دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد دوم


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد دوم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد دوم

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد دوم، منتشر شد. این شماره به بررسی سیر تحول و تطور مفهوم زمان در شهرسازی از انقلاب صنعتی تاکنون و مطالعه‌ گونه‌شناسی محلات بافت قدیم شهر بهبهان؛ با هدف ارائه معیارهای طراحی مرکز محله جدید، می‌پردازد.

تحولات تکنولوژیک در هر زمان منجر به تغییر نوع نگاه انسان به مفاهیم و ظهور پارادایم‌های نوین شده است. ایدئولوژی‌های جدید، سلایق و نیازهای تازه را به دنبال دارند و انتظار پاسخ‌های متناسبی را می‌کشند. مفهوم زمان به مثابه یکی از ابعاد مهم در دانش شهرسازی همواره توسط شهرسازان از دیدگاه‌های متفاوتی نگریسته شده است.

دوران قبل از انقلاب صنعتی با سرعت کم تحولات، نگاه فلسفی و ازلی به مفهوم زمان را پدید آورده بود؛ اما با گسترش سرعت زندگی پس از انقلاب صنعتی، مفهوم زمان از عالم انتزاع به عینیات کشانده شده و اهمیتی فراتر از طلا می‌یابد. تغییر نوع نگاه به زمان، راهکارهای شهرسازانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین پژوهش حاضر با مطالعات اسنادی کتابخانه‌ای در حوزه تئوری‌های شهرسازی به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش‌هایی نظیر چگونگی تحول و تطور مفهوم زمان در ساحت اندیشه شهرسازان و نیز احیانا روند قابل تشخیص تحولات بوده است. یافته‌های حاصل از بررسی دیدگاه‌های متعدد نشان داد
اگر چه به طور کلی تنوع برداشت‌ها از مفهوم زمان قابل تشخیص است، اما این سیر تحول با خط سیر زمانی انطباق ندارد؛
بدین معنا که نمی‌توان گفت در هر دوره زمانی اجماعی مابین شهرسازان در طرز تلقی از مفهوم زمان شکل گرفته است.
بلکه همواره ملغمه‌ای از نگاه خطی، نگاه لایه‌ای، نگاه چرخه‌ای و... در تئوری شهرسازی وجود خواهد داشت.

 ۷۸ صفحه، ۶ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4424 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

بررسی سیر تحول و تطور مفهوم زمان در شهرسازی از انقلاب صنعتی تاکنون
مطالعه‌ گونه‌شناسی محلات بافت قدیم شهر بهبهان؛ با هدف ارائه معیارهای طراحی مرکز محله جدید
تبیین شاخص‌های شهر خلاق در خیابان احمدآباد مشهد با استفاده از مدل AHP
بررسی وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در تعامل با تغییر کاربری مرز (مطالعه موردی شهربانه)
بررسی رابطه مولفه‌های آنتروفونیک صوت در فضاهای شهری با حس مکان و نقش آن در تبیین الگوهای ساختار ذهنی شهروندان؛ نمونه مورد مطالعه: بازار سنتی کرمان

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد دوم

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد دوم و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد دوم