معرفی و دانلود PDF کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان

عکس جلد کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان
قیمت:
۱۲۰۰۰ تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان

کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان نوشته‌ی دن داگلاس، با هدف روشن کردن فرایند آزمون‌سازی زبان و چگونگی طراحی آزمون به اساتید رشتۀ زبان و دانشجویان رشتۀ آموزش زبان و زبان‌شناسی کاربردی کمک می‌کند تا ماهیت آزمون‌سازی زبان به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری توانایی زبانی را درک کنند.

به عقیده دن داگلاس (Dan Douglas) هر آزمون زبان‌ با هدف اطمینان پیدا کردن برنامه‌ریزان و ناظران آموزشی، والدین و همچنین مدرسان دربارۀ وضعیت تحصیلی زبان‌آموزان، طراحی می‌شود که براساس آن روند پیشرفت زبان‌آموزان مطابق با استانداردهای رایج ارزیابی ‌می‌شود و نتایج آزمون نشان دهندۀ دست‌یابی آن‌ها به سطح مهارت موردنیاز در زبان دوم است.

بنابراین آگاهی از چیستی آزمون زبان، انواع آن، چگونگی طراحی آن با توجه به اهداف تعیین شده، رعایت اصول و استانداردهای طراحی آزمون، استفاده از فن‌آوری در این امر، چگونگی ارزیابی و تحلیل نتایج آزمون، عوامل تأثیرگذار بر عملکرد آزمون دهنده‌ها و غیره از مباحث مهم در حوزۀ آزمون‌سازی هستند که لازم است هر مدرس و طراح آزمون از آن‌ها آگاهی داشته باشد، چرا که نتایج چنین آزمون‌هایی بی‎شک در سرنوشت افراد و آیندۀ تحصیلی یا شغلی آن‌ها دخیل خواهد بود.

کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان (understanding language testing) به این مسائل با زبانی ساده پرداخته است و راهنمای کاربردی برای دانشجویان و همچنین مدرسان زبان یا طراحان و ارزیابان آزمون‌های زبان است.

در بخشی از کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان می‌خوانیم:

هر رخداد ارتباطی، مانند گفت‌وگوی عادی، سخنرانی، راهنمای سفر، یک درس زبان، آگهی تبلیغاتی و غیره باید به عنوان یک مقولۀ بلاغی، قابل شناسایی باشد. توانایی تشخیص تفاوت‌های ژانر و صورت‌های زبانی که با آن‌ها در ارتباطند، بخش مهمی از دانش زبانی محسوب می‌شود.

برای خواننده روشن است که این مشخصات بافت به شکل پیچیده‌ای‌ بایکدیگر در تعامل هستند. هویت مشارکان و روابط آن‌ها با یکدیگر، بر زبان یا گویش انتخاب شده درارتباط و نیز هنجارهای تعامل، اثر خواهد گذاشت. به همین ترتیب، موضوع پیام تا حدودی ابزارهای واسط ارتباطی را، بسته به اینکه چه کسی پیام را به چه کسی می‌دهد، مشخص می‌سازد. اساساً هرگونه تغییری در هریک از این مشخصه‌ها می‌تواند بقیۀ آن‌ها را تغییر دهد و به تبعِ آن باعث تغییر در کنش زبانی مشارکان نیز بشود. بنابراین، بسیار مهم است که در هنگام تفسیر عملکردِ زبان‌آموزان در یک آزمون زبان، این موضوع را به خاطر داشته باشیم: اگر ما یک بافت به همراه سرنخ‌های بافتی و نکات موردنیاز در دستورالعمل‌های آزمون زبان طراحی نکنیم، آزمون‌دهنده‌ها به منظور درک تکلیف، خودشان یک بافت خواهند ساخت.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار نویسنده
پیشگفتار مترجمان
فصل اول: خط کش منعطف لاستیکی
1-1. چرا یادگیری زبان را می‌سنجیم؟
1-2. آزمون زبان چیست؟
1-2-1. خصوصیات ابزارهای اندازه گیری چیست؟
1-3. خط‌کش منعطف لاستیکی
1-4. آزمون، اندازه‌گیری و ارزشیابی
1-4-1. ارزشیابی بدون اندازه‌گیری
1-4-2. اندازه‌گیری بدون آزمون
1-4-3. آزمون‌ها
1-5. کاربردهای اخلاقی آزمون‌های زبان
1-5-1. پایایی
1-5-2. روایی
منابع پیشنهادی برای مطالعۀ بیشتر
تمرین‌ها
فصل دوم: سنجش توانایی زبانی و تصمیمگیری
2-1. سنجش توانایی زبانی
2-2. تصمیم‌گیری دربارۀ زبان‌آموزان، مدرسان، برنامه‌ریزان آموزشی و سیاست‌های آموزشی
2-3. محیط‌های کاربرد زبان
2-3-1. مؤلفه‌های بافتی
2-3-1-1. موقعیت (S) 
2-3-1-2. مشارکان (P) 
2-3-1-3. اهداف (E) 
2-3-1-4. ترتیب کنش‌ها (A) 
2-3-1-5. کلیدهای راهنما (K) 
2-3-1-6. ابزارهای واسط (I) 
2-3-1-7. هنجارهای تعامل (N) 
2-3-1-8. ژانر (G) 
2-3-2. اصالت
2-4. تفسیر معتبر از عملکرد آزمون
2-4-1. ثبات اندازه‌گیری
2-4-2. روایی: شاهدی برای تفسیر عملکرد زبان‌آموزان در آزمون
2-4-2-1. چه چیزی در جعبۀ سیاه وجود دارد؟
2-4-2-2. شواهد روایی آزمون
2-5. نتیجه‌گیری: سوگیری ایده‌ال
برای مطالعۀ بیشتر
تمرین‌ها    
فصل سوم: طراحی آزمون
3-1. چه مواردی را در یک آزمون بسنجیم؟ تجزیه و تحلیل نیازها
3-1-1. مشخص کردن اهداف آزمون
3-1-2. جمع‌آوری اطلاعات اولیه
3-1-3. جمع‌آوری داده‌های مقدماتی
3. 1. 4 جمع‌آوری داده‌های ثانویه
3-1-5. تحلیل پرسش‌هایی که کاربرد زبان هدف و ویژگی‌های زبانی را مورد بررسی قرار می‌دهند. 
3-2. چگونه توانایی‌های زبانی را بسنجیم؟ تبدیل کاربردهای زبان هدف به پرسش‌های آزمون
3-2-1. طراحی تکلیف در آزمون
3-2-2. طراحی طرح کلی آزمون
3-2-2. گزینه‌هایی برای پرسش‌های آزمون
3-2-3-1. پاسخ انتخابی
3-2-3-2. پاسخ کوتاه
3-2-3-3. پاسخ بلند
3-2-3-4. خلاصه‌نویسی
3-3. چگونه آزمون بدهیم؟ برگزاری آزمون
3-3-1. محیط آزمون
3-3-2. مسئولین برگزاری آزمون
3-3-3. شیوه‌های برگزاری آزمون
3-3-4. نمره‌دهی
3-4. چگونه می‌توانیم در طراحی یک آزمون از رایانه‌ استفاده کنیم؟
3-4-1. نرم‌افزار آزمون‌سازی هات پوتیتوز
3-4-2. مودل
3-4-3. وب‌سیتی
3-5. نتیجه‌گیری
منابع پیشنهادی برای مطالعۀ بیشتر
فصل چهارم: ارزیابی‌های نوین
4-1. آزمون‌های هنجار مرجع و آزمون‌های ملاک مرجع
4-2. آزمون‌های ارتباطی زبان
4-3 آزمون‌های زبان با اهداف «عمومی» و «ویژه» 
4-4. آزمون‌های نکته تفکیکی و آزمون‌های جامع
4-5. ارزیابی تکوینی و ارزیابی تراکمی
4-6. رویکردهای نوین ارزیابی
4-6-1. ارزیابی مبتنی بر کنفرانس
4-6-2. ارزیابی مبتنی بر کارپوشه
4-6-3. خودارزیابی و ارزیابی هم‌کلاسی‌ها
4-6-4. ارزیابی تکلیف محور و ارزیابی عملکرد
4-6-5. ارزیابی پویا
4-6-6. خلاصه
4-7. نتیجه‌گیری
برای مطالعۀ بیشتر
تمرین‌ها
فصل پنجم: همراه با اعداد: دوره‌ای کوتاه از بررسی آمار
5-1. مقدمه
5-2. توزیع نرمال
5-3. معدل یا میانگین
5-4. انحراف معیار
5-4-1. انحراف معیار به عنوان واحد اندازه‌گیری
5-5. همبستگی
5-6. احتمال و معنی‌داری آماری
5-7. آزمون تی در اختلاف بین دو میانگین
5-8. تحلیل واریانس
5-9. پایایی
5-9-1. روش جداسازی دو نیمه
5-9-2. روش ثبات درونی
5-9-3. خطای استاندارد اندازه‌گیری
5-10. پایایی نمره‌دهی ارزیاب
5-11. نتیجه‌گیری
برای مطالعۀ بیشتر
تمرین‌ها
فصل ششم: فناوری و آزمون‌سازی زبان
6-1. مقدمه
6-2. مسائل مطرح در فناوری و آزمون‌سازی زبان
6-2-1. فناوری و نگرش آزمون‌دهنده‌ها
6-2-2. عملکرد زبانی و وسایل ارتباط جمعی گوناگون
6-2-3. فناوری و ساختی که قراراست اندازه‌گیری ‌شود
6-2-4. فناوری و تکالیف ارزیابی
6-2-5. محدودیت‌های نمره‌دهی خودکار
6-3. فناوری و انواع تکالیف زبانی
6-3-1. تکلیف‌های شنیداری
6-3-2. گوش کردن تلفیقی و تکلیف‌های گفتاری
6-3-3. تکلیف‌های نوشتاری
6-3-4. تکلیف‌های خوانداری
6-4. فرصت‌ها و تهدیدهای نمره‌دهی خودکار
6-4-1. نمونه‌هایی از برنامه‌های رایج نمره‌دهی خودکار
6-4-2. نگرانی‌هایی در مورد نمره‌دهی خودکار
6-5. بازخورد آزمون و اعلام نتایج آزمون
6-6. منابع آماری برخط و رایانه محور
6-6-1. مایکروسافت اکسل
6-6-2. منابع برخط
6-7. جمع‌بندی
برای مطالعۀ بیشتر
تمرین‌ها

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان
نویسنده
مترجمفائزه مرصوص، هدی سلیمی، رضامراد صحرایی
ناشر چاپیانتشارات نویسه پارسی
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات۲۳۱
زبانفارسی
شابک978-600-7030-56-1
موضوع کتابکتاب‌های زبان شناسی
قیمت نسخه الکترونیک
۱۲۰۰۰ ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان

Kayvan Hossein
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
این کتاب، می‌تواند مکمل بسیار خوبی برای کتاب‌های آزمون سازی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی مانند "فجب" و "جعفر پور" باشد و همچنین پیش درآمد خوبی برای کتاب‌های دوره کارشناسی ارشد از جمله "بکمن" و "براون" است. ترجمه آن هم روان و خوب است. ولی خود این کتاب نمی‌تواند بعنوان کتاب منبع برای درس آزمون سازی زبان باشد.
Fereshteh k
۱۴۰۱/۵/۱۱
عالی بود بسیار کاربردی و نیاز من و شب امتحان برطرف کرد
مشاهده همه نظرات ۲

راهنمای مطالعه کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان

برای دریافت کتاب درآمدی بر آزمون‌سازی زبان و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.