معرفی و دانلود کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی

عکس جلد کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی
قیمت:
14000 تومان - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی

کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی نوشته‌ی رضا قلی زاده شمس و اکبر آزادی به بررسی موقعیت فعلی فرهنگ موجود در کشور پرداخته و ضمن مطالعه نقاط ضعف فرهنگ اسلامی در مقابله با تهدیدهای فرهنگی جهانی شدن، با تکیه بر قابلیت‌های موجود اسلام در حوزه مبانی نظری، راهکار لازم برای غلبه بر این تهدیدها را ارائه می‌کند.

در پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ارتباطات، کشورهای اسلامی در «جهانی شدن» که از جمله مسائل مهم به شمار می‌رود، به چالش جدی کشیده شده‌اند. جهانی شدن مجموعه‌ای از دگرگونی‌هاست که میدان‌های گوناگون فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشورهای جهان را شامل شده و فرض می‌شود، در نهایت به ایجاد یک نظام واحد جهانی منجر شود. فهم و دریافت پدیده «جهانی شدن» برای کشورهایی که بر حفظ ارزش‌های فرهنگی خود تاکید دارند، برای شناخت تهدیدها و بحران‌هایی که این پدیده به دنبال خواهد داشت، بسیار اهمیت دارد.

جمهوری اسلامی ایران نیز مانند هر حکومت دیگری، نمی‌تواند بدون توجه به مناطق جهانی (بین‌المللی) به حیات خود ادامه دهد. مشخص است که درک این تغییرات یک ضرورت محسوب می‌شود و موضع‌گیری در مورد آن‌ها سرنوشت آینده کشورها و دولت‌ها را تعیین می‌کند. دولت‌ها یا در مقابل این فرآیند مقاومت می‌کنند یا در تلاش هستند تا خود را با الزامات آن منطبق کنند. بدین جهت، «جهانی شدن» و پیامدهای آن مساله‌ای است که باید شناخته شود. هر چه درک این فرآیند کامل‌تر باشد، به شکل صحیح و درست‌تری می‌توان با انتخاب استراتژی‌های درست، بقاء خود را تضمین نمود. کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی به دنبال آن نیست که به همه جنبه‌ها و پیامدهای جهانی شدن بپردازد. به عبارت دیگر، از آن جا که جهانی شدن در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی محیط نوین و پویایی را موجب می‌شود، بررسی آن و تحلیل پیامدهایش در یک تحقیق میسر نیست.

کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی به دنبال تعریف فرهنگ اسلامی و یا معرفی مؤلفه‌های فرهنگ اسلامی نبوده بلکه سعی دارد به دور از هر گونه کلی‌گویی، از میان مقولات بسیاری که در اسلام وجود دارد، رویکرد و یا تخصیصی از اسلام را معرفی کند که در آن اهمیت، تقدم و تأخر‌ موضوعات مشخص گردیده و گام‌های رسیدن به هدف تبیین شده باشد. امید است این کتاب بهانه‌ای برای ورود محققین کشور در حوزه مبانی نظری جهت ایجاد یک حرکت فکری باشد.

در بخشی از کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی می‌خوانیم:

تعاریف بسیار گوناگون و متنوعی از جهانی شدن تاکنون ارایه شده است. جهانی شدن مفهوم جدیدی است که از چندی بدین‌سو وارد گفتمان سیاسی گردیده و از جهات مختلف توسط صاحب نظران به بحث و بررسی گرفته شده است. ولی در مورد معنا و مصادیق آن هنوز توافق نظر به میان نیامده است. برای ایجاد یک فهم کلی از این مفهوم و ایجاد چارچوب نظری به موضوع مورد نظر از طرف دیگر، بررسی نسبتاً مختصری از تعاریف، معلومات کلی و نظریه‌های موجود درباره «جهانی شدن» انجام گردیده است.

جهانی شدن از ترجمه کلمه لاتین Globalization گرفته شده که ریشه و مبنای آن بر می‌گردد به لغت"Globe" و این واژه چند صد سال قبل از امروز، زمانی که در زبان انگلیسی رایج و مشخص شد که زمین کروی شکل است به میان آمد (شولت، 1382: 45).

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
اهمیت مسئله
تعریف اصطلاحات یا تعریف کلمات کلیدی
فصل اول: پیشینه تاریخی
پیشینه تاریخی
فصل دوم: فرهنگ و جهانی سازی
فرهنگ
تاریخچه واژه فرهنگ
مفهوم فرهنگ
بررسی لغوی
تعاریف فرهنگ
ویژگی‌های فرهنگ
لایه‌های فرهنگ
جایگاه و اهمیت فرهنگ
جهانی شدن
تعریف جهانی شدن
عوامل مؤثر بر پدیده جهانی شدن
توسعه فن آوری، رشد علم و گسترش سریع دنیای ارتباطات
توسعه بازار آزاد، جهانی شدن بازار‌ها و اقتصاد جهانی
رشد دانایی
دوره‌های جهانی شدن
ابعاد جهانی شدن
بعد فنی و تکنولوژیک
بعد اقتصادی
بعد سیاسی
بعد اجتماعی
بعد فرهنگی
ویژگی‌های جهانی‌شدن
نظریه‌های جهانی‌شدن
مروری اجمالی بر تعدادی از نظریه‌ها
نظریه پایان تاریخ: فوکویاما
نظریه برخورد تمدن‌ها: هانتینگتون
نظریه موج سوم: الوین تافلر
نظریه دهکده جهانی: مک‌لوهان
نظریه نظم نوین جهانی: جرج بوش پدر
نظریه پایان دولت ملت: کنیچی اومای ژاپنی
نظریه گیدنز
نظر کوهن وکندی
نظر گیبرنا
نظر رابرتسون
نظر آلبرو
نظریه نهادینه کردن اقتصاد مبتنی بربازار
نظریه توجه به نیازهای غیرمادی
جهانی‌شدن و جهانی‌سازی
جهانی‌سازی یا جهانی شدن، پروژه یا پروسه؟
اصول و مبانی جهانی سازی
فرهنگ و جهانی سازی
اهمیت فرهنگ در روند جهانی‌سازی
رابطه و اثرات جهانی‌شدن بر حوزۀ فرهنگ
تعریف فرهنگ اسلامی
جایگاه فرهنگ در اسلام
منبع تعالیم فرهنگ اسلامی
قرآن مجید
سنّت و حدیث
جهان بینی فرهنگ اسلامی
اصول فرهنگ اسلامی
وحدت و یکپارچگی فرهنگ اسلامی
ابدیت فرهنگ اسلامی
جامع الطراف بودن فرهنگ اسلامی
تحرک و سازندگی فرهنگ اسلامی
ویژگی‌های فرهنگ اسلامی
مقایسه فرهنگ اسلامی با فرهنگ غربی
رابطه دین با فرهنگ
جهانی سازی در اسلام
اصول و مبانی جهانی شدن در اسلام
فطرت
انعطاف‌پذیری آموزه‌های دینی در اسلام
عاقبت گرایی
عدالت
کرامت انسانی
فرهنگ اسلامی در کشورهای مسلمان
حوزه‌های فرهنگی جهان اسلام
فرهنگ اسلامی و جهانی شدن فرهنگ
جهانی سازی اسلامی
رویکردهای مسلمانان نسبت به جهانی سازی
انسان شناسی غربی (لیبرالیسم)
انسان اسلامی
ب) مقایسه انسان‌شناختی غربی و اسلامی (رویکرد هستی‌شناسی)
ج) بررسی فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی (رویکرد معرفت شناسی)
شالوده‌های نظام معرفت شناسی غربی
شالوده‌های نظام معرفت شناسی اسلامی
د) مقایسه معرفت شناسی غربی و اسلامی (رویکرد معرفت شناسی)
آسیب‌شناسی فرهنگ اسلامی در جهانی‌سازی
تهدیدات
الف) تهدیدات زیربنایی
مرحله اول: تبدیل فرهنگ والای ملی به فرهنگ منحط عوامی
مرحله دوم: تضعیف و استحاله فرهنگ دینی
ب) تهدیدات روبنایی
1. ساختارشکنی در سطح ملی
فروپاشی «دولت - ملت ها»
ضعف حاکمیت ملی
2. ساختار شکنی در سطح جهانی
3. ساختار شکنی ارتباطاتی
نقاط ضعف فرهنگ (انقلاب) اسلامی
حرکات فرهنگی ایران تا قبل از انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهانی اسلام
مأموریت انقلاب اسلامی ایران
انقلاب اسلامی ایران و جهانی سازی
وضعیت فرهنگ در انقلاب اسلامی
نقاط ضعف فرهنگ (انقلاب) اسلامی
ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگ اسلامی در جهانی‌سازی
فرصت‌های فرهنگ اسلامی در جهانی سازی
ترویج اندیشه‌های دینی با نقش‌آفرینی ارزش‌های اسلامی در عصر فشردگی زمان و مکان؛
فرصت ذاتی اسلام
نقاط قوت فرهنگ اسلامی
شناخت برنامه‌های آینده و راهکارهای عملی آن
تمهید ظهور و ایجاد حکومت جهانی اسلام
تبدیل اعتقاد و باور مهدویت پیش رو به یک جریان اجتماعی و تفکر غالب
رسالت تشیع و انقلاب اسلامی در جهانی‌سازی اندیشۀ ظهور منجی
قرار دادن آموزه مهدویت به عنوان فرهنگی راهبردی در نظام اسلامی
ترمیم فرهنگ موجود بر اساس فرهنگ مطلوب (مهدویت)
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های استراتژیک جهت مهندسی فرهنگی راهبردی مبتنی بر آموزه‌های مهدویت
پیشنهاد‌ات
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات دیبادخت
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات278
زبانفارسی
شابک978-622-969190-8
موضوع کتابکتاب‌های اخلاق و معارف
قیمت نسخه الکترونیک
14000 ت - 1.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی

برای دریافت کتاب رویارویی فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهانی سازی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.