معرفی و دانلود کتاب ادراک در ورزش بینش

عکس جلد کتاب ادراک در ورزش بینش
قیمت:
23500 تومان - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب ادراک در ورزش بینش و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب ادراک در ورزش بینش و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب ادراک در ورزش بینش

کتاب ادراک در ورزش بینش نوشتۀ صادق نیک پور و مژگان دستفال، برای درس ادراک در ورزش ذهنی بینش و معرفی ورزش بینش در باشگاه‌های ورزش ذهنی برای دوره آموزش مدرسان، مربیان و استادان ورزش بینش تنظیم شده است.

ورزش ذهنی بینش از پرطرفدارترین ورزش‌های ذهنی در همه فرهنگ‌ها است و مهم‌ترین مفهوم قابل توجه در ورزش ذهنی بینش ادراک است. ورزش بینش به نام‌های متفاوت در جهان برای رشته‌های تخصصی مختلف و مشاغل گوناگون آموزش داده می‌شود. همه در شغل روزمره و زندگی اجتماعی خود به ورزیدگی بینش نیازمندند. کارشناسان بورس و سهام، مشاوران سرمایه‌گذاری، نیروهای انتظامی و امنیتی و پلیس، وکلا و قضات، محققان، پزشکان، پرستاران، ورزشکاران رشته‌های مختلف و همه آن‌ها به نحوی دوره‌های ویژه توانمندی در بینش و شهود را در کارگاه‌های مربوطه برای بهتر بودن در حرفه‌اشان تجربه می‌کنند.

بصیرت داشتن در امور یا ادراک مبتنی بر حس ششم یا توانمندی بینش در حل مسائل، لزوم حدس زدن در پروژه‌ها، برآورد و تخمین برای موارد لازم، همه از کشف و شهودی حرف می‌زنند که ورزشکاران بینش در باشگاه‌های ورزش‌های ذهنی با تمرین‌های حرفه‌ای مهارت و ورزیدگی آن را کسب می‌نمایند.

درک احساس طرف مقابل و دیگران، درک روابط اجتماعی و نوع نگاه اجتماعی به افراد یا نظریه‌ها، درک مفاهیم مد نظر گویندگان و نویسندگان، درک پیچیدگی‌های ذهنی و شغلی و زندگی همه از ادراک‌های ورزش ذهنی بینش هستند.

زمانی برگسون مفاهیم ادراک بینشی را در فلسفه خود مطرح نمود و نگاهی دگرگونه و غیر متداول به جهان و زمان ارائه داد و نتیجه‌اش دریافت جایزه نوبل ادبیات گردید و بیش از آن فلسفه او مبنای انواع نگرش‌های مختلف از آن زمان تا به امروز در ادبیات، هنر و روانشناسی شد. فلسفه ذهن شکل گرفت و علوم شناختی پدید آمدند و هنوز جهان تشنه ادراک بینشی و در پی آن ورزیدگی بیشتر در آن است. محققانی شیوه‌های نوین آموزشی برای آن طراحی نمودند و بر خلاف زمانی که بینش و شهود را متعلق افراد خاص و منتخب می‌دانستند، امروز همگان فرصت دارند آن را همانند هر مهارتی یاد بگیرند و در زندگی روزمره از آن بهره‌مند شوند.

رسیدن به ادراک بینشی و توانمند شدن در آن با تمرین و ورزش ذهنی بینش میسر است. نیاز روز افزون مراکز آموزش و باشگاه‌های ورزش‌های ذهنی منجر به راه‌اندازی دوره‌های تربیت استاد و مربی برای باشگاه‌های ذهنی گردید.

در بخشی از کتاب ادراک در ورزش بینش (perception in insight exercises) می‌خوانید:

اگر اطلاعات حسی، به طور مستقیم، به عضلات و غدد منتقل شود، رفتار فرد، مبتنی بر حس خواهد بود که ادراک محسوب نمی‌شود. اما، اگر اطلاعات حسی، به مراکز عالی قشر مغز یعنی کورتکس انتقال یابد، ادراک به وجود می‌آید و رفتار فرد، تحت حاکمیت اطلاعات حسی و فرآیندهای قشر خارجی مغز قرار می‌گیرد.

همچنین احساس و ادراک، از دیدگاه فیزیولوژیک هم دو فرآیند متفاوت هستند. یک تحرک حسی معین، می‌تواند که ادراک‌های کاملا متفاوتی تولید کند و تحریک‌های حسی متفاوت، می‌توانند که به ادراک واحدی منجر شوند. کلیه اطلاعات فیزیولوژیک، نشان می‌دهد که یک تحرک معین همیشه فعالیت معینی در کورتکس حسی تولید می‌کند، اما واقعیت‌ها به‌ طور آشکار، نشان می‌دهند که همان تحریک الزاما ادراک معین به دنبال نمی‌آورد به عبارت دیگر یک تحریک معین می‌تواند ادراک‌های متفاوت ایجاد کند.

این تعریف در ورزش‌های ذهنی برای ادراک بینشی هم مورد قبول است که حواس و اطلاعات حسی در امر ادراک بینشی موثرند اما همه ادراک بینشی شامل اطلاعات حسی نیست. و نکته متفاوت بین تعریف ادراک بینشی در ورزش‌های ذهنی با دیگر تعاریف روانشناسانه در این است که مرتبط با تعریف و نظری است که در رابطه با تفکر وجود دارد.

در ورزش‌های ذهنی و به خصوص ورزش بینش این اعتقاد وجود دارد که تفکر ناخودآگاه و سریع و آنی در مفهوم حدس رخ می‌دهد حدس به معنی رسیدن به یقین از راه عقلانی است اما آن چنان سریع که مسیرش قابل ردیابی نیست.

از طرف دیگر اطلاعات حسی در مکانیسم ورزش ذهنی بینش فراتر از مکانیسم حسی در شرایط عادی فیزیکی بدن رخ می‌دهد. محرک‌ها لزوما محرک‌های معمولی نیستند. مثلا در ورزش بینش فرد بوی غذای دستپخت مادرش را از چند کیلومتری حس می‌کند یا صدای موسیقی و یا صحبتی را از کیلومترها دورتر می‌شنود.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
1 واژه‌شناسی ادراک
مفهوم Perception
مترادف‌های Perception
ترجمه‌های Perception
اصطلاحات مرتبط با Perception
ارتباط guess با Perception
ترجمه‌های guess
تعریف‌های guess
ادراک در فارسی
2 مفاهیم ادراکی
درک
یادگیری ادراکی
انواع ادراک
ادراک بینشی
ادراک اجتماعی در بینش
ادراک تماس اجتماعی
ادراک زمان در بینش
عوامل موثر بر ادراک
احساس و ادراک
3 ادراک بینشی فِرمی
ادراک اندازه بازار
روش فِرمی برای حدس زدن
4 ادراک در نظریه‌ها
ادراک در نظر مولانا
ادراک در نظریه کامیابی فراخود
ادراک در نظریه مبارزه با خود
ادراک در نظریه اسناد
انواع ادراک‌های فلسفی و مکتبی
ادراک بینشی در فلسفه برگسون
5 ادراک بینشی در مدیریت‌های نوین
بینش در مدیریت نوآوری
بینش در مکتب ادراکی
مرحله درک
مرحله پدیدآوری
شتاب‌دهی
6 ادراک بینشی در مکاتب هند
پیشینه توجه به ادراک در هند
ادراک و دارشانا
مکاتب ششگانه هندی
مکتب سانکهیا
مکتب یوگا
مکتب پوروا میمانسا
مکتب ودانتا
مکتب ویشه شیکا
مکتب نیایا
7 مکانیسم ادراک در تمرین‌های بینش
مراحل ادراک بینشی
آرامش و عدم دخالت
نظارگی و عدم قضاوت
تخلیه ذهنی
توجه
تکنیک پومودورو
تمرین توجه غیرارادی
راهبردهای رفتاری و ذهنی دقت
عدم توجه
انگیختگی
حفظ حالت توجه
نظم و شبکه ذهنی
مایندفولنس
شبیه‌سازی ذهنی
تشخص ادراک شخص
گفتگو با ادراک متشخص
خواستن از ادراک
سپاس و قدردانی
لذت ادراکی
متهور کردن ادراک
اعتماد به ادراک
گسترش ادراک
تنظیم عادات ادراکی
سورپرایز و حالات نو
8 حواس و بینش
تقویت حواس ظاهری
ادراک سینستزیایی
*انواع ادراک سینستزیایی
*سینستزیای ارادی
*سوماتیزاسیون در ادراک سینستزیایی
*صدا و تصویر کلمات
ادراک آبستره
9 ادراک ایمپاتی
ادراک ایمپاتی در ترجمه
مترادف‌های ایمپاتی
متضاد‌های ایمپاتی
واژگان مرتبط با ایمپاتی
ایمپاتی در مفهوم کامپاسبلیتی
ایمپاتی در مفهوم ایموشن
ایمپاتی در مفهوم فیلینگ
واژگان خانواده پاتی
مفهوم پاتی
تفاوت ایمپاتی و تله‌پاتی
10 خطاهای ادراکی بینش
شناخت خطاهای ادراکی
خطاهای ادراکی در تصمیم‌گیری
خطای ادراکی گرایش به تأیید
خطای ادراکی گروه اندیشی
خطای ادراکی توجیه
خطای ادراکی ترجیح وضع موجود
خطای ادراکی خرافه‌گرایی
خطای ادراکی برخورد کلیشه‌ای
خطای ادراکی اثر هاله‌ای
خطای دفاع ادراکی
خطای اعتمادبه‌نفس بیش‌ از حد
خطای ادراکی لنگرگیری
خطای ادراکی زیان‌گریزی
خطای ادراکی ریسک
خطای ادراکی چارچوب
خطای ثبات ادراکی
پیوست

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب ادراک در ورزش بینش
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات ارباب قلم
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات192
زبانفارسی
شابک978-600-8368-62-5
موضوع کتابکتاب‌های ورزشی
قیمت نسخه الکترونیک
23500 ت - 2.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب ادراک در ورزش بینش

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب ادراک در ورزش بینش

برای دریافت کتاب ادراک در ورزش بینش و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.