معرفی و دانلود کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول

عکس جلد کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول
قیمت:
۲۲۰۰۰ ۱۳۲۰۰ تومان ۴۰%
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول

کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول نوشتۀ رسول داغسر، به بررسی تأثیر غرب و غرب‌زدگی در لایه‌های گوناگون جامعه ایران می‌پردازد و تاریخ استعمار و سلطه‌پذیری ایرانیان را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد.

دربارۀ کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول:

با مطالعه و دقت در تاریخ ایران به‌ویژه در چند قرن پایانی با مسائل و حقایق هولناکی مواجه می‌شوید که اغلب تاریخدانان یا تاریخ‌پژوهان نسبت به بعضی از آن‌ها بی‌توجهی یا کم‌توجهی کرده‌اند که سرانجام نیز مهجور باقی مانده‌اند. بعضی از این مسائل شاید عمداً کنار گذاشته شده یا همراه با تحریف بیان شده باشند، به نحوی که ممکن است نه تنها از مفهوم واقعی‌شان فاصله گرفته باشند بلکه نحوه قرارگیری آن‌ها، آدمیان را درباره تاریخ گذشته و پیشنیان خود به بیراهه می‌کشاند.

تاریخ سرشار از این گونه تحریفات است. اهمیت این مسئله جایی خود را نشان می‌دهد که موجب عدم شکل‌گیری فرهنگ مناسب اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی در جامعه می‌گردد و مردم امروزه نیز هنوز هزینه این گونه هدایت‌های فکری را می‌پردازند.

نویسنده نام کتاب خود را «میسیون» نهاده است و نه «مأموریت»، «وظیفه»، «مسئولیت» و کلمات دیگری که مشابه آن هستند. شاید کلمه عربی «مأموریت» به انداه کافی برای موضوع پرداخته شده در این اثر، روشنگر و جامع باشد، با این حال کلمه انگلیسی «میسیون» مشرف بر «منشأ غربی» مأموریت مورد بحث این کتاب نیز می‌تواند تعبیر شود.

به عبارت دیگر «میسیون» می‌توانست با نام «مأموریت» نیز باشد با این وجود در این حالت «مسئله شرق» امروز احتمالاً قدرتمندتر از پیش همچنان پابرجا می‌بود و «ضد میسیون» ناظر بر مبارزاتی است که برای افزایش کیفیت آزادی و عدالت در جامعه صورت می‌گیرد و کمترین اثر آن آشکار ساختن ماهیت بازی‌های دشمنان جامعه و کشورمان است.

در کتاب میسیون و ضد میسیون (Mission and Anti Mission) به راه‌های پیش رو برای گریز از احساس عقب‌ماندگی و به‌خصوص مسئله نژاد آریایی اشاره می‌شود. «مسئله شرق» اساس این کتاب را تشکیل می‌دهد و تاریخ سده‌های پایانی ایران از این زاویه مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول برای چه کسانی مناسب است؟

اگر به تاریخ ایران و تاثیر غرب بر تمدن آن از گذشته تا کنون علاقه‌مند هستید، این کتاب را بخوانید.

در بخشی از کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول می‌خوانیم:

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1099 ‪با صلیبی‌ها آﺷﻨﺎ ﺷﺪ. آﻟﻜﺴﻴﻮس اﻣﭙﺮاﺗﻮر بیزانس ‫به گمان بازپس‌گیری ﺳﺮزمین‌های از دﺳﺖ داده در ﺟﻨﮓ ﻣﻼزﮔﺮد ﺑﻪ ﺳﺎل 1071 ‫از آﻣﺪن صلیبی‌ها ﺑﺴﻴﺎر خوش‌وقت ﮔﺮدﻳﺪ. قرار بود صلیبی‌ها ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ‌ﮔﻴﺮی ‫اﻳﻦ سرزمین‌ها از دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺰاﻧﺲ کمک ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺰاﻧﺲ ﺑﺎ صلیبی‌ها ‫در اﻫﺪاف دﻳﻨﻴﺸﺎن در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎ آن‌ها ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﺪ. لیکن صلیبی‌ها از ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد ‫عدول ﻛﺮده و در ﺳﺎل 1099 پادشاهی لاتینی بیت‌المقدس را برپا ساختند. لشکرکشی چهارم صلیبی‌ها به اشغال و تقسیم استانبول انجامید.

صلیبی‌ها در 13 آوریل 1204، بعد از چهار روز جنگ نابرابر، شهر را به اشغال خود درآورده و به مدت سه روز به بدترین اشکال ممکن به چپاول شهر و کشتار مردم پرداختند. اکثر بناهای تاریخی یا به کلی تخریب گردید یا شدیداً آسیب دید. کتاب‌های دست‌نویس صدها ساله سوزانده شد و آثار هنری بیزانس به شهرهای مختلف اروپا به یغما برده شد. بعد از سه روز، غارت شکل منظم‌تری به خود گرفته و شهر تحت حاکمیت دولت خودخوانده لاتینی که از تبانی صلیبی‌ها و ژنی‌ها تشکیل یافته بود، قرار گرفت. شهر وجهه آرام خود را از دست داد و ثروتمندان و اشراف شهر تدریجاً به جاهای دیگر مخصوصاً شهر ایزنیک کوچ کردند. این دولت خودخوانده نتوانست به تمامی قلمرو بیزانس دست یابد و در مناطق ایزنیک، ترابزون و ایبروس (واقع در یونان امروز) نهضت‌های آزادی‌بخش شکل گرفت.

نیروهای متحدان مذکور با پیشرفت تدریجی به طرف بغاز، حلقه محاصره دولت خودخوانده را تنگ‌تر کردند. خاندان پالاایلوگوس بالاخره در سال 1261 شهر را از اشغال صلیبی‌ها درآورده و به عمر این دولت خودخوانده نامیمون خاتمه داد. شاید یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای جنگ‌های صلیبی برای مشروعیت‌یابی و ابقا بیشتر حاکمیت کلیسا در اروپا بود که در پی رسوایی‌های وسیع اخلاقی جایگاه خود را در میان مردم اروپا از دست می‌داد. این جنگ‌ها به اقدامات استبداد دینی و انگیزاسیون کلیسا نیز مشروعیت داد و دوره تاریک معروف به قرون وسطی را طول بیشتری داد. از این سال‌ها بود که واژگان «ترک»، «مسلمان» و «شرق» به صورت مترادف و به معنی «دشمن» در اذهان عمومی عالم غرب و مسیحی شکل گرفت.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: مساله شرق
ظهور اسلام و کشورگشایی‌های مسلمانان
بروز مساله شرق
جنگ‌های صلیبی
سقوط قسطنطنیه
فصل دوم: سیاست شرق علیه شرق غرب
نقطه عطف سیاست شرق علیه شرق: جنگ چالدران
نتایج جنگ چالدران برای ایران، عثمانی و غرب
دستاوردهای جنگ برای ایران
تبعات منفی جنگ برای ایران
دستاوردهای جنگ برای عثمانی
تبعات منفی جنگ برای عثمانی
فصل سوم: ظهور استعمار و گفتمان‌های تغذیه‌گر آن
رنسانس و آغاز حرکت‌های استعمارگرانه غرب
فرود و بسط استعمار در هند و نقش مزدوران بومی
داستان نژاد آریایی
فصل چهارم: آبشخورهای استعمار نوین
اسلام‌ستیزی
عربستیزی
ترکستیزی
فصل پنجم: ایران و فرایند بسط استعمار کهنه و نو
قتل نادر و تأسیس زندیه
برآمدن قاجار
ایران و همسایگان ایران در قرن نوزدهم
همسایه غربی: ترکان عثمانی
همسایه شمالی: روس‌ها و روسیه تزاری
همسایه جنوبی و شرقی: انگلیسی‌ها
بازی بزرگ
نگاهی به ماهیت روابط انگلستان و آمریکا و تأثیر آن بر سرنوشت ایران
یکصد سال دسیسه‌چینی و زمینه‌سازی
سهم روس
اعتراضات و ضداعتراضات جامعه ایرانی
مشروطیت
جنگ بزرگ (جهانی اول) و انقلاب روسیه
تلاش برای انحصار سلطه در ایران
قیام شیخ محمد خیابانی
قیام کلنل پسیان
قیام میرزاکوچک‌خان جنگلی
احمدشاه
فصل ششم: کودتا و میسیون
کودتا و داستان جمهوری
از کودتا تا انحلال سلسله قاجاریه
ضربه نهایی و تأمین انحصار نفوذ در ایران
میسیون: ملت‌سازی، تاریخ‌سازی و...
پایان پهلوی اول
منابع فارسی و عربی (کتب و رساله‌ها)
منابع ترکی و لاتین

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات اختر
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۴۲۴
زبانفارسی
شابک978-600-4863-34-6
موضوع کتابکتاب‌های تاریخ ایران
قیمت نسخه الکترونیک
۲۲۰۰۰ ۱۳۲۰۰ ت ۴۰%
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول

برای دریافت کتاب میسیون و ضد میسیون - جلد اول و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.