معرفی و دانلود کتاب قانون تجارت: لایحه اصلاح قانون تجارت با الحاقات و اصلاحات جدید

عکس جلد کتاب قانون تجارت: لایحه اصلاح قانون تجارت با الحاقات و اصلاحات جدید
قیمت:
39000 تومان - 7.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب قانون تجارت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب قانون تجارت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب قانون تجارت: لایحه اصلاح قانون تجارت با الحاقات و اصلاحات جدید

کتاب قانون تجارت با گردآوری و تدوین محسن یادگاری دربردارنده‌ی قوانین و مقررات مرتبط با روابط بازرگانی و اعمال تجاری ایران است. این کتاب متشکل از قانون مصوب سال 1311 و لایحه‌ی اصلاحی مصوب سال 1347 و همینطور آخرین الحاقات و اصلاحات مربوط به قانون تجارت می‌باشد.

درباره‌ی کتاب قانون تجارت

تجارت و معاملات مانند هر امر دیگری نیاز به قوانینی دارد که دچار بی‌نظمی نشود و سوءاستفاده رخ ندهد. از آنجایی که این حوزه با پول و سرمایه در ارتباط است، احتمال اینکه اتفاق ناخوشایندی رخ دهد، بالاست. بنابراین وجود مقرراتی که روابط و اعمال تجاری را تعریف و بر حسن اجرای آن ها نظارت و مصادیق تخلف را تعیین کند، بسیار مهم است.

اولین قانون تجارت ایران سال 1303 نوشته و اجرا شد. در سال 1311 قانون قبلی ملغی و قانونی جدید بر اساس قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه تدوین و در مجلس شورای ملی تصویب شد. با تشخیص کاستی‌های این قانون، سال 1347 لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تصویب رسید که از آن پس مبنای حقوقی معاملات و بازرگانی ایران قرار گرفت. این قانون متشکل از 600 ماده است که در 16 باب نوشته شده است.

کتاب قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت کلیه این مقررات و مواد را منتشر کرده است. قوانین این کتاب به باب، فصل و بحث تقسیم شده‌اند. هر باب به یک موضوع تجاری می‌پردازد و آن را تشریح می‌کند.

سه باب اول کلیات و تعاریف اصلی است: باب اول تاجر و کارهای تجاری را تعریف می‌کند، باب دوم به دفاتر تجاری و ثبت دفتر می‌پردازد و باب سوم در مورد شرکت‌های تجارتی است. باب‌های چهارم تا هفتم در مورد مسائل مالی تجاری هستند. این باب‌ها به موضوعاتی همچون برات، چک، اسناد در وجه حامل، دلالی، حق‌العمل‌کاری یا کمیسیون را توضیح می‌دهند. در باب‌های بعدی این قانون موضوع قرارداد حمل، قائم‌مقام تجاری و نمایندگی، ضمانت، ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر و تقلب، اعاده اعتبار، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی تفسیر شده و مقررات مربوط به آن‌ها بیان می‌شود. باب آخر هم به مقررات نهایی این قانون را مطرح می‌کنند.

محسن یادگاری کتاب قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت را به همراه الحاقات و اصلاحات جدید گردآوری کرده و نشر وکیل‌یار آن را به چاپ رسانده است.

درباره‌ی مجموعه‌‌قوانین وکیل یار

مجموعه‌ی قوانین حقوقی انتشارات وکیل‌یار سعی دارد قوانین مختلف کشور را گردآوری و منتشر کند. این مجموعه که از قانون اساسی و مجازات اسلامی تا آیین دادرسی تا قانون تجارت را دربر می‌گیرد، تلاش می‌کند شرایطی فراهم آورد که مخاطبانش به‌راحتی به همه‌ی قوانین دسترسی داشته باشند.

کتاب قانون تجارت برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب به وکلا و قضات، تجار و بازرگانان و دانشجویان توصیه می‌شود. همه‌ی کسانی است که کسب‌وکاری دارند و معامله‌ی تجاری می‌کنند، می‌توانند از این کتاب برای آشنایی با قوانین حقوقی تجارت استفاده کنند.

در بخشی از کتاب قانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت می‌خوانیم

در مقررات راجعه بثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها

ماده 195 – ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در اینقانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است.

ماده 196 – اسناد و نوشتجاتی که برای بثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

ماده 197 – در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

ماده 198 – اگر بعلت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل‌ اشخاص ثالثی که با آن‌ها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.

ماده 199 – هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید بقسمی‌که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در‌ هر حوزه جداگانه انجام گردد.

ماده 200 – در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردی‌که ‌انحلال بواسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن‌ها از شرکت یا تغییر اسم ‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت بمورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ‌ می‌شود رعایت خواهد شد.

ماده 201 – در هرگونه اسناد و صورت ‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون باستثنای شرکت‌های تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً‌ معین شود – شرکت متخلف بجزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.

فهرست مطالب کتاب

قانون تجارت
باب اول– تجار و معاملات تجارتی
باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول – دفاتر تجارتی
فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی
باب سوم- شرکت‌های تجارتی
فصل اول – در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آنها
مبحث اول – شرکت‌های سهامی
مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود
مبحث سوم – شرکت تضامنی
مبحث چهارم – در شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث پنجم – شرکت مختلط سهامی
مبحث ششم – شرکت نسبی
مبحث هفتم
فصل دوم در مقررات راجعه بثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها
فصل سوم در تصفیه امور شرکت‌ها
فصل چهارم – مقررات مختلفه
باب چهارم برات – فته‌طلب – چک
فصل اول – برات
مبحث اول – صورت برات
مبحث دوم – در قبول و نکول
مبحث سوم – در قبولی شخص ثالث
مبحث چهارم – در وعده برات
مبحث پنجم – ظهرنویسی
مبحث ششم – مسئولیت
مبحث هفتم – در پرداخت
مبحث هشتم – تأدیه وجه برات بواسطه شخص ثالث
مبحث نهم – حقوق و وظایف دارنده برات
مبحث دهم – در اعتراض (‌پروتست)
مبحث یازدهم – برات رجوعی
مبحث دوازدهم – قوانین خارجی
فصل دوم – در فته ‌طلب
فصل سوم – چک
فصل چهارم – در مرور زمان
باب پنجم – اسناد در وجه حامل
باب ششم – دلالی
فصل اول – کلیات
فصل دوم – اجرت دلال و مخارج
فصل سوم – دفتر
باب هفتم حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون)
باب هشتم – قرارداد حمل و نقل
باب نهم – قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
باب دهم – ضمانت
باب یازدهم – در ورشکستگی
فصل اول – در کلیات
فصل دوم – در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
فصل سوم – در تعیین عضو ناظر
فصل چهارم – در اقدام بمهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت بورشکسته
فصل پنجم – در مدیر تصفیه
فصل ششم – در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در رفع توقیف و ترتیب صورت دارائی
مبحث سوم – در فروش اموال و وصول مطالبات
مبحث چهارم – در اقدامات تأمینیه
مبحث پنجم – در تشخیص مطالبات طلبکارها
فصل هفتم – در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول – در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها
مبحث دوم – در قرارداد ارفاقی
مبحث سوم – در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
مبحث اول در طلبکارهائیکه رهینه منقول دارند
مبحث دوم در طلبکارهائیکه نسبت باموال غیر منقول حق تقدم دارند
فصل نهم
فصل دهم – در دعوی استرداد
فصل یازدهم – در طرق شکایت از احکام صادره راجع بورشکستگی
باب دوازدهم – در ورشکستگی بتقصیر و ورشکستگی بتقلب
باب سیزدهم – در اعاده اعتبار
باب چهاردهم – اسم تجارتی
باب پانزدهم – شخصیت حقوقی
باب شانزدهم – مقررات نهایی

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب قانون تجارت: لایحه اصلاح قانون تجارت با الحاقات و اصلاحات جدید
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات وکیل یار
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات261
زبانفارسی
شابک978-622-97359-6-1
موضوع کتابکتاب‌های حقوق بازرگانی
قیمت نسخه الکترونیک
39000 ت - 7.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب قانون تجارت

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب قانون تجارت

برای دریافت کتاب قانون تجارت و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.