دانلود کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی

کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی اثر چرلی مارلن و لری جی. آدامز بر حضور مدیر به عنوان یک فرد کلیدی و مهم در به ثمر رساندن رویدادهای مختلف تاکید می‌کند و مفهوم برنامه‌ریزی را در پیش بردن مراحل گوناگون اجرای آن بررسی می‌کند.

بسیاری از کشورهای در حال رشد در سراسر جهان نیازمند افرادی کاردان و حاذق در زمینه مدیریت پروژه‌های ورزشی، صنعتی، تفریحی و جهانگردی هستند.

یک مدیر در حقیقت کسی است که نقش تسهیلگر دارد و این تسهیلگری به واسطه تفکر درباره جنبه‌های مختلف یک رویداد و برنامه‌ریزی برای عملی کردن آن است.

آموزش مبانی اصول عملی و نظری در مدیریت رویداد‌های تفریحی مختلف، به شوق آوردن دانشجویان برای درک بهتر و بیشتر دانش تا انجام تفسیرهای انتقادی و تشویقی از دانش، آماده‌سازی مدل‌هایی برای برنامه‌ریزی مدیریت شهرها و تاکید بر نقش مدیریت یک رویداد از جمله اهداف تالیف این کتاب است.

درباره کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی:

کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی (Event Management in Sport, Recreation and Tourism) دوازده فصل دارد که در هر فصل به موضوعات مختلفی پرداخته شده است: فصل اول به تعریف رویدادهای سنتی و فصل دوم به مفهوم دانش می‌پردازد. تعریف مشخصی از مدیریت رویداد نیز ارائه می‌شود. در فصل سوم و چهارم مراحل برنامه‌ریزی برای یک رویداد توضیح داده شده است که شامل نظریات مربوط به تسهیل، اجرا، خط مشی، روش‌های داوطلبانه، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت و... است. در فصل بعدی برنامه‌ریزی عملیاتی یک رویداد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل شش مرحله‌ی اجرا یا پیاده کردن آنچه قبلا برنامه‌ریزی شده، توضیح داده می‌شود. در فصل‌های هفتم و هشتم مراحل مربوط به ارزیابی رویداد را شامل می‌شود و فصل نهم آن چه مربوط به ارائه و عمل کردن رویداد است را دربرمی‌گیرد. فصل دهم نگاهی به نظریات کیفیت و کاربرد آن‌ها در مدیریت رویداد و نقش مدیر می‌اندازد. در فصل یازده نظریه یادگیری تجربی و کاربرد آن بررسی می‌شود و در آخرین فصل کتاب هم نتیجه‌گیری انجام می‌شود.

منظور از تسهیل در مدیریت یک رویداد چیست؟

نظریه تسهیل می‌گوید که یادگیری با کمک فردی انجام می‌شود که فرایند آن را آسان کند و بزرگترین معلمان آن‌هایی هستند که یاد گرفته‌اند که چگونه یاد بدهند و می‌توانند افراد دیگر را در یادگیری خود راهنمایی کنند. این سبک از رهبری، تقویت یادگیرنده‌های توانا را ترغیب کرده و در فرایندهای گروهی سهیم است و در آن خلق و انتشار دانش به همه اعضای گروه بستگی دارد.

برای اینکه تسهیل کنندهای موثر و پشتیبان برای این نظریه باشید، باید فرضیاتی را قبول کنید. بدانید که همه افراد باهوش و توانا هستند و می‌خواهند کار درست را انجام دهند، افراد در گروه‌ها تصمیم‌های بهتری می‌توانند بگیرند تا زمانی که تنها هستند، نظر هر شخص جدا از مرتبه و موقعیتش ارزش یکسانی دارد و افراد به ایده‌ها و برنامه‌هایی که سبب به وجود آمدن آن شده‌اند، متعهد می‌مانند.

کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی مناسب چه کسانی است؟

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مدیریت و کسانی که در اجرای برنامه‌‌ها و رویدادها در زمینه‌هایی چون ورزش و سفر فعال هستند مناسب است.

در بخشی از کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی می‌خوانیم:

توسعه برنامه‌های عملیاتی برای هر عنصر رویداد، هویت جداگانه‌ای را ایجاد می‌کند، اما کلید مدیریت موفقیت آمیز رویداد، یکپارچگی جزئیات بین برنامه‌ها است. یکپارچگی و در هم پیچیدگی عناصر رویداد، جریان منسجم، به هم پیوسته و نرم برنامه‌ها را برای کل رویداد ایجاد می‌نماید.

مثالی از یکپارچگی یک برنامه انطباق، بهم پیچیدگی اجزای حاصل از برنامه حمل و نقل در برنامه انطباق است. این یکپارچی می‌تواند به هماهنگی اجزا، از قبیل محل‌های حمل و نقل در محل انطباق کمک نماید. این یکپارچی می‌تواند هم زمانی حمل و نقل را با معیارهای از قبل تعیین شده انطباق تضمین نماید. یکپارچگی اجزای حاصل از برنامه گواهینامه میتواند به توزیع وظایف اتاق و گواهینامه در یک تلاش هماهنگ کمک کند.

همه برنامه‌های عملیاتی جداگانه عنصر رویداد مستلزم یکپارچگی اجزای کلیدی حاصل از برنامه‌های دیگر می‌باشد. فرایند یکپارچی یا تبادل باید ایجاد و تسهیل شود.

فرایند موفقیت آمیز یکپارچگی به دو عامل عملیاتی کلیدی تکیه دارد. اولین عامل شامل ایجاد فرصت‌های تبادل یکپارچگی برای اعضای شبکه عملیاتی است. فرایند یکپارچگی را باید برای فراهم نمودن تعداد مناسبی از فرصت‌های تبادل بین گره‌ها طراحی کرد. گره‌ها باید فرصت‌های تبادل را داشته باشند که بصورت منظم هستند و باید سازگار و وفق پذیر باشند تا امکان تبادل متناوب برای رعایت شرایط گردش کار یکپارچگی فراهم آید. یک مدیر رویداد این فرایند یکپارچگی را تسهیل کرده و اطمینان میدهد که فرصت‌های دیگر تبادل در صورت لزوم سازماندهی می‌شوند.

 ۲۱۹ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-5751-99-4 

چاپ ۱۳۹۹: ۶۹۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۴۹۰۰۰ ت - 14.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی
فصل دوم: مفهوم دانش در مدیریت رویداد
فصل سوم: مدل برنامه‌ریزی رویداد: مرحله توسعه رویداد قسمت اول
فصل چهارم: مدل برنامه‌ریزی رویداد: مرحله توسعه رویداد قسمت دوم
فصل پنجم: مدل برنامه‌ریزی رویداد: مرحله برنامه‌ریز عملیاتی رویداد
فصل ششم: مدل برنامه‌ریزی رویداد: مرحله اجرای رویداد، بازبینی و مدیریت
فصل هفتم: مدل برنامه‌ریزی رویداد: مرحله ارزیابی و تجدید رویداد، قسمت اول
فصل هشتم: مدل برنامه‌ریزی رویداد: مرحله ارزیابی و تجدید رویداد، قسمت دوم
فصل نهم: ارائه رویداد
فصل دهم: تسهیل کیفیت در مدیریت رویداد
فصل یازدهم: روشی یکپارچه در یادگیری تجربی: مبنایی برای مدیریت رویداد و پیشرفت فردی
فصل دوازدهم: نتایج
ضمیمه A
ضمیمه B
منابع

راهنمای دانلود کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی

برای دانلود کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی