معرفی و دانلود PDF کتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2

عکس جلد کتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2
قیمت:
39000 تومان - 4.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2

کتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2 نوشته‌ی محمودرضا ولی خانی، حاوی توضیحات دستوری درس به درس به زبان فارسی، کاملاً ساده همراه با مثال‌های متعدد و ترجمه‌ی مثال برای یادگیری بیشتر، سریع‌تر، دقیق‌تر و لذت‌بخش‌تر است.

این دستور زبان در کنار کتاب‌های آموزشی Schritte یعنی Schritte ،Schritte international ،Schritte plus و Schritte plus neu برای مقاطع A1.1 و A1.2 جهت درک بهتر استفاده می‌شود.

قسمت‌های دستور زبان

دستور زبان آلمانی SCHRITTE 1+2 حاوی 104 صفحه است و از 14 فصل به ترتیب 14 درس کتاب‌های آموزشی Schritte مقاطع A1.1 و A1.2 (مجموعاً A1) تشکیل شده است.

مخاطب دستور زبان

مخاطب این دستور زبان «همه‌ی» کسانی هستند که در حال گذراندن دوره‌ی A1 (شامل A1.1 و A1.2) هستند. ترتیب قرار گرفتن مطالب این دستور زبان مطابق با درس به درس کتاب آموزشی Schritte می‌باشد، ولی استفاده از این دستور زبان به صورت مستقل از کتاب MENSCHEN یا در کنار کتب آموزشی دیگر مانند Studio d A1 نیز به خوبی ممکن است.

علت نگارش دستور زبان آلمانی MENSCHEN A1

اساتید محترم در دوره‌های زبان آلمانی در ایران مجبورند به زبان آلمانی تدریس کنند و در این دوره‌ها زبان‌آموز معمولاً اجازه‌ی پرسش به زبان مادری ندارد. این امر باعث شده که زبان‌آموزان ضعیف‌تر نتوانند به تمامی توضیحات دستوری پی ببرند. همچنین امکان ارائه‌ی تمامی نکات دستوری در کلاس درس از لحاظ زمانی برای مدرس امکان‌پذیر نیست. بنابراین زبان‌آموزان کاملاً مستعد نیز از درک بسیاری از نکات دستوری محروم می‌مانند. این دستور زبان توانسته این خلاً را به خوبی پوشش دهد.

استفاده از دستور زبان آلمانی MENSCHEN در کنار دوره‌های آموزشی

دستور زبان آلمانی SCHRITTE 1+2 هم‌اکنون به یک کتاب استاندارد در کنار کلیه‌ی دوره‌های آموزشی مقطع A1 در سراسر کشور تبدیل شده است. شیوه ی آموزشی ساده و قابل درک، مثال‌های متعدد و ترجمه‌ی مثال‌ها باعث شده است که حتی ضعیف‌ترین زبان‌آموزان نیز بتوانند از کتاب به راحتی استفاده کنند و جمله‌سازی بیاموزند. بهترین شیوه‌ی استفاده از این دستور زبان مطالعه‌ی هر فصل پیش از حضور در کلاس است. تجربه ثابت کرده است که این دستور زبان باعث می‌شود زبان‌آموزان در کلاس کمتر فارسی صحبت کنند و با درک سریع مطالب دستوری فوراً جمله سازی کنند و به تعامل بپردازند.

دستور زبان آلمانی SCHRITTE 1+2 و آزمون گوته

دستور زبان آلمانی Schritte 1+2 به جرأت بهترین انتخاب ممکن برای آشنایی با نحوه‌ی جمله‌سازی برای آزمون گوته مقطع A1 است. کتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2 به همراه سه کتاب دیگر مقطع A1 یعنی «650 لغت آزمون گوته مقطع A1»، «10 نمونه آزمون گوته مقطع A1» و کتاب «مکالمه زبان آلمانی بر اساس متد MENSCHEN A1» حتی بدون کتب آموزشی Schritte به ترکیبی موفقیت‌آمیز برای آزمون گوته A1 تبدیل شده است.

فهرست مطالب کتاب

فصل 1  
B- فعل در آلمانی[das Verb]   
B- زمان حال [Präsens]   
B- ضمایر شخصی [Personalpronomen]   
B- صرف فعل در زمان حال [Verb-Konjugation in Präsens]   
B- جمله خبری [Aussage-Satz]   
B-C-جمله سؤالی توضیحی [W-Frage]   
C- تغییر مصوَت [Vokalwechsel]   
C- حرف اضافه aus برای بیان ملیت و اهلیت   
E- اسم [Nomen]   
فصل 2   
FHG- حالت مضاف و مضافٌ الیه در اسامی‌خاص   
B- ضمایر ملکی [Possessivartikel]   
C- ضمایر شخصی در حالت مفرد و جمع   
C-D- صرف افعال در همۀ صیغه‌ها: [Verb-Konjugation] 
C- ضمیر محترمانه "ایشان" در آلمانی وجود ندارد   
C- کلمه denn در جملات سؤالی   
D- اعداد [die Zahlen]  
E- حرف اضافه von به عنوان راه دیگر بیان تعلق  
فصل 3   
A- جمله سؤالی تصمیمی ‌[Ja-Nein-Frage]   
B= جنسیت اسامی ‌[Genus]   
B- تشخیص جنسیت اسامی‌ از روی ظاهر اسم   
B- حرف تعریف نامعیّن ein/eine [unbestimmter Artikel]
B-حرف تعریف منفی کننده   [Negativartikel]kein/keine      
B- کلمه doch   
C- جمع بستن اسامی‌[Plural]   
C- تشخیص طریقه جمع بستن اسم از روی ظاهر اسم   
D- اعداد از 20 تا 100   
D- کجا از kosten و کجا از kostet استفاده میشود؟   
E- فعل möchten   
E- عبارت Ich hätte gern   
فصل 4   
A- حرف تعریف معیّن der,das,die [Bestimmter Artikel]   
B- کلمه منفی کننده nicht   
B- چه موقع nicht، چه موقع kein   
B- ضمایر شخصی er,es,sie   
C- ساخت اسامی ‌مرکب [Kompositum]   
C- فعل gefallen   
C- تفاوت viel و viele   
D- اعداد از 100 تا یک میلیون   
فصل 5   
A,E- ساعت [Uhrzeit]   
B- افعال جداشدنی [trennbare Verben]   
B- جایگاه nicht در افعال جداشدنی   
B- قید gern (با علاقه)    
C- حروف اضافه زمانی am، um و von … bis…   
C- جایگاه فعل در جملات   
D- فعل بی‌قاعده essen (خوردن)    
D- jed- (هر) برای بیان اطلاعات مربوط به زمان   
D- کلماتی مشابه: morgen و Morgen   
فرق erst و schon   
فصل 6   
A- جهت‌های جغرافیایی   
A- ضمیر es برای گفتگو در مورد هوا   
A- درجه هوا   
B- حالت دستوری یاKasus چیست؟   
B- حالت دستوری نومیناتیو [Nominativ]   
B- حالت دستوری آکوزاتیو [Akkusativ]   
B- طرز تشخیص فعل متعدی [transitiv]   
C- کلمه doch در جواب یک سوال منفی   
D- تغییر مصوت در صرف افعال بی‌قاعده [Vokalwechsel]   
D- واژه سازی با Lieblings-   
فصل 7   
A- افعال مُدال [Modalverben]   
A- فعل مدال „können“ (توانستن)    
B- فعل مدال wollen (خواستن)    
B- تفاوت فعل wollen و فعل möchten   
C- زمان پرفکت   
C- پرفکت در جمله   
C- ساخت پارتیسیپ [Partizip]   
C,D- دسته بندی پارتیسیپها از لحاظ ساختار مصدر   
D- جایگاه nicht در جملات پرفکت   
فصل 8   
A- عنوان مشاغل   
A- حروف اضافه als، bei، و in برای بیان شغل و محل کار   
B- حرف اضافه زمانی vor (... پیش)    
B- حرف اضافه seit (از... تاحالا)    
B- عدد سال   
C- زمان دستوری پرتریتوم [Präteritum] و گذشتۀ فعل haben (داشتن)    
C- گذشتۀ فعل sein (بودن) در زمان پرتریتوم   
E- صفت letzt- (گذشته، پیش)    
E- حرف اضافه زمانی für (برای مدت)    
B,E جایگاه اطلاعات زمانی در جمله   
فصل 9   
A- فعل مدال müssen   
A- فرق man و Mann   
B- وجه امری [Imperativ]   
B- وجه امری [Imperativ] در دوم شخص مفرد   
B- وجه امری [Imperativ] در دوم شخص جمع   
B- وجه امری افعال sein و haben   
B- کلمات mal، doch و bitte در جملات امری   
B- فعل بی‌قاعده nehmen   
C- فعل مدال dürfen   
C- تفاوت nicht dürfen و nicht müssen   
C- فعل بی‌قاعده helfen (کمک کردن)    
E- حرف اضافه زمانی im   
فصل 10   
A- ضمیر ملکی در حالت نومیناتیو [Possessivartikel]   
A- ضمایر ملکی در حالت آکوزاتیو   
A- تأکید با ja، aber و wirklich   
A- حرف اضافه gegen (برای رفع، علیه)    
A- ساخت لغت با کمک کلمه –schmerzen   
A- کلماتی مشابه: mein/e, meinen, Meinung   
C- فعل مدال sollen   
C- تفاوت دو فعل مدال müssen و sollen   
فصل 11   
A-یادآوری: حالت دستوری داتیو. [Dativ]   
نکته‌ای در مورد داتیو در حالت جمع   
C- حرف اضافه mit (با) همراه حالت داتیو [Präsposition mit]   
اعداد ترتیبی و استفاده از آن‌ها در آدرس دادن   
B- حروف اضافه مکانی در جواب سؤال wo (کجا)    
B- ادغام حرف اضافه با حرف تعریف در حالت داتیو   
C- حروف اضافه مکانی in,zu ,nach در پاسخ سؤال wohin (به کجا)    
C- تفاوت حروف اضافه zu و in در پاسخ سؤال wohin   
C- ترکیبهای nach Hause و zu Hause   
E- ترکیبِ Es gibt … (هست، وجود دارد)    
فصل 12   
A- حروف اضافه زمانی vor، nach، bei و in در پاسخ سؤال wann (کِی؟)    
B- تفاوت افعال anrufen و telefonieren   
B- بیان مدت زمان با ganz   
B- حروف اضافه زمانی ab و bis   
C- کنیونکتیو2 [Konjunktiv II]   
D- فعل بی‌قاعده tragen   
فصل 13   
A- ضمایر اشاره در حالت نومیناتیو و آکوزاتیو   
A- کلمات تشدید کننده صفت   
B- افعال داتیو پذیر   
B- ضمایر شخصی در حالت داتیو   
C- درجات صفت و قید   
D-کلمه پرسشی welch   
D- ضمیر اشاره dies در حالت نومیناتیو و آکوزاتیو   
D- تفاوت möchten و mögen   
E- صرف فعل wissen (دانستن)    
فصل 14   
A- اعداد ترتیبی   
B- ضمایر شخصی در حالت آکوزاتیو   
B- نکته‌ای در مورد "متعدی بودن" در آلمانی و فارسی   
C- aber (اما)، und (و) و oder (یا)    
C- حذف به قرینه لفظی در جمله   
C- بیان علت با کلمه denn (چونکه، زیرا)    
D- فعل بی‌قاعده einladen (دعوت کردن)    
D- فعل werden (شدن)    

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات راین
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات111
زبانفارسی
شابک978-600-97321-0-4
موضوع کتابکتاب‌های آموزش زبان آلمانی
قیمت نسخه الکترونیک
39000 ت - 4.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2

Hasti Beykpor
۱۴۰۰/۶/۱۸
کتاب کاربردی و عالی در زمینه دستور زبان سطحA و منطبق بر کتاب شریته، درصورتیکه شما مجموعه کتب شریته را اموزش دیده باشیدو یا درحال اموزش دیدن باشید برایتان بسیار مفید خواهد رود و کمک شایانی به طبقه بندی و منظم سازی اطلاعات ذهنی شما خواهد کرد متشکر از ناشر و گرداورنده
milad mhd
۱۳۹۹/۸/۱۲
با سلام و خسته نباشید و ممنون از کتاب بسیار خوبتون. فقط یک نکته‌ای رو می‌خواستم بگم که در صفحه ۲۱ کتاب قسمت جنسیت اسامی، حرف تعریف مفرد نومیناتیو خنثی das و مونث die می‌باشد که در جدول جابه جا نوشته شده است. ممنون که اصلاحش می‌کنید. با تشکر
Mahsa
۱۴۰۱/۱/۲۳
بهترینههههههه میتونی بدون معلم خودت b1بگیری تمام نکاتی که تو یه کلاس گفته میشه و این همه هزینه میشه توی این کتاب با قیمت عالی جمع اوری شده
مرتضی تیموری
۱۴۰۲/۱/۱۱
واقعا عالی بود من که به دوستان هم پیشنهاد دادم
هورمزد وظیفه مستعان
۱۴۰۰/۱۱/۲۸
کتاب جالبی بود، من خیلی وقت بود که دنبال آن می‌گشتم
بهنام
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
خوبه باید بخونی حتما
محمدجواد مهدی پور
۱۴۰۱/۹/۲۴
فوق العاده کاربردی هست
محبوبه باقری
۱۳۹۹/۶/۱۶
بسیار کتاب خوب و عالی بود. متشکرم
pezhman yousefi
۱۳۹۹/۴/۲۵
کتاب شریته ۳و۴ هم موجود است
Ali Mirzaie
۱۳۹۹/۲/۱۰
دقیقا شبیه کتاب دستور زبان Menschen است
مشاهده همه نظرات 10

راهنمای مطالعه کتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2

برای دریافت کتاب دستور زبان آلمانی Schritte 1+2 و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.