معرفی و دانلود کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار

عکس جلد کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار
قیمت:
۲۰۰۰۰ تومان - 4.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار

کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار اثر رضا آقاخانی، مجموعه شعری در زمینه‌ی ثبت وقایع تاریخی یکی از طایفه‌های ایل غیور بختیاری چهارلنگ به نام «طایفه عیسی پره» است.

بی‌گمان علاقه به وطن و عشق به آن در ذات هر ایرانی پاک‌بین وجود دارد و ایرانی مسلمان، به وطن و زادگاه خویش ارادتی خاص نشان می‌دهد. شعر و تاریخ‌نویسی همواره از دیرباز تاکنون آینه تمام نمای فکر بشر و تجلیگاه اندیشه انسان‌ها بوده است. عموماً بشر در قالب شعر و ثبت نکات تاریخی علاقمندی‌های خاص خود را نسبت به آنچه در ذهنش بوده بیان می‌نماید.

حس وطن‌خواهی ایرانیان همواره یکسان نبوده و حوادث اجتماعی و سیاسی در تقویت و تشدید آن نقشی اساسی ایفا نموده؛ اما در دوره‌ی معاصر به ویژه پس از انقلاب اسلامی، در حوزه‌ی شعر و وقایع‌نگاری بیش از پیش تلاش شده است. عشق به آب و خاک و حفظ ارزش‌های مشترک از جلوه‌های وطن دوستی در هر قوم و ملت است و سرزمین برای نویسنده و شاعر همه‌چیز می‌تواند باشد. محملی که همه چیز در آن نهفته است.

در بخشی از کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار می‌خوانیم:

ز چلگر اکنون کنم خواستار
سران را شمارم من از هفت و چهار
ستونگاه ایل بابادی تبار
چقدر شیر بدانجا گرفتی قرار
که بود مرکز و جایگاه یلان
که روزی بودی جایگاه دلیران و گردنکشان
ز پرویزیان و فلامرزیان
که چلگرد بود جایگاه یلان
بسی شیر نر بود و والا تبار
که محشور بودند بر روزگار
به تاریخ چلگرد شیر پرورست
مکان اکاشه و عالی انور است
سر جنگجویان چابک سوار
بسی شیر نر دیده بر روزگار
کنون هم علیداد باشد ستون سپاه
توانمند لایق به هر ماجرا
یکی فیلسوف است یل نامدار
به هر کار محشور بر هفت و چهار
دیگر حاج خدا رحم عالی تبار
به الحق بود مرد این روزگار
به چلگرد باشد هزار شیر نر
ز نسل دلیران والا گوهر

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
درباره ایران زمین
داستان شیر که نشانه تمثال مولا علی می‌باشد که نشانه مردان بزرگ و جنگجو و با شخصیت ایل بختیاری می‌باشد
سفرنامه رضا آقاخانی در شهر ایذه
درباره تاریخ لطفعلی‌خان بهلیوند
داستان زلزله شهر بم و ویران شدن کاخ اشکانیان
داستان سرگذشت جنگ قلعه قندهار و فتح نمودن ایل بختیاری
درباره معمایی بخت خوابیده بختیاری و ترقی نمودن ایل بختیاری
درباره تعصب و صمیمیت غیرت ایل بختیاری
درباره همبستگی و صمیمیت ایل غیور بختیاری
یادآوری نمودن بزرگان و شجاعان ایل غیور بهداروند
سفرنامه رضا آقاخانی با فتح اله خان اله یاری
درباره سرگذشت خاندان درویش‌خان بابادی خسروی و فرزندان برومندش
درباره شجاعت جعفرقلی خان با بادی یکی از بزرگان ایل غیور بختیاری مشهور به رستمی
درباره لیاقت و شجاعت برزو سلطانی یکی از بزرگان ایل علاسوند دورکی
درباره تاریخ خواجه دورعلی
یادآوری نمودن کلانتران ایل آسترکی تیره سلطانیان
درباره تاریخ سرگذشت محمدتقی خان فرزند نظرعلی‌خان آسترکی (یکی از خوانین ایل دورکی)
درباره سران و کلانتران ایل احمد سمالی یک تیره از ایل غیور با بادی هفت لنگ
درباره سران و کلانتران اولاد آ. غریب گله از تیرۀ بابادی
درباره شجاعت آقاسم گله
درباره بزرگان کلانتران ایل بابادی تیره پبدیفی
درباره سرگذشت تاریخ فرج الله خان بختیاروند و بزرگان و کلانتران ایل بهداروند هشت تیره تردی
درباره شجاعت خاندان سلطان مرادخان بختیاروند نژاد سلیمان خان برادر اسدخان بهداروند
یادآوری نمودن کلانتران و بزرگان ایل آسترکی
داستان شیخ گنجه جد چهاربری هفت لنگ
یادآوری نمودن بزرگان ایل بابادی و شهر چلگرد جایگاه دلیران
درباره کوچ بار ایل هفت لنگ
درباره زیباهای بازفت و شیمبار و بزرگان و کلانتران ایل غیور موری
یادآوری نمودن دلیر مردان اوسیوند و تمام ساکنان قدیم لالی
درباره تاریخ ایل غیور گله تیره خدادادی بوور
درباره بزرگان و کلانتران ایل اوسیوند
سفرنامه رضا آقاخانی در میانکوه کیرو شول آباد
دنباله سفرنامه شول آباد
یادآوری نمودن بزرگان ایل دهدار یک تیره از عسیوند
درباره شجاعت ایل حاجیوند تیره حاج دستگردی
دنباله سفرنامه آقاخانی در میانکوه کیرو و شول آباد
سفرنامه رضا آقاخانی در کیرو و شول آباد و بررسی نمودن آن مکان
درباره لیاقت بزرگان و خوانین ایل زلقی و کلانتران طایفه در تاریخ گذشته
درباره شجاعت کلانتران و سران ایل زلقی
دباره بزرگان کلانتران ایل هیویدی یک تیره میوند
درباره شجاعت آقای سیدمسلم موسوی «صالح کوتاه»
درباره شجاعت سادات آقا احمد فداله
درباره شجاعت دلیر مردان ایل زلقی پسره «ابراهیم وند»
درباره شجاعت بزرگان ایل شجاع سگوند یک تیره از قوم لُر
ضرب‌المثل‌های آقاخانی
سرگذشت تاریخ تلخ خاندان محمدباقرخان جد خوانین حیدری و تمام نامبردگان شجرنامه و ریشه‌یابی آقارضا آقاخانی
درباره سرگذشت اولاد الله بخش خان برادر احمدخان از خوانین حیدری
درباره شجاعت ایل حاجیوند تیره جاگیر
درباره سرگذشت تیره حموله وابسته به خانه الماس الیاسی حاجیوند
داستان باغبانی شاهزاده عبدالله که در نزد آقای فزاله فرزند عمران که نام مبارکش در محل آقای احمد فلاله می‌باشد.
داستان به غار رفتن اصحاب الکهف
دیدن یک مرد بختیاری مادر روزگار را و گفتگو نمودن با همدیگر و اظهار نمودن پیرزن کردار خویش را
درباره تاریخ ایران زمین
داستان انوشیروان عادل درباره‌ی خر را در منزل بردن
درباره‌ی بی وفایی روزگار
درباره کوه‌های بختیاری و خصلت‌های خوب بختیاری و پراکنده شدن آن‌ها در شهرها
درباره کوچ کردن عشایر از کوه‌های بختیاری و گله نمودن کوه از عشایر
پشیمان شدن عشایر و ترک نمودن کوهساران
درباره‌ی کوچ بار عشایر
درباره‌ی زیبایی کوه‌های اشتران کوه، قالی کوه و کیوان کوه که در تبار چهار لنگ می‌باشد و صیادان ایل غیور چهار لنگ به سبک شاهنامه
این اشعار درباره‌ی طبیعت قدرت کردگار سروده شده توسط رضا آقاخانی
سرگذشت جنگ فتح الله خان و الهیار خان بانرفرج ترک و کشته شدن نر فرج به دست الهیار خان
سرگذشت جنگ الهیار خان با مندلی خان چراغعلی خان
درباره‌ی شجاعت و لیاقت دکتر فریدون فرزند برومند آنجفقلی اله یاری
درباره‌ی جنگ ایران در زمان سرنگون شدن دولت احمد شاه قاجار فتح نمودن علیمردان خان در جنگ روس به سن 18 سالگی
سرگذشت جنگ عبدال خان محمد باقرخان چهار لنگ با آقا محمد خان قاجار و کشته شدن عبدال خان بدست آقا محمدخان قاجار
سرگذشت جنگ سلاثل به کند افکندن علی رضا خان بهداروند و زورکش کردن او را با کند پایبند و فتح نمودن سواران ایل بختیاری
درباره سرگذشت و شجاعت سالار شجاع ایلخانی تمام چهار تیره چهارلنگ بختیاری
در وصف شجاعت بی بی ثریا دختر سالار شجاع و همسر علیمردان خان بهداروند
درباره سرگذشت و یادآوری نمودن سران هفت و چهار به سبک شاهنامه
درباره شجاعت سران و کلانتران ایل محمود صالح
یادآوری نمودن بزرگان و کلانتران تیره عالی سلطان ممزائی
درباره شجاعت سران ایل و بزرگان تیره هارون رشیدی (باب ممزایی)
درباره تیره غیور سومی سمال
درباره شجاعت کلایی محمدرضا هارونی تیره سیسته ایساری
درباره سران و بزرگان ایل دودونگه
درباره سرگذشت شجاعت اولادان آصیلا و آضیلا فرزندان عبدال خان
درباره سرگذشت کوه بز آب
درباره شجاعت اولاد اً اصلان محمود صالح و فرزندان شجاعش
سرگذشت جنگ خلیل‌ها تیره آلی سلطان ممزایی
درباره شجاعت میرزا حسن و یاغی شدن او در زمان دولت استکبار پهلوی
درباره تیره‌گورویی ایسوند
درباره تیره ورگی ایسوند
درباره شجاعت خواجه مهدی قلی خان چهار لنگ موگوئی
درباره شجاعت سران شام لشکر فولادوند به محمد حسین خان فرخی سران عبدالوند
درباره معمای گناه بین چشم و دل
محکوم نمودن چشم دل را درباره گناه
اشعاری در حال دل تنگی
درباره‌ی شجاعت و زیبایی شهید علی مردان خان چهار لنگ که به دست خاندان پهلوی اعدام شد
این اشعار درباره‌ی شجاعت مردان تهی دست و استقامت نمودن ایشان در هر روزگار
این اشعار درباره‌ی انسان‌های بی‌ریشه
این اشعار درباره شجاعت مردان در برابر روزگار و سختی دوران
معمای عروسان قدیم ایل بختیاری
درباره شجاعت بزرگان ایل گرپی یک تیره از ایل جلیل حاجیوند
درباره‌ی لیوس جایگاه بزرگان به فصل بهار
درباره شجاعت اً سیاوش فرزند جعفر فرزند امیر قلی کلانتر ایل آر پناهی یک تیره از ایل جلیل با بادی
درباره شجاعت میرزاعباس ابدالی شیر مردی از تیره بازوند کوهدشت
درباره شجاعت داوود خان فرزند چراغعلی خان چهار لنگ با فرزندان شجاعش
درباره مراد مردانی برادرزاده شهید علی مردان‌خان چهارلنگ
درباره یادآوری نمودن سید مسلم موسوی (سادات صالح کوتاه) که در شوش نبی سکونت دارد صاحب کافه رستوران قصر بلور و تالار قصر بلور
ضرب‌المثل‌های رضا آقاخانی
اولین اشعاری که سروده‌ام در استان اصفهان فریدن روستای درک آباد در وصف باغ مشهدی ذوالفقار بوذر جمهری از تیره (برون)
درباره شجاعت و تاریخ ایل للریک تیره از بهداروند
درباره شجاعت دلیر مردان ایل کوتکی یک تیره از چهارلنگ محمد صالح

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات نظری
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۷۲۸
زبانفارسی
شابک978-600-289-541-7
موضوع کتابکتاب‌های شعر پارسی
قیمت نسخه الکترونیک
۲۰۰۰۰ ت - 4.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار

مرزبان غالبی
۱۳۹۸/۱۲/۱۸
با تشکر از نویسنده عزیز مطالب کامل نیس و برخی بزرگان ذکر نشده ان این کتاب هرچه کاملتر و دقیق تر باشه ایندگان با حقایق بیشتری اشنا میشوند
بهزاد بختیاری
۱۴۰۰/۶/۱۵
یا نام نمیبرد یا از همه بزرگان یاد میکرد
محمد رشیدی
۱۳۹۷/۱۱/۲۰
خیلی خوبه از تمام بزرگان ایل بختیاری نام برده
مشاهده همه نظرات ۳

راهنمای مطالعه کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار

برای دریافت کتاب شجاعت‌نامه: دیوان اشعار و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.