‌ هستی، در پناه‌ حفظ‌ و صیانت‌ عارفانۀ‌ مرد قرار گیرد و در حریم‌ امن‌ معنوی‌ او از نسیم‌ مسرت‌بخش‌ مهر و محبت‌ بهره‌مند شود، چون‌ حوریه‌ای‌ بهشتی‌ سیرت‌ منوّر باطنی‌ یافته، حسن‌ دل‌انگیزش‌ بسان‌ طائر فردوس، فرشتۀ‌ نجات‌ مرد از دوزخ‌ مشتهیات‌ ملکی‌ به‌ جنت‌ لقا در فردوس‌ برین‌ می‌گردد.

نگارنده با استناد به آیات و روایات، به ویژه سوره‌های مریم و کوثر، در صدد بیان این مهم است که حقیقت وجود زن، نور مقدس رحیمی است که به سبب ظلمت قابیلیان تاریخ، به تیرگی گراییده و چنانچه در پرتو حفظ و صیانت انسان کاملی بسان زکریای نبی (ع) و علی مرتضی (ع) قرارگیرد، همانند مریم عذرا (س) و فاطمه زهرا (س) به طهارت و نورانیت ازلی خویش نائل می‌شود و به عنوان اسوه «طائران فردوس» نجات بخش راغبانش از دوزخ مشتهیات ملکی به سوی فروس قربین می‌گردد. اما چنانچه زن از صیانت و مراقبت انسان کامل محروم شود، از جمال و سیرت بهشتی و نورانیت ازلی خود مهجور گشته، همچون «ام جمیل» به عنوان نماد «ساحران دوزخ» هبوط دهنده دلباختگان خویش به سوی «غسلین» متعفن دوزخی می‌گردد.

در بخشی از زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ می‌خوانیم:

در معراج‌ چون‌ به‌ مقام‌ قاب‌ قوسین‌ رسیدم، اوّل‌ سخنی‌ که‌ حق‌تعالی‌ به‌ من‌ گفت‌، این‌ بود که‌ ای‌ محمد به‌ پایین‌ بنگر! من‌ نظر کردم، دیدم‌ همۀ‌ حجاب‌ها برداشته‌ شد. علی‌ را دیدم‌ که‌ سربرداشته‌ بود و به‌ من‌ می‌نگریست‌. چون‌ از آسمان‌ به‌ زیر آمدم، در صدد شدم‌ تاقصۀ‌ معراج‌ و آنچه‌ را که‌ دیده‌ و شنیده‌ بودم‌ با علی‌ بگویم، [اما] علی‌ بر من‌ سبقت‌ گرفت‌ و از همۀ‌ آنچه‌ که‌ دیده‌ و شنیده‌ بودم، مرا خبر داد.

 ۲۹۱ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-7965-42-7 

چاپ ۱۳۸۳، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

گلبانگ‌ مهتاب‌
طلیعه‌
پیشگفتار
تجلی‌ نور محمدی، نخستین‌ وجه‌ الهی‌
گفتار اوّل‌: عظمت‌ محمدی‌ در عالم‌ غیب‌ و شهود
خلقت‌ نور
خلقت‌ روح‌
خلقت‌ عقل‌
خلقت‌ قلم‌
گفتار دوم‌: مراتب‌ عقل‌ در رسالت‌ و ولایت‌ محمدی‌
نتیجۀ‌ مبحث‌
باب‌ اوّل‌: تجلی‌ نور طیّبه‌ علی‌ و فاطمه‌(ع‌) در ملأ اعلا
مفتاح‌ اوّل‌: توصیف‌ نور مقدس‌ علی‌(ع‌) در ملأ اعلا
مفتاح‌ دوم‌: توصیف‌ نور مطهر فاطمه‌(س‌) در ملأ اعلا
مفتاح‌ سوم‌: نکاح‌ دو نور منزه‌ علی‌(ع‌) و فاطمه‌(س‌) در رفیع‌اعلا
نتیجۀ‌ مبحث‌
باب‌ دوم‌: ظهور شجره‌ طیّبه‌ آدم‌ و حوّا در بهشت‌ اسما
مفتاح‌ اول‌: توصیف‌ حضرت‌ آدم‌(ع‌) در بهشت‌ اسما
مفتاح‌ دوم‌: توصیف‌ وجود مطهر حوّا(س‌) در بهشت‌ اسما
مفتاح‌ سوم‌: نکاح‌ دو وجود مکرم‌ آدم‌ و حوا(ع‌) در بهشت‌
نتیجه‌ مبحث‌
باب‌ سوم‌: نقش‌ علی‌ ولی‌ّالله‌(ع‌) در صیانت‌ فاطمه‌ زهرا(س‌)
مفتاح‌ اوّل‌: نکاح‌ علی‌ و فاطمه‌(ع‌) در عالم‌ ظاهر
مفتاح‌ دوم‌: نقش‌ علی‌ مرتضی‌(ع‌) در صیانت‌ از فاطمه‌ زهرا(س‌)
مفتاح‌ سوم‌: هفت‌ ستاره‌ فروزنده‌ عشق‌ و طهارت‌
1. هاجر(س‌)در پرتو طلعت‌ توحیدی‌ ابراهیم‌(ع‌)
2. مریم‌(س‌) در پناه‌ تعالیم‌ آسمانی‌ زکریا(ع‌)
3. فاطمۀ‌ بنت‌اسد(س‌) در سایه‌سار فتوت‌ ابوطالب‌(ع‌)
4. آمنه‌(س‌) در حصن‌ رحمانی‌ عبدالله‌(ع‌)
5. خدیجه‌(س‌) در حریم‌ عشق‌ آسمانی‌ محمد(ص‌)
6. شهر بانو(س‌) در سایۀ‌ عشق‌ و دلدادگی‌ به‌ حسین‌بن‌علی‌(ع‌)
7. نرجس‌ خاتون‌(س‌) در حصار ولایی‌ امام‌ حسن‌ عسکری‌(ع‌)
نتیجۀ‌ مبحث‌
باب‌ چهارم‌: نقش‌ آدم‌ صفی‌اللّه‌ در صیانت‌ از حوّا امۀ‌الله‌
مفتاح‌ اوّل‌: غفلت‌ آدم‌(ع‌) در مراقبت‌ از حوّا(س‌)
مفتاح‌ دوم‌: توبه‌ آدم‌ صفی‌الله‌(ع‌) در پرتو اذکار رحمانی‌
مفتاح‌ سوم‌: اسرار و لطایفی‌ از داستان‌ آدم‌(ع‌) و حوّا(س‌)
نتیجه‌ مبحث‌
باب‌ پنجم‌: سلالۀ‌ نورانی‌ و ظلمانی‌ آدم‌ و حوّا(ع‌)
مفتاح‌ اوّل‌: ذرّیۀ‌ قابیلی‌ حوای‌ بهشتی‌
مفتاح‌ دوم‌: ذریۀ‌ هابیلی‌ حوای‌ بهشتی‌(س‌)
نتیجۀ‌ ابواب‌ پیشین‌
باب‌ ششم‌: اسوۀ‌ طائران‌ فردوس‌ و نماد ساحران‌ دوزخ‌
مفتاح‌ اوّل‌: اکسیر مقدس‌ عشق‌
مفتاح‌ دوم‌: زن، مغناطیس‌ عشق‌
مفتاح‌ سوم‌: زن‌ در مرآت‌ ملک‌ و ملکوت‌
فاطمه‌ زهرا(س‌) اسوۀ‌ طائران‌ فردوس‌
ام‌ جمیل، نماد ساحران‌ دوزخ‌
نتیجۀ‌ مبحث‌
باب‌ هفتم‌: عوالم‌ هفت‌گانۀ‌ فرشته‌ عشق‌
مفتاح‌ اوّل‌: جمال‌ باطنی‌ انسان‌ کامل‌
مفتاح‌ دوم‌: مراتب‌ فرشتۀ‌ جمیل‌ عشق‌
1. عالم‌ جمادی‌
2. عالم‌ نباتی‌
3. عالم‌ حیوانی‌
4. عالم‌ انسانی‌
5. عالم‌ روحانی‌
6. عالم‌ نورانی‌
7. عالم‌ رحمانی‌
نتیجۀ‌ کتاب‌
حسن‌ ختام‌
شکرانۀ‌ حضور
فروغ‌ انتظار و حدیث‌ وصلت‌ عشق‌
ثمرات‌ معنوی‌ عشق‌
لطایف‌ عارفانه‌

راهنمای دانلود کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ

برای دانلود کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ
Omid Azimi
۱۳۹۸/۱/۱۶
جزو بی‌معنی و موهوم‌ترین کتابهاست حیف وقتی که واسش صرف کردم...
کاربر n
۱۳۹۶/۷/۱۷
زن نه طائر فردوس نه ساحر دوزخ!! نه مقدس است نه تابو. فقط و فقط انسانیست همانند مرد. کاش مردان سرزمین من اینقدر سعی نمیکردند زن را در تخیلاتشون چیزی غیر از یک انسان معمولی تصور کنند!!!!انسانی معمولی با فراز و نشیبهایش در زندگی هنانند مرد.
زهرا یقطین
۱۳۹۸/۷/۱۵
خلاصه‌اش که رسما داره میگه زن بدبخت و جهنمیه مگه اینکه یه مرد پناه و مراقبش باشه! چه مزخرفاتی! همه انسانن و پناه همه‌ی انسان‌ها خداست.
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۸)