معرفی و دانلود کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی

عکس جلد کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی
قیمت:
۱۸,۰۰۰ تومان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی

کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی نوشته‌ی مهناز حسینی، به مقایسه طرح‌های ناسازگاری اولیه، الگوهای دلبستگی، ریشه‌های تحولی طرحواره‌ها، تاریخچه و تعاریف سبک مقابله و ... می‌پردازد.

خانواده اولین نهاد اجتماعی است که از پیوند زناشویی زن و مرد به وجود می‌آید و و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی است. روش این کتاب کاربردی به صورت مقایسه‌ای است و جامعه‌ی آماری آن، کلیه‌ی زنان متاهل که در سال 1397 جهت امر طلاق به دادگستری یا دفاتر وکالت مراجعه کرده بودند و زنان عادی می‌باشد. نمونه آماری از 160 زن که در دو گروه (80 زن متقاضی طلاق و 80 زن عادی) تشکیل شده است.

برای گردآوری اطلاعات این کتاب از 3 ابزار طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (AAS) و پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای بهره‌گیری شده است. نتایج حاکی از آن بودند که بین سبک‌های دلبستگی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی، بین طرح‌واره‌های ناسازگار در افراد سالم و معتاد و بین مهارت مقابله‌ای در زنان عادی و زنان مطلقه تفاوت جدی و معناداری وجود دارد.

از این رو این کتاب در پی آن است که با مقایسه سبک‌های دلبستگی، طرح‌های ناسازگاری اولیه و سبک مقابله‌ای زنان متقاضی طلاق با زنان عادی به یک شناخت پیرامون مسئله دست یافت و به لحاظ کاربردی، راهکارهای پیشگیری از این قبیل آسیب‌ها پیگیری شود.

در بخشی از کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی می‌خوانیم:

همه افراد در طول زندگی خود با استرس رو‌به‌رو می‌شوند. زندگی بدون استرس یعنی مرگ. انسان در همه‌ی شرایط تحت استرس قرار دارد، ولی گاهی امکان دارد یک استرس بیماری‌زا و مشکل‌زا شود، این مسأله بستگی به مقابله‌های فرد دارد. منظور از مقابله، کوشش‌ها و تلاش‌هایی است که فرد انجام می‌دهد تا استرس را از میان بردارد، برطرف کند، یا به حداقل رساند و یا تحمل کند. دقت داشته باشید که ما همیشه نمی‌توانیم منبع استرس را از میان برداریم، بلکه در مواردی باید آن‌ را کاهش دهیم و در مواردی هم باید استرس را تحمل کنیم. در این موارد باید سعی شود تا استرس‌های ناشی از این اختلاف را کاهش دهیم و یا به صورتی تحمل کنیم تا کمتر آزاردهنده شود (موسوی، 1388). یکی از عوامل شخصیتی که ارزیابی آن در تبیین آمادگی به اعتیاد منطقی به نظر می‌رسد، سبک‌های مقابله‌ای با فشار روانی است.

سبک‌های مقابله به عنوان تلاش‌های رفتاری و شناختی افراد به منظور فائق آمدن بر یک عامل فشار زای درونی یا بیرونی (متمرکز بر مسئله، یا ایجاد تسکین هیجانی و عاطفی(متمرکز بر هیجان)، تعریف شده است. همچنین سبک‌های مقابله با فشار روانی می‌تواندرویداد های تنیدگی زا را تحت تأثیر قرار داده و چگونگی برخورد با آن‌ها را تعیین کنند (ملازاده اسفنجانی و همکاران، 1390). از آنجایی که فشار روانی همراه با هیجانات نامطلوب و ناسازگاری می‌باشد، لذا لازمه کارآمد بودن شیوه‌های مقابله‌ای این است که هیجانات به شیوه‌ای ابراز گردد که نه تنها فشار روانی را به حداقل برساند، بلکه برای حفظ و ارتقای سلامت روان نیز بهترین کارآیی را داشته باشد (سلیمان نژاد و همکاران، 1391).

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
1-1-مقدمه
1-2-بررسی ماهیتی موضوع این اثر علمی
1-3-اهمیت و ضرورت تالیف این کتاب
1-4-اهداف تالیف این کتاب
1-5-فرضیه‌های مطروحه مولف
1-6- تعاریف مفهومی
1-7-تعاریف عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه علمی
2-1- بررسی سبک دلبستگی
2-1-1- تعریف سبک‌های دلبستگی
2-1-2- نظریه‌های دلبستگی
2-1-3- مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی)
2-1-4-مرحله دلبستگی در حال شکل گیری (۶هفتگی تا ۸ - ۶ ماهگی)
2-1-5- مرحله دلبستگی واضح (۸ - ۶ماهگی تا ۱۸ ماهگی الی ۲ سالگی)
2-1-6- تشکیل رابطه متقابل (۱۸ ماهگی تا ۲سالگی و بعد از آن)
2-1-7- نظریه روان تحلیل‌گری
2-1-8- نظریه اریکسون
2-1-9- هارلو
2-1-10- نظریه رفتارگرایی
2-1-11. دیدگاه کردارشناسی
2-1-12- نظریه یادگیری اجتماعی
2-1-13- نظریه روان شناسی شناختی
2-1-14- الگوهای دلبستگی
2-1-14-1 - دلبسته ناایمن/ اجتنابی
2-1-14-2- دلبستگی مضطرب / دو سوگرا
2-1-14-3--ثبات و پویایی الگوهای دلبستگی
2-1-14-4- ثبات دلبستگی در بزرگسالی
2-1-15-نظریه دلبستگی = دیدگاهی القاط نگر
2-1-16- تفاوت الگوهای فعال درونی و دلبستگی
2-1-17- اصول نظریه دلبستگی
2-1-18- ماهیت رشته‌های دلبستگی در روابط زوجی
2-2- بررسی و تحلیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه
2-2- 1- ریشه‌های تحولی طرحواره‌ها
2-2-2-حوزه اول: بریدگی و طرد
2-2-3-حوزه دوم: خودگرانی و عملکرد مختل
2-2-4-حوزه سوم: محدودیت‌های مختل
2-2-5-حوزه چهارم: دیگر جهت مندی
2-2-6-حوزه پنجم: گوش‌ به‌ زنگی بیش‌ از حد و بازداری
2-2-7- عملیات طرح‌واره
2-2-8-تداوم طرح‌واره
2-2-9-ترمیم طرح‌واره
2-2-10-پاسخ‌ها و سبک‌های مقابله‌ای ناسازگارانه
2-2-11-تسلیم شدن به طرح‌واره
2-2-11-اجتناب از طرح‌واره
2-2-12-بیش جبران کردن طرح‌واره
2-3- سبک مقابله
2-3-1- تاریخچه و تعاریف سبک مقابله
2-3-2- انواع راهبرد‌های ‌مقابله و عوامل موثر بر آن
2-3-3- مقابله سازگارانه در مقابل ناسازگارانه
2-3-4-راهبرد‌های ‌هیجان محور در مقابل راهبرد‌های ‌مسأله محور
2-3-5-راهبرد‌های ‌مقابله‌ای شناختی - رفتاری
2-3-6- راهبردهای مقابله‌ای براساس طبقه‌بندی اندلر و پارکر
2-3-6-1- راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار
2-3-6-2- راهبرد مقابله‌ای اجتنابی
2-3-7- مراحل مقابله
2-3-8- منابع مقابله
2-3-9- محدودیت‌ها برای استفاده از منابع مقابله‌ای
2- 4- پیشینه پژوهش
2-4-1-پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
2-4-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
3-2- روش علمی تالیف این کتاب
3-3- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-4- روش جمع آوری اطلاعات
3-5- ابزار پژوهش
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- اطلاعات جمعیت شناختی
4-2-یافته‌های استنباطی
4-3- آمارهای استنباطی
4-4- یافته‌های جانبی
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه
5-2-بحث و نتیجه گیری
5-3- محدودیت‌ها و موانع پژوهش
5-4 پیشنهادهای مولف
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی
5-4-2-پیشنهادهای کاربردی
منابع ومأخذ
الف) منابع فارسی
ب) منابع لاتین

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات فرزانگان دانشگاه
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات118
زبانفارسی
شابک978-622-653879-4
موضوع کتابکتاب‌های خانواده و روابط، کتاب‌های روانشناسی بزرگسالان
قیمت نسخه الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی

محمد پیری
۱۳۹۹/۷/۸
جمله بندی افتضاح باعث عدم دستیابی به تمرکز کامل در هنگام مطالعه کتاب میشود.
مشاهده همه نظرات 1

راهنمای مطالعه کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی

برای دریافت کتاب مقایسه سبک دلبستگی و مقابله‌ای در زنان مطلقه و عادی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.