معرفی و دانلود کتاب قانون مجازات اسلامی

عکس جلد کتاب قانون مجازات اسلامی
قیمت:
47000 تومان - 4.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب قانون مجازات اسلامی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب قانون مجازات اسلامی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب قانون مجازات اسلامی

کتاب قانون مجازات اسلامی مجموعه‌ای‌ست کامل از قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران که با همت و گرداوری محسن یادگاری، وکیل پایه یک دادگستری به دست علاقه‌مندان می‌رسد. این کتاب موضوعات و قوانین مهمی را همچون کلیات قانون مجازات اسلامی، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، قانون جرائم رایانه‌ای و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را در برمی‌گیرد.

دربار‌ی کتاب قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی، جامع‌ترین قانون در زمینه‌ی حقوق کیفری در ایران است. این قانون در کنار قانون آیین دادرسی کیفری، دو مرجع مهم در زمینه‌ی رسیدگی به جرایم هستند. قانون مجازات مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و از کامل‌ترین قوانین مدون بر اساس فقه و احکام اسلامی به‌شمار می‌رود.

این قانون از جمله قوانین ماهوی کشور و ناظر بر تعریف و ماهیت جرایم و مجازات آن‌هاست. قانون مجازات اسلامی به‌طور کلی مشتمل بر پنج کتاب یعنی: کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات است. چهار کتاب اول مصوب تاریخ 1392/2/1 بوده و مجموعه‌ای از اصلاحات در سال 1399 بر آن لحاظ شده است. قوانین موجود در کتاب پنجم با نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، در تاریخ 1375/3/2 به تصویب رسیده و در 231 ماده‌ی مجزا، در ادامه‌ی چهار کتاب قبلی قرار گرفته است. این کتاب ناظر بر جرایم تعزیری یا به عبارتی جرایمی‌ست که مجازات آن‌ها کم‌تر از حدود شرعی‌ست و مشمول دیه و قصاص نیز نمی‌شود. در هر یک از کتاب‌های این قانون مجازات اسلامی، فصل‌بندی‌های کامل، تعاریف و اقسام جرایم و تعیین مجازات مربوط به هرکدام آمده است.

کتاب قانون مجازات اسلامی همچنین دربردارنده‌ی قانون جرایم رایانه‌ای است. این قانون در سال 1388 به تصویب رسید و با 55 ماده، در پنج بخش به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید. این قانون از جمله مراجع مهم در زمینه‌ی جرایمی‌ به‌شمار می‌رود که به‌واسطه‌ی رایانه و ابزارهای الکترونیکی صورت می‌گیرند. در ادامه و پایان این مجموعه، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار دارد. این قانون، مصوب سال 1367، به‌منظور کاهش جرایم مالی به‌ویژه در دستگاه دولتی، طی 8 ماده به تصویب رسیده است.

کتاب پیش‌رو با گردآوری و تدوین محسن یادگاری و با همت انتشارات وکیل‌یار به دست علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و مرتبط با قوانین می‌رسد.

کتاب قانون مجازات اسلامی برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه‌ی این کتاب را به تمامی علاقه‌مندان به آشنایی با قوانین کیفری حاکم بر ایران و همچنین به تمامی دانشجویان، دانش‌پژوهان، دانش‌آموختگان، مشاورین و وکلای حقوقی پیشنهاد می‌کنیم.

با محسن یادگاری بیشتر آشنا شویم

محسن یادگاری، کارشناس حقوقی، مولف و از اعضای رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است. او علاوه‌بر جمع‌آوری و چاپ قوانین رسمی، در زمینه‌ی مشاوره‌ی حقوقی نیز فعالیت مستمر دارد.

فهرست مطالب کتاب

قانون مجازات اسلامی کلیات، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و قانون جرائم رایانه‌ای
کتاب اول: کلیات
بخش اول: مواد عمومی
فصل اول: تعاریف
بخش دوم: مجازاتها
فصل اول: مجازاتهای اصلی
فصل دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی
فصل سوم: نحوه تعیین و اعمال مجازاتها
فصل چهارم: تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم: تعویق صدور حکم
فصل ششم: تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم: نظام نیمه آزادی
فصل هشتم: نظام آزادی مشروط
فصل نهم: مجازاتهای جایگزین حبس
فصل دهم: مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم: سقوط مجازات
مبحث اول: عفو
مبحث دوم: نسخ قانون
مبحث سوم: گذشت شاکی
مبحث چهارم: مرور زمان
مبحث پنجم: توبه مجرم
مبحث ششم: اعمال قاعده درأ
بخش سوم: جرائم
فصل اول: شروع به جرم
فصل دوم: شرکت در جرم
فصل سوم: معاونت در جرم
فصل چهارم: سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل پنجم: تعدد جرم
فصل ششم: تکرار جرم
بخش چهارم: شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
فصل اول: شرایط مسؤولیت کیفری
فصل دوم: موانع مسؤولیت کیفری
بخش پنجم: ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول: مواد عمومی
فصل دوم: اقرار
فصل سوم: شهادت
فصل چهارم: سوگند
فصل پنجم: علم قاضی
بخش ششم: مسائل متفرقه
کتاب دوم: حدود
بخش اول: مواد عمومی
بخش دوم: جرائم موجب حد
فصل اول: زنا
فصل سوم: قوادی
فصل چهارم: قذف
فصل پنجم: سبّ نبی
فصل ششم: مصرف مسکر
فصل هفتم: سرقت
فصل هشتم: محاربه
فصل نهم: بغی و افساد فی الارض
کتاب سوم: قصاص
بخش اول: مواد عمومی
فصل اول: اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم: تداخل جنایات
فصل سوم: شرایط عمومی قصاص
فصل چهارم: راههای اثبات جنایت
فصل پنجم: صاحب حق قصاص
فصل ششم: شرکت در جنایت
فصل هفتم: اکراه در جنایت
بخش دوم: قصاص نفس
بخش سوم: قصاص عضو
فصل اول: موجب قصاص عضو
فصل دوم: شرایط قصاص عضو
بخش چهارم: اجرای قصاص
فصل اول: مواد عمومی
فصل دوم: اجرای قصاص نفس
فصل سوم: اجرای قصاص عضو
کتاب چهارم: دیات
بخش اول: مواد عمومی
فصل اول: تعریف دیه و موارد آن
فصل دوم: ضمان دیه
فصل سوم: راههای اثبات دیه
فصل چهارم: مسؤول پرداخت دیه
فصل پنجم: مهلت پرداخت دیه
فصل ششم: موجبات ضمان
فصل هفتم: تداخل و تعدد دیات
بخش دوم: مقادیر دیه
فصل اول: دیه نفس
فصل دوم: قواعد عمومی دیه اعضاء
فصل سوم: دیه مقدر اعضاء
مبحث اول: دیه مو
مبحث دوم: دیه چشم
مبحث سوم: دیه بینی
مبحث چهارم: دیه لاله گوش
مبحث پنجم: دیه لب
مبحث هفتم: دیه دندان
مبحث هشتم: دیه گردن
مبحث نهم: دیه فک
مبحث دهم: دیه دست و پا
مبحث یازدهم: دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
مبحث دوازدهم: دیه دنده و ترقوه
مبحث سیزدهم: دیه ازاله بکارت و افضاء
مبحث چهاردهم: دیه اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم: دیه پستان
فصل پنجم: دیه مقرر منافع
مبحث اول: دیه عقل
مبحث دوم: دیه شنوایی
مبحث سوم: دیه بینایی
مبحث چهارم: دیه بویایی
مبحث پنجم: دیه چشایی
مبحث ششم: دیه صوت و گویایی
مبحث هفتم: دیه سایر منافع
فصل ششم: دیه جراحات
فصل هفتم: دیه جنین
فصل هشتم: دیه جنایت بر میت
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کلیات، حدود، قصاص، دیات)
مجموعه قوانین و مقررات اختیار
فصل اول: در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
فصل دوم: اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی
فصل سوم: در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی
فصل چهارم: در تهیه و ترویج سکه قلب
فصل پنجم: جعل و تزویر
فصل ششم: در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی
فصل هفتم: در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
فصل هشتم: غصب عناوین و مشاغل
فصل نهم: در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
فصل دهم: در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
فصل یازدهم: ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
فصل دوازدهم: امتناع از انجام وظایف قانونی
فصل سیزدهم: تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مأمورین دولت
فصل پانزدهم: هتک حرمت اشخاص
فصل شانزدهم: اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
فصل هفدهم: جرایم علیه اشخاص و اطفال
فصل هجدهم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
فصل نوزدهم: جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
فصل بیستم: قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
فصل بیست و یکم: سرقت و ربودن مال غیر
فصل بیست و دوم: تهدید و اکراه
فصل بیست و سوم: ورشکستگی
فصل بیست و چهارم: خیانت در امانت
فصل بیست و پنجم: احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
فصل بیست و ششم: در هتک حرمت منازل و املاک غیر
فصل بیست و هفتم: در افتراء و توهین و هتک حرمت
فصل بیست و هشتم: تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
فصل بیست و نهم: در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388/۰۳/05
بخش یکم: جرایم و مجازاتها
فصل یکم: جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز
فصل دوم: جرائم علیه صحت وتمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم: جعل رایانه‌ای
مبحث دوم: تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
فصل سوم: سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
فصل چهارم: جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب
فصل ششم: مسؤولیت کیفری اشخاص
فصل هفتم: سایر جرائم
فصل هشتم: تشدید مجازات ها
بخش دوم: آیین دادرسی
فصل یکم: صلاحیت
فصل دوم: جمع آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول: نگهداری داده ها
مبحث دوم: حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
مبحث سوم: ارائه داده ها
مبحث چهارم: تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث پنجم: شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
فصل سوم: استنادپذیری ادله الکترونیکی
بخش سوم: سایر مقررات
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب قانون مجازات اسلامی
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات وکیل یار
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات306
زبانفارسی
شابک978-622-97359-9-2
موضوع کتابکتاب‌های حقوقی جزا و جرم شناسی، کتاب‌های آزمون‌های استخدامی
قیمت نسخه الکترونیک
47000 ت - 4.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب قانون مجازات اسلامی

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب قانون مجازات اسلامی

برای دریافت کتاب قانون مجازات اسلامی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.