دانلود کتاب سیره اهل بیت در جذب مخالفان


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب سیره اهل بیت در جذب مخالفان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب سیره اهل بیت در جذب مخالفان

کتاب سیره اهل بیت علیم‌السلام در جذب مخالفان، تألیف سید محسن مهدی زیدی است. اهل‌بیت علیهم‌السلام به عنوان تجسم عینی تعالیم اسلام در هدایت انسان‌ها به سوی نور، موفقیت‌های بزرگی داشتند. آنان در بسیاری موارد از کسانی که دشمنی ریشه‌داری با اسلام داشتند، دوستان فداکار و جان نثار اسلام ساختند.

قلم‌فرسایی و سخن گفتن دربارۀ شخصیت‌های عظیمی که همۀ جهان در مقابل عظمت آنان حقیر و کوچک می‌نماید و بلکه همۀ جلال و شکوه جهان، بدان جهت است که چنین گوهرهایی را در صدف خویش دربرگرفته است، آسان نمی‌نماید. نشان دادن ابعاد مختلف شخصیت انسان‌هایی که جامع همۀ فضایل و زیبایی‌ها و مبرا و منزه از همۀ نقایص و زشتی‌ها هستند، کاری بس مشکل و یا محال است. اگر پی بردن به کمال مطلق و جمال محض وجود نامتناهی باری تعالی آسان بود، این نیز ممکن می‌نمود، زیرا اهل‌بیت علیهم‌السلام آیینۀ جمال و جلال خداوند متعال هستند. سخن گفتن از اهل‌بیت علیهم السلام به دلیل حق‌مداری و حقانیت آنان آسان، اما درک حقیقت آنان بسیار دشوار است.

سید محسن مهدی زیدی در کتاب سیره اهل بیت علیم‌السلام در جذب مخالفان اشاره دارد اهل‌بیت علیهم‌السلام که تجسم عینی تعالیم اسلام هستند، در هدایت انسان‌ها به سوی نور، موفقیت‌های چشم‌گیری داشته‌اند. آنان در بسیاری موارد از کسانی که دشمنی عمیق با اسلام داشتند، یاران فداکار و جان‌نثار اسلام ساختند. در این تحقیق، بخشی از عملکرد اهل‌بیت علیهم‌السلام که در جذب مخالفان مؤثر بوده،‌ مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین در این کتاب، این فرضیه‌ها به اثبات می رسند:
- اهل‌بیت علیهم السلام در جذب مخالفانی که عنادی با حق نداشتند، موفق و پیروز بودند.
- اهل‌بیت علیهم السلام در شرایط مختلف، شیوه‌های خاصی در جذب مخالفان داشتند و در هر شیوه موفق بودند.

 ۱۳۵ صفحه، ۹۶۳ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-1955-068-4 

چاپ ۱۳۸۷: ۱۶۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۰۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
1. سیره
2. اهل‌بیت علیهم السلام
3. مخالفان
4. اصول ثابت و متغیر در سیره
الف) اصول ثابت
ب) اصول متغیر
5. اخلاق
1. نقش اخلاق اهل‌بیت علیهم السلام  در جذب مخالفان
1. عفو و گذشت
الف) عفو دعثور بن حارث
ب) عفو عکرمه
ج) آزاد ساختن ثمامة بن اُثال
د) عفو عمومی مشرکان مکه
2. ایثار و فداکاری
ایثار در حق فقیر و ایمان آوردن شمعون یهودی
3. حلم و بردباری
الف) حلم امام حسین علیه السلام  و سپاه یزید
ب) عفو امام سجاد علیه السلام  و هدایت یک مخالف
ج) حلم امام باقر علیه السلام  و ایمان آوردن یک نصرانی
د) ادب امام باقر علیه السلام  و هدایت یک مرد شامی
ه‌) بردباری امام حسن علیه السلام  و هدایت مرد شامی
4. عدالت و انصاف
الف) داوری علی علیه السلام  و ایمان آوردن عمیر بن وائل ثقفی
ب) عدالت‌طلبی علی علیه السلام  و ایمان آوردن یک یهودی
5. شجاعت و توانمندی
الف) اسلام آوردن هبّار پس از مشاهدهْ قدرت اسلام
ب) ایمان آوردن کندی و گروه مشرکان
6. بذل و بخشش (احسان)
الف) احسان پیامبر (ص)  و ایمان آوردن ابوالعاص
ب) احسان علی علیه السلام  و ایمان آوردن مشرک
ج) ایمان آوردن زن و شوهر یهودی
د) ایمان آوردن یک طبیب مروانی
ه‌) آزادی غلام نصرانی و ایمان آوردن او
7. رعایت کرامت انسان‌ها
الف) ایمان آوردن بُرَیده و هفتاد نفر از همراهانش
ب) تکریم پادشاه و ایمان آوردن او
ج) رفتار پیامبر (ص)  در هدایت تاجر نصرانی
د) تکریم کافر ذمی و ایمان آوردن او
ه‌) تکریم امام حسین علیه السلام  و جذب شدن زُهیر
8. وفای به عهد
الف) مسلمان شدن یهودی
ب) ایمان آوردن عده زیادی از مشرکان
2. نقش علم و آگاهی اهل‌بیت علیهم السلام  در جذب مخالفان
1. سخنرانی‌ها و خطبه‌ها
الف) خطبه امام حسین علیه السلام  در مکه
ب) خطبه امام حسین علیه السلام  با لشکر حرّ
ج) خطبه امام علیه السلام  بعد از نماز عصر
د) خطبه امام حسین علیه السلام  در مقام «البیضه» خطاب به اصحاب حرّ
ه‌) احتجاج امام حسین علیه السلام
و) خطبه‌های امام حسین علیه السلام  در روز عاشورا
یکم) هدایت یافتن ضرغامة بن مالک تغلبی
دوم) هدایت یافتن عبدالرحمن و پدرش
سوم) هدایت یافتن عبدالله بن بشر خثعمی
چهارم) حرّ بن یزید ریاحی و غلامش
پنجم) عمر بن ضبیعة بن قیس تیمی
ششم) قاسم بن حبیب بن ابی بشر ازدی
هفتم) موقع بن ثمامة اسدی صیداوی
هشتم) نعمان بن عمرو ازدی راسبی
نهم) یزید بن زیاد بن مهاصر ابوشعشاع کندی
دهم) 3 نفر از یزیدیان در شب عاشورا
یازدهم) سی نفر از یزیدیان در روز عاشورا
دوازدهم) ابوالحتوف و برادرش سعد در عصر عاشورا
سیزدهم) بکر بن حیّ تیمی
چهاردهم) جوین بن مالک بن قیس و همراهانش
پانزدهم) حارث بن امرء القیس کندی
شانزدهم) حلاس بن عمرو ازدی و برادرش
هفدهم) زهیر بن سلیم اَزدی
2. موفقیت در مناظرات
الف) مناظره پیامبر اکرم (ص)  و ایمان آوردن مشرکان
ب) مناظره امام باقر علیه السلام  و مسلمان شدن مرد کیسانی
ج) مناظره امام باقر علیه السلام  و مستبصر شدن ناصبی
د) مناظره امام صادق علیه السلام  و استبصار هشام جهمی
ه‌) مناظره امام صادق علیه السلام  و ایمان آوردن زندیق مصری
و) مناظره امام موسی کاظم علیه السلام  با راهبهْ مسیحی
ز) مناظره امام کاظم علیه السلام  با مرد راهب
3. پاسخ به پرسش‌های علمی و دینی
الف) پاسخ‌های پیامبر (ص)  و ایمان آوردن چهل نفر از یهودیان
ب) پاسخ‌های پیامبر اکرم (ص)  و ایمان آوردن اعرابی
ج) پاسخ‌های پیامبر اکرم (ص)  و ایمان آوردن نعثل یهودی
د) پاسخ‌های پیامبر (ص)  و ایمان آوردن مرد یهودی
ه‌) پاسخ‌های امیرمؤمنان علیه السلام  و ایمان آوردن سه نفر از علمای یهود
و) پاسخ‌های امیرمؤمنان علیه السلام  و ایمان آوردن یک یهودی
ز) پاسخ‌های امیرمؤمنان علیه السلام  و ایمان آوردن یکی از اَحبار یهود
ح) پاسخ‌های امیر مؤمنان علیه السلام  و ایمان آوردن صدها یهودی
ط) پاسخ‌های امیر مؤمنان علیه السلام  و ایمان آوردن اُسقف نجرانی
ی) پاسخ‌های امیرمؤمنان علیه السلام  و ایمان آوردن رأس الجالوت
ک) پاسخ‌های امیرمؤمنان علیه السلام  و ایمان آوردن یک مرد یهودی
ل) پاسخ‌های امام حسن علیه السلام  و ایمان آوردن صالح یهودی و هفتاد نفر
م) پاسخ‌های امام حسن مجتبی علیه السلام  و ایمان آوردن مرد شامی
ن) پاسخ‌های امام باقر علیه السلام  و ایمان آوردن ابرش کلبی
س) پاسخ‌های امام باقر علیه السلام  و اسلام آوردن شیخ دیرانی و همراهانش
ع) پاسخ‌های امام باقر علیه السلام  و ایمان آوردن یکی از خوارج
ف) پاسخ‌های امام کاظم علیه السلام  و ایمان آوردن گروهی از یهود
ص) پاسخ‌های امام کاظم علیه السلام  و ایمان آوردن یک نصرانی
ق) پاسخ‌های امام کاظم علیه السلام  و ایمان آوردن یک راهب و همراهانش
ر) پاسخ‌های امام رضا علیه السلام  و هدایت یافتن یک واقفی مذهب
ش) پاسخ‌های امام رضا علیه السلام  و هدایت یافتن افرادی از زبان‌ها و مذاهب مختلف   
ت) پاسخ‌های امام رضا علیه السلام  و هدایت یافتن سؤال کننده
ث) پاسخ‌های امام رضا علیه السلام  و ایمان آوردن عمران صابی
4. استدلال‌های منطقی و قرآنی
الف) استدلال‌های پیامبر اکرم (ص)  و ایمان آوردن شش نفر از خزرجیان
ب) استدلال‌های پیامبر اکرم (ص)  و ایمان آوردن دوازده نفر از اهل یثرب
ج) استدلال‌های پیامبر اکرم (ص)  و ایمان آوردن  تن از اوس و خزرج
د) استدلال‌های امام سجاد علیه السلام  و هدایت یافتن شیخ شامی
ه‌) استدلال‌های امام‌رضا علیه السلام  و هدایت یافتن یکی از خوارج
و) استدلال‌های امام رضا علیه السلام  و ایمان آوردن کنیز رومی و یک مرد سندی نصرانی بر امامت ایشان  
3. نقش قدرت و توانایی سیاسی و اجتماعی در جذب مخالفان
1. تسلیم شدن اهل مکه
2. تسلیم شدن اهل طائف
3. تسلیم شدن اهل یمن
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مباحث
فهرست منابع

راهنمای دانلود کتاب سیره اهل بیت در جذب مخالفان

برای دانلود کتاب سیره اهل بیت در جذب مخالفان و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  سیره اهل بیت در جذب مخالفان
فاطمه جعفرپور
۱۳۹۸/۱/۱۵
کتابی مفید و زیبا در برخورد با مخالفین و انسانهایی با دیدگاه متفاوت با ما
خوندنش رو بر هر انسانی بخصوص هر مسلمانی پیشنهاد می‌کنم
علی رضا
۱۳۹۶/۵/۶
کتاب خوبی است وشناخت مارانسبت به برخوردائمه با مخالفان زیبا نشان می‌دهد
❤زینب سلام الله❤ الگوی ناب من 💝 جز زیبایی ندیدم
۱۳۹۸/۷/۲۶
این کتاب روش درست چجوری رفتار کردن با بدان را آموزش میده که پر از فایده است💜💖
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۵)