معرفی و دانلود کتاب المان‌ها و هویت شهری

عکس جلد کتاب المان‌ها و هویت شهری
قیمت:
۸۰۰۰ تومان - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب المان‌ها و هویت شهری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب المان‌ها و هویت شهری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب المان‌ها و هویت شهری

مریم شعبانی و امین خلیلی فرد در کتاب المان‌ها و هویت شهری، به بررسی مجموعه عوامل فرهنگی و اجتماعی مردمان هر منطقه در روند شهرسازی پرداخته‌اند.

قابلیت زندگی، هویت، اصالت و فرصت‌های شهری از خصوصیات مثبت محیط شهری است که باید در خدمت فرد، شهروند و واحدهای کوچک اجتماعی قرار گیرد. ساختار شهر بایستی به طور مستقیم از طریق نهادها و به طور نمادی از طریق فضاهای عمومی‌اش دعوت‌ کننده و مشوق حیات عمومی باشد. فضای عمومی شهر برخلاف فضاهای محله‌ای باید به روی تمامی اعضای جامعه باز باشد. فضای عمومی شهر محل تعامل و معاشرت گروه‌های مختلف مردم می‌باشد. محلی است که مردمان متفاوت برخورد و معاشرت می‌نمایند.

نشانه‌های شهری به عنوان یک عنصر خاص نماد شاخص فضای شهری، عمل می‌کنند. این نشانه‌ها در راستای سبک‌ها، روش‌ها و اعتقادات یک اجتماع شکل می‌گیرند و می توانند به معرفی یک منطقه‌ی خاص به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی و... بپردازند که در برقراری ارتباط مؤثر شهروندان و کسانی که به محل رفت و آمد دارند نقش مهمی دارند. هدف دیگر المان‌ها، ارتقای کیفیت و ایجاد سرزندگی فضاهای شهری و زیبایی و شادابی است. نصب نشانه‌های شاخص شهری و کمک گرفتن از ابزارهایی جهت زیباسازی آن‌ها از عوامل مهم ایجاد محیط سالم و با نشاط برای زندگی شهروندان است.

 اولین نقشی که در طراحی نماد شهری قائل می‌شویم، ارتباط بصری و درک معنایی مناسب بین طرح و انسان و سپس، وظیفۀ زیباسازی محیط شهری است. از آنجایی که طراحان شهری نقش مهمی در ایجاد و مکان‌یابی فضاها و نمادها دارند لذا در ایجاد فضاهای شهری متناسب با محیط شهری نیازمند شناخت کافی از هویت شهری و رفتارشناسی انسان هستند تا با بهره‌گیری از این موارد بتوانند فضای شهری مناسبی برای تعاملات اجتماعی و زندگی جمعی شهری، طراحی و اجرا نمایند و بتوان به نحوی کیفیت زندگی شهری را بالا برده و شهر را متمایز از دیگر شهرها ساخت و به مکان جاذب جمعیت و گردشگران تبدیل شود. 

یکی از عواملی که القا کنندۀ هویت در فضاهای شهری می‌باشد، المان‌های شهری است. حال موضوع در این است که این المان‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند تا یادآور هویت شهری باشند و سبب برانگیخته شدن حس تعلق خاطر برای ساکنان باشند.

در بخشی از کتاب المان‌ها و هویت شهری می‌خوانیم:

شهرسازی اسلامی مشتمل بر مبانی نظری و تئوری‌های مربوط به اصول و ارزش‌هایی است که باید در طراحی، برنامه‌ریزی و ایجاد محیط زندگی مسلمانان رعایت شوند و بر روابط انسان با محیط (طبیعی یا مصنوع) و همچنین با سایر هم‌نوعان خویش (جامعه) حاکم باشد. این اصول و ارزش‌های از تعالیم اسلامی استخراج شده و دربردارنده عوامل مهم فرهنگ ملی که در تضاد با اصول پیشین نباشند نیز هستند. اجمالاً باید گفت که منبع اصلی اصول حاکم بر کلیه اعمال مسلمانان و از جمله شهرسازی آن‌ها، قرآن کریم و سنت پیامبر هستند. در این متون بر اساس یک سری زمینه‌ها و موضوعات کلی، اصولی برای فعالیت و زندگی انسان قابل استخراج هستند، مانند هدف غایی زندگی انسان. این اصول باید با معیارهای حاکم بر عالم وجود که توسط خداوند برپا شده هماهنگ و یا تفسیری از آن باشد.

علت این امر، آن است که انسان خلیفه خداوند بر روی زمین بوده و اعمال او باید رنگ الهی به خود گیرد. این اصول کلی حاکم بر عالم وجود براساس تعالیم اسلامی عبارتند از وحدت در کثرت، تجانس، توازن، تعادل، اندازه، هماهنگی و مواردی از این دست که مکتب اصفهان نمونه بسیار خوبی در این زمینه محسوب می‌شود. معمولاً در معماری اسلامی چهار عامل مهم تعیین کننده می‌باشند: 1- شرایط آب و هوایی 2- مواد و مصالح محلی 3- فرم‌های سنتی 4- شیوه زندگی و ارزش‌های اسلامی و اجتماعیاصول و معماری اسلامی که در راس آن معماری اماکن مذهبی و مساجد قرار دارد.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: مبانی نظری تحقیق
1-1-مقدمه
1-2-تعریف مفاهیم
1-2-1-فضاهای شهری
1-2-2-المان‌های شهری
1-3- هویت شهری
1-3-1-هویت کالبدی فضایی
1-3-2-هویت بصری
1-3-3-هویت شناختی
1-4-المان‌ها و هویت شهری
1-4-1-المان‌های شهری
1-4-1-1-انواع المان‌های شهری
1-4-1-2-ویژگی‌های خاص المان‌های شهری
1-4-1-3- المان‌های شهری و هویت بخشی مکانی
1-4-1-4-تاثیر هویت بخشی المان‌ها در طراحی شهری
1-4-1-5-ارزش‌ها در طراحی المان‌های شهری
1-4-1-6-مکان‌یابی المان‌ها و نشانه‌های شهری
1-4-1-7-الزامات طراحی شهری در المان‌های شهری
1-4-2-هدف از هویت شهری
1-4-3--شاخص‌ها و معیارها
1-4-4-اهمیت و ضرورت وجود هویت در فضاهای شهری
1-5-پیشنیه موضوع در جهان
1-5-1-معماری و شهرسازی مدرن
1-5-1-1-مشخصات
1-6-معماری و شهرسازی بومی و اسلامی
1-6-1-نمایانی، یا تمایز نسبت به بافت اطراف
1-6-2- دلالت مشترک میان شهروندان
فصل دوم: ویژگی‌های طبیعی و انسانی و کالبدی (شهرکرد)
2-1-ویژگی‌های (طبیعی و انسانی و کالبدی)
2-1-1-موقع جغرافیایی شهر و اطراف آن (عوامل طبیعی، عوارض زمین و... )
2-1-2- زمین‌شناسی
2-1-3-خاک
2-1-4-آب‌های زیرزمینی
2-1-4-1-منابع و نحوه تأمین آب شهر بر اساس اطلاعات موجود
2-1-5-اقلیم
2-1-5-1- درجه حرارت
2-1-5-2-روزهای یخبندان
2-1-5-3-رطوبت نسبی
2-1-5-4- بارش
2-1-4-5- باد
2-2-ویژگی‌های جمعیتی
2-2-1-برخی مشخصه‌های جمعیتی در استان چهارمحال و بختیاری
2-2-1-1-تقسیمات داخلی
2-2-1-2-تحولات حجم جمعیت
2-2-2-میزان‌های رشد جمعیت
2-2-2-1-رشد جمعیت در استان
2-2-2-2-میزان رشد جمعیت
2-2-3-ساختار جمعیت (توزیع نسبی و ترکیب جنسی)
2-2-3-1- توزیع سنی
2-2-3-2- ترکیب جنسی
2-2-3-3- خانوار
2-2-3-4- سواد
2-2-3-5- خانواده
2-2-3-6- ازدواج و سن ازدواج
2-2-3-7- بعد خانوار
2-2-3-8- امکانات رفاهی و فرهنگی موجود
2-3- خصوصیات کالبدی شهر
2-3-1-نحوه استفاده از اراضی شهری
2-3-2-مسکونی
2-3-3-معابر
2-3-4-آموزشی
2-3-5-آموزش عالی و فنی حرفه ای
2-3-6-مذهبی
2-3-7-فرهنگی
2-3-8-بهداشتی
2-3-9-درمانی
2-3-10-ورزشی
2-3-11-اداری
2-3-12-نظامی
2-3-13-فضای سبز
2-3-14-صنعتی
2-3-15-تأسیسات و تجهیزات شهری و گورستان
2-3-16-حمل و نقل
2-4-واحدهای مسکونی از نظر نوع مصالح
2-4-1-عمر بنا
2-4-2بافت و سازمان شهر شهرکرد و محلات الحاقی
فصل سوم: تیجه گیری، ارائه پیشنهادات
3-1-نتیجه‌گیری
3-2-ارائه راهبردها
3-2-1-1-راهبردهای تهاجمی (SO)
3-2-1-2-راهبردهای تدافعی (WT)
3-2-1-3-راهبردهای رقابتی (ST)
3-2-1-4-راهبردهای بازنگری (wo)
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب المان‌ها و هویت شهری
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات قانون یار
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۳۸
زبانفارسی
شابک978-622-6055-42-0
موضوع کتابکتاب‌های معماری
قیمت نسخه الکترونیک
۸۰۰۰ ت - 2.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب المان‌ها و هویت شهری

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب المان‌ها و هویت شهری

برای دریافت کتاب المان‌ها و هویت شهری و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.