دانلود کتاب فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی در جمهوری اسلامی ایران

  • از: غفار زارعی
  • ناشر: انتشارات نظری
  • ۱ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی در جمهوری اسلامی ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی در جمهوری اسلامی ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی در جمهوری اسلامی ایران

کتاب فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی در جمهوری اسلامی ایران اثر غفار زارعی، مسائل سیاسی ایران و نخبگان حزبی را مورد بحث قرار می‌هد.

نقش نخبگان حزبی در توسعه یافتگی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران انکار ناپذیر است. می‌توان به این نکته توجه نمود که نخبگان کارآمد و دارای توان بالای مدیریتی که تخصص و تعهد سیاسی را به همراه بینش وسیع علمی دارند یکی از موضوعات مهم در آینده احزاب سیاسی ایران هستند.

شرایط پیچیده اجتماع، جهان و دگرگونی‌های سریع و چگونگی واکنش به پدیده‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی از جمله مواردی هستند که بر جایگاه و نقش فرهنگ نخبگان احزاب سیاسی بیش از گذشته می‌افزاید. نخبه‌پروری سیاسی تاثیر بسزایی بر توسعه همه جانبه احزاب سیاسی ایران خواهد داشت.

نخبگان حزبی بدلیل بینش نظری و ترسیم چشم اندازهای بلند مدت و افق‌های دورنگر، راه‌های سخت و دشوار را برای رسیدن به اهداف توسعه یافتگی سیاسی هموار می‌نمایند. بنابراین امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به پرورش نخبگان مستعد و متعهد با تفکر و نگرش تعامل گرایی نیازمند است.

نگرش تعامل گرایانه نخبگان حزبی بر اساس تخصص و تعهد نسبت به فعالیت‌های حزبی-سیاسی راه را برای کنش بین الاذهانی در جهت همگرایی و وفاق سیاسی فراهم می‌نماید. نخبگان حزبی می‌تواند با بکارگیری فرهنگ انعطاف پذیری سیاسی و قرار گرفتن در چارچوب‌های قانون‌گرایی، زمینه‌های توسعه یافتگی را در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند. فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی با مشخصه‌هایی مانند قاعده مندی سیاسی، اجماع مطلوب و انعطاف پذیری سیاسی سبب توسعه فرهنگ سیاسی و اشاعه آن به سایر سطوح سیاسی و اجتماعی می‌گردد.

گسترش فرهنگ مذاکره و گفتگو نخبگان حزبی بر روند توسعه سیاسی سرعت و ظرافت می‌بخشد. گسترش سطح تعامل گرایی نخبگان احزاب سیاسی به صورت یک فرهنگ سیاسی فعال، سازنده، پویا و نهادینه که بتواند در دراز مدت منجر به کاهش تنش‌ها و منازعات افسار گسیخته سیاسی در میان گروه‌های رسمی صاحب قدرت گردد، یکی ازمسائل مهم و ضروری در حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

در بخشی از کتاب فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی در جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم:

برداشت نخبگان و توده‌ها از واقعیت سیاسی، نحوه رفتار رهبران، شیوه عملکرد نهادها، عقاید پدیدآمده توسط رهبران سیاسی و نخبگان، میزان تجدد و توسعه صنعتی جوامع، جایگاه گروههای مستقل و بالاخره نحوه عملکرد وسایل ارتباط جمعی، همگی نقش مهمی در شکل گیری فرهنگ سیاسی ایفا می‌نمایند. (نفیسی، 1379)

در ارتباط با فرهنگ سیاسی در ایران می‌توان به چهار دوره تاریخی-سیاسی اشاره نمود: دوره ایران قبل از اسلام، دوره اسلامی، دوره صفویه تا انقلاب اسلامی و دوره پس از انقلاب اسلامی. در سه دوره اول، عنصرغالب در فرهنگ سیاسی ایران، استبداد بود که به شکل فره ایزدی یا استبداد شرقی یا آمیزه‌ای از این دو بر اذهان و واقعیات جامعه و آحاد آن تسلط داشته است.

یعنی از سه شکل اقتدار مشروع در اندیشه ماکس وبر، نوع کاریزمایی (در غالب اعتقاد به فره ایزدی یا فروغ خداوندی و حاکمیت این فره از طریق شخص فرهمند) و نوع سنتی (در چارچوب استبداد شرقی) وجوه غالب را تشکیل می‌داده است. (مدیرشانه چی، 1373)

فرهنگ سیاسی یکی از عوامل اساسی در بروز رفتار‌های سیاسی افراد و گروههای سیاسی محسوب می‌شود به همین دلیل مجموع نگرش‌ها و رفتار‌های متضاد مثل مشارکت یا انفعال، سیاست پذیری یا سیاست گریزی، اعتماد و بی اعتمادی، خشونت یا تحمل، امنیت یا ناامنی و نوگرایی یا ایستایی جملگی ریشه در جنس و نوع فرهنگ سیاسی ایران دارد و این فرهنگ سیاسی خود جلوهایی ازهویت فرهنگی چند پارچه در ایران به حساب می‌آید.

 ۱۲۸ صفحه، ۵۶۳ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-289-661-2 

چاپ ۱۳۹۶: ۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۶۵۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: فرهنگ تعاملی
1-نظریه تعاملی
1-1-نگرش خود-دیگری
1-2-هویت جمعی
1-3-درک معانی
2- فرهنگ تعاملی
3-فرهنگ سیاسی
4- فرهنگ سیاسی ایرانی
فصل دوم: نخبه و نخبگان حزبی
1-تعریف نخبه
2-مرزبندی و مطالعه نخبگان
3-نظریه پردازان نخبه گرا
3-1-افلاطون
3-2-ویلفردو پاره تو
3-3-گائتانو موسکا
3-4- روبرت میشلز
3-5-سی رایت میلز
فصل سوم: حزب و احزاب سیاسی
1-تعریف حزب
2- کارویژه‌های حزبی
2-1-کارویژه انتخاباتی احزاب
2-2-کارویژه آموزشی احزاب
2-3- کارویژه امنیتی احزاب
3- فرهنگ حزبی درجمهوری اسلامی ایران
4-گفتمان جمهوری اسلامی و احزاب
فصل چهارم: فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی
1-نخبگان حزبی و مشروعیت
2-اجماع مطلوب نخبگان حزبی
3- قاعده مندی نخبگان حزبی
4- انعطاف پذیری نخبگان
5- نهادینگی تعامل سیاسی
بهره سخن
منابع

راهنمای دانلود کتاب فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی در جمهوری اسلامی ایران

برای دانلود کتاب فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی در جمهوری اسلامی ایران و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی در جمهوری اسلامی ایران