دانلود کتاب فرمول های مدیریت پروژه قابل استفاده در MS-Project و پراجکت سرور

  • از: محمد افشار
  • ناشر: فرهنگ رسانه پویا
  • ۱ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب فرمول های مدیریت پروژه قابل استفاده در MS-Project و پراجکت سرور و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب فرمول های مدیریت پروژه قابل استفاده در MS-Project و پراجکت سرور و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب فرمول های مدیریت پروژه قابل استفاده در MS-Project و پراجکت سرور

این کتاب حاصل کار گروهی است که در سال 1385 توسط گروهی از همکاران عزیزم در شرکت گستره نگار انجام شده است.

همواره سوالات متعددی در خصوص اطلاعات مختلف پروژه از کارشناسان کنترل پروژه سوال می شود. برخی از سوالات میتواند به شرح زیر باشد:

· تاخیر پروژه چند روز است؟

· تاریخ اتمام پروژه کی  است؟

· چند درصد به زمان پروژه اضافه شده است؟

· پیشرفت پروژه چقدر است؟

برای جوابگویی به این سوالات نیاز به ایجاد و انتشار پروژه با فعالیت های مناسب و برنامه زمانبندی کامل می باشد و این پروژه به صورت دوره ای و با اطلاعات جدید باید بروز اوری گردد.

هوشمند سازی سازمان و ابزارها به نحوی که برخی از گزارش های پروژه به صورت خودکار و آنی آمده استفاده باشد یکی از اهداف مهم پیاده سازی EPM در سازمآن های بزرگ می باشد و سعی شده است.

 ۶۱ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
چاپ ۱۳۹۱، قیمت الکترونیکی: ۲۳۰۰۰ ت - 6.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

سخنی با خوانندگان
مقدمه
فرمول هایی برای فعالیت ها Task
لیست فعالیت های در حال انجام
لیست فعالیت های اتمام یافته
لیست فعالیت هایی که زمانشان بیشتر از زمان اولیه شان  شده است
لیست فعالیت هایی که در زمان مقرر شروع نشده اند
لیست فعالیت هایی بیشتر از هزینه اولیه هزینه کرده اند
لیست فعالیت هایی که طی دوهفته آینده  شروع می شوند
لیست فعالیت هایی که طی دوهفته آینده  باید انجام میشده است
لیست فعالیت هایی که طی دوهفته آینده در دست انجام هستند
لیست فعالیت هایی که طی دوهفته آینده خاتمه می یابد
لیست فعالیت های 7 روز آتی
لیست فعالیت های تاخیردارد
فعالیت های دارای تاخیر – مسیر بحرانی
تاخیر فعالیت / روز
محاسبه درصد کار انجام شده
تشخیص Baseline
فرمول های منابع
وضعیت تاهل
وضعیت استخدامی
فرمول های پروژه
محاسبه پیشرفت زمانی برنامه ای
محاسبه پیشرفت زمانی واقعی
آخرین بروز آوری
آخرین انتشار
تاریخ پایان برنامه ای
تاریخ شروع برنامه ای
تاریخ شروع واقعی
تعداد فعالیت
% تقدم/ تاخر از برنامه زمانبندی (+مطلوب)
%صرفه جویی/ اضافه کاری در ساعت کارکرد (+مطلوب)
عملکرد زمان (1مطلوب)
عملکرد مالی (1مطلوب)
%ضریب تحقق پروژه (100 مطلوب)
پیش بینی ساعت کار باقیمانده
پیشرفت برنامه ای
پیشرفت واقعی
±مالی
±BL-M
طبقه بندی پروژه
میزان سختی
فیلد نوع  پروژه 1
فیلد نوع  پروژه 2
فیلد نوع  پروژه 3
±زمانی-M
ضمیمه 1: فرمول های استفاده شده در یک پروژه بانکی
BL
<5
"=تاخیر=" و یا  "تاخیر"
± انتها
نمایش فعالیت های آتی
ضمیمه 2: فرمول های استفاده شده در مرکز تحقیقاتی
Project status
درصد پیشرفت برنامه ای
پایان / طی دو هفته
Update status
درصد تاخیر
Percent complete variance
درحال انجام 30 روز
% complete variance
Date left
درصد پیشرفت واقعی
Planed physical percent complete
پایان /طی یک ماه آینده
شروع/ طی یک ماه آینده
تاخیرفعالیت-5روز
Baseline duration num
Pre percent complete

راهنمای دانلود کتاب فرمول های مدیریت پروژه قابل استفاده در MS-Project و پراجکت سرور

برای دانلود کتاب فرمول های مدیریت پروژه قابل استفاده در MS-Project و پراجکت سرور و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  فرمول های مدیریت پروژه قابل استفاده در MS-Project و پراجکت سرور