دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15

  • ناشر: فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
  • ۱ رای
  • برای دانلود قانونی فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15

فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15، منتشر شد. شناسایی گنبدهای گره‌دار در مساجد ایرانی و بررسی فضای سبز عمومی مجتمع‌های مسکونی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ نمونه موردی: محله نایسر سنندج، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید.

امروزه بافت تاریخی و ارزشمند شهر یزد با مشکلات عدیده‌ای از جمله از دست دادن ساکنین اصیل بافت و به تبع آن خالی شدن حجم گسترده‌ای از بناهای مسکونی از سکنه مواجه است. جهت حل معضل یاد شده راهکارهای متنوعی تا به حال در قالب سیاست‌های عملی به بناها و بافت‌های تاریخی با عنوان کلی احیاء اعمال شده است.

نمونه‌ای از این راهکارها را می‌توان تغییر کاربری بناهای تاریخی نام برد. چنین راهکاری در قالب تغییرکاربری خانه‌های تاریخی گاهی به معضل ذکر شده دامن زده و نه تنها سبب کوچ همین تعداد اندک که در بافت سکونت داشتند، می‌شود بلکه آسیب‌هایی را به بنا و بافت وارد می‌کنند. جهت حفظ مردم اصیل و احیا مناسب بافت تاریخی، آن دسته از اقدامات، بیشتر می‌توانند مؤثر باشند که سکونت و تداوم سنت زیستن را در بخش اصیل شهرهای تاریخی ایجاد کنند.

این مقاله بر آن است تا از رهگذر آسیب‌شناسی تغییرکاربری‌های نامناسب خانه‌های تاریخی یزد، احیاء مجدد خانه در مقام خانه را مناسب‌ترین راه جهت احیاء زندگی در بافت بیان کند. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی، استفاده و از مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و مشاهدات میدانی به عنوان ابزارهای جمع آوری داده‌های موجود در این زمینه بهره گرفته شده است. با بهره‌گیری از این روش تحقیق و کدگذاری داده‌های شناسایی شده، به آسیب‌های تغییرکاربری بناهای تاریخی در دو حوزه بنا و بافت به تفکیک پرداخته و با بیان این آسیب‌ها بر بازکاربری مستقیم بناهای تاریخی به خصوص در مورد خانه‌های مسکونی تاکید و از آن به عنوان بهترین الگوی فهم و تأثیر پذیری از میراث ارزشی گذشته، که یک سرمایه‌ی ارزشمند اما مغفول مانده است، یاد می‌گردد.

 ۶۸ صفحه، ۷ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2476-5368 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

اهمیت و ضرورت تداوم سکونت در احیاء خانه‌های تاریخی؛ آسیب‌شناسی بازکاربری‌های غیرمستقیم در خانه‌های تاریخی شهر یزد
بررسی میزان مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده کلان‌شهرها مطالعه موردی: خیابان شاهداعی اله شیراز
بررسی تلفیقی سازه‌ی دیاگرید و سیستم فتوولتائیک در جهت تأمین انرژی ساختمان‌های بلندمرتبه در منطقه آذربایجان ایران
امکان‌سنجی تهیه کمپوست از پسماندهای شهری؛ مطالعۀ موردی منطقۀ چهار تهران
انطباق‌پذیری مجتمع مسکونی با سامانه سرمایشی ایستا، تراس چهار طرفه، در اقلیم Cs؛ بندر انزلی
شناسایی گنبدهای گره‌دار در مساجد ایرانی
بررسی فضای سبز عمومی مجتمع‌های مسکونی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ نمونه موردی: محله نایسر سنندج

راهنمای دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15

برای دانلود فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی - تخصصی معماری سبز - شماره 15