معرفی و دانلود کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور

عکس جلد کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور
قیمت:
۴۶۰۰ تومان - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور

مساحت جنگل‌های جهان حدود 4 میلیارد هکتار است یعنی 29 درصد از خشکیهای زمین را شامل می‌شود. این میزان جنگل بین همه کشورها به نسبت مساوی تقسیم نشده است و اغلب آن در کشورهای آمریکا، کانادا و روسیه قرار دارند. در حال حاضر سطح پوشش جنگلی در کشور ایران حدود 8/6 درصد می‌باشد. سرانه جنگل در جهان 8/0 هکتار است ولی در ایران کمتر از 2/0 هکتار بوده، بنابراین ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ منابع جنگلی بسیار فقیر می‌باشد. سطح جنگل‌های ایران از سال 1350 تاکنون حدود 11 درصد کاهش را نشان می‌دهد، که بیشترین تخریب در دهه 60 صورت گرفته است. در سالهای اخیر با کاشت نهال بخشی از کاهش‌ها جبران شده است.

طرح‌های جنگلداری در راستای حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها طراحی و اجرا شده‌اند. در عمل نیز اجرای طرح‌های جنگلداری در شمال کشور به مهمترین هدف که حفظ عرصه‌های جنگلی بوده دست یافته است. هر چند در راستای نیل به اهداف احیاء و توسعه جنگل تلاش گسترده‌ای صورت گرفته و آمار ارائه شده قابل ملاحظه می‌باشد، اما در مواردی به دلیل عدم انجام عملیات مراقبتی بعد از کاشت نهال با موفقیت همراه نبوده است.

بهره‌برداری از جنگل شامل برداشت درختان نشانه‌گذاری شده در قالب طرح جنگلداری می‌باشد.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
مقدمه
کلیات در مورد بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور
سیمای کلی جنگل‌های شمال کشور
جنگل‌های مخروبه
جنگل‌های نیمه مخروبه
جنگل‌های نیمه مرغوب
جنگل‌های مرغوب
جنگل‌های حمایتی
جنگل‌های ذخیره گاهی
جنگل‌های حفاظتی
جنگل‌های دست کاشت
ضرورت بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور
دلایل نابودی و کاهش سطح جنگل‌ها بعد از ملی شدن جنگل‌ها در سال 1341
الف: دلایل نابودی و کاهش سطح جنگل‌ها
ب: دلایل کاهش کیفی جنگل‌ها
1- وجود دام و دامسراهای متعدد در سطح جنگل‌ها
2- روستاهای محاط در جنگل و یا وصل به جنگل
3- بهره‌برداری نادرست از جنگل‌ها
نقش بهره‌برداری در ایجاد اشتغال و درآمدزایی
میزان برداشت از جنگل‌ها‌ی شمال کشور
اهداف بهره‌برداری
مشکلات توقف بهره‌برداری
بهره‌برداری آری یا خیر
کتابچه طرح‌های جنگلداری
گام‌های مختلف تهیه طرح جنگلداری
واگذاری طرح‌های جنگلداری
عوارض و بهره مالکانه
نظارت بر طرح‌های جنگلداری
چکش‌های مورد استفاده در عملیات بهره‌برداری
چکشهای مدور
چکشهای مخمس مورد استفاده در جنگل
چکشهای مخمس مورد استفاده در کارگاههای چوب بری
چکشهای مثلث
چکشهای مربعی
برنامه زمانی بهره‌برداری در جنگل‌های شمال کشور
مقدمات کار بهره‌برداری
نشانه‌گذاری
پروسه مقدماتی نشانه‌گذاری
روش نشانه‌گذاری
نکات مهمی که ناظر بایستی در نشانه‌گذاری مدنظر قرار دهد
طراحی مسیرهای چوبکشی
روش اجرایی طراحی مسیر‌های چوبکشی
توصیه‌های مهم در طراحی مسیر چوبکشی
طراحی محل‌های دپو
دپو موقت
دپو دائم
مزایای استفاده از دپو ثابت
پروانه قطع
مراحل صدور پروانه قطع
قطع درختان
ابزار قطع درختان
اره موتوری
گوه
پتک و تبر
تیفور
قطع درختان
روش قطع درختان
انداختن درختان در شرایط مختلف
1- انداختن درختان قائم در سطح صاف
2- انداختن درختان قائم در سطح شیب دار در جهت شیب
3- انداختن درختان قائم در سطح شیب دار در جهت جانبی
4- انداختن درخت قائم در سطح شیب دار در جهت خلاف شیب
5- انداختن درختان مایل در جهت میل
6- انداختن درختان مایل در جهت جانبی
7- انداختن درختان مایل در جهت خلاف میل
8- انداختن درختان توخالی
9- انداختن درختان خیلی قطور
10- انداختن درختان سرشکسته و فاقد تاج
بررسی روند کیفی قطع بعد از انداختن درخت
پایین انداختن درختان متکی
اندازه‌گیری حجم درختان قطع شده
تجدید حجم
تجدید حجم صددرصد
کار دفتری
محاسن تجدیدحجم صددرصد
تجدید حجم 3p
مراحل اجرایی روش 3p
تعیین تعداد درختان نمونه
روش انتخاب درختان نمونه
طریقه آمادهسازی درختان نمونه
روش تجدید حجم درختان نمونه
طریقه نوشتن تجدید حجم (کار دفتری)
ضایعات قطع
تبدیل و حمل
عوامل تأثیر گذار بر کیفیت و کمیت فرآورده‌های مختلف چوبی جنگلی
1- روش جنگلداری
2- شیوه جنگلشناسی
3- روش بهره برداری
4- امکانات مجریان طرح‌های جنگلداری
5- شرایط آب و هوایی
6- گونه ها
7- قیمت چوب‌آلات مختلف
8- صنایع چوبی منطقه
9- کیفیت درختان نشانه‌گذاری شده
10- واردات و صادرات
11- امکانات دسترسی (جاده‌ها و مسیرهای چوبکشی)
12- تقاضای بازار
13- شرایط توپوگرافی عرصه
روشهای معمول در تهیه و حمل
1- فروش پروانه قطع
فواید برای مجری طرح
مضرات برای مجری طرح
2- استفاده از پیمانکاران تهیه و حمل
3- انجام تهیه و حمل توسط مجری طرح بصورت امانی
محل استراحت کارگران
مراحل کار تهیه و حمل درختان
خروج گرده بینه
کشنده‌های زمینی مورد استفاده در طرح‌های جنگلداری شمال کشور
اسکیدر‌های چرخ زنجیری
بولدزر
زتور
اسکیدر‌های چرخ لاستیکی
تراکتورهای کشاورزی معمولی
دستگاه چوبکشی تاف
تیمبرجک c450
دستگاه HSM 904
آمادهسازی گرده بینهها
1- گروه درجهبندی
2- گروه بینه بری
3-گروه جابجا کننده
تبدیل درختان قطع شده
روش تبدیل چوب آلات
حمل چوب‌آلات از جنگل به کنار جاده
افت و ضایعات چوب در مراحل مختلف بهره‌برداری
استحصال
استحصال
استحصال گرده بینه
انجام استحصال گرده بینه
کارصحرایی
کار دفتری
استحصال چوب آلات
روش انجام استحصال چوب آلات
طریقه یادداشت آمار چوب‌آلات مستحصله
روش نوشتن استحصال چوب آلات
حفاظت مسیرهای چوبکشی
حفاظت و نگهداری مسیرهای چوبکشی
حفاظت از توده سرپا در چوبکشی
استفاده از چوبدستک
استفاده از تایر ماشین
روش حفاظتی با ساقه بند
حفاظت از خاک مسیرهای چوبکشی
ایجاد جوی انحرافی
استفاده از چپر
ایجاد آب بندها
حفاظت و نگهداری چوب در جنگل
حفاظت و نگهداری چوب
روشهای حفاظت و نگهداری چوب
1- تسریع در صدور پروانه قطع در زمان مناسب
2- انجام اصولی قطع و بینه بری
3- تسریع در روند کار بهره‌برداری
4-حفاظت گرده بینه‌ها
4-1- تسریع در فروش گرده بینه
4-2- قرار دادن تنه‌ها در ایستگاه در جای مناسب
4-3- تهیه گرده بینه‌های بلند
4-4- اسکوبی
4-5 – اندود نمودن سطح مقطع گرده بینه
4-6- استفاده از نوارهای فولادی
5- حفاظت چوب‌آلات الواری
5-1- بارگیری به موقع
5-2- عدم قرار گیری الوارها در روی خاک جنگل
5-3- دسته‌بندی مناسب
6- حفاظت چوب‌آلات کاتینی
7- حفاظت هیزم
دسته بندی چوب آلات
نحوه انجام دسته بندی
هیزم و ذغال
هیزم
ذغال
مراحل اجرایی تولید ذغال در جنگل
ساخت کوره و تهیه ذغال در جنگل
بارگیری
بارگیری
بارگیری گرده بینه
بیل‌های مکانیکی
جرثقیل‌ها
لودر ها
لودر‌های با چنگک ثابت
لودر‌های چنگک دار
جمسها
بارگیری چوب‌آلات الواری وکاتینی و هیزم
نظارت بر بارگیری
صدور پروانه حمل
پروانه حمل چوب آلات
پروانه حمل هیزم
صدور پروانه حمل ذغال
گواهی پاک
منابع مورد استفاده
منابع فارسی
منابع خارجی

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات فرهنگ و دانش
سال انتشار۱۳۹۴
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۸۰
زبانفارسی
شابک978-964-5874-76-4
موضوع کتابکتاب‌های زیست شناسی
قیمت نسخه الکترونیک
۴۶۰۰ ت - 0.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور

Sara Asadiha
۱۳۹۹/۱/۱۹
کتاب از آمار غلطی که توسط سازمان جنگلها داده شده، استفاده کرده است. از نویسنده انتظار میرود آمارها را قبل از استفاده شخصا چک کند! مساحت جنگلهای فعلی هیرکانی در حال کم شدن است نه زیاد شدن و مقالات آن نیز موجود است. از جهت تخصصی در زمینه چگونگی قطع درخت و محاسبه سود و چگونگی کتابچه‌های طرح جنگلداری، کتاب مفیدی ست.
Farham Kavousi
۱۳۹۸/۷/۸
با سلام و این کتاب رو دانلود کردم با این تصور که فایلی مشابه به PDF در اختیار من قرار میگیره که گویا اینطور نیست. فایلی که دانلود شده امکان پرینت رو من نمیده متاسفانه. لطفا راهنمایی کنید. ممنون
حمید احمدی هزاره حمید
۱۳۹۴/۷/۱۵
جنگلات باارزش ترازآنست تادرکتاب درموردگفتگوشودبلکه بایددرعمل ثابت شود,
Hesam Eghbal
۱۳۹۷/۱۱/۱۱
خیلی راهبردیه...
مشاهده همه نظرات ۴

راهنمای مطالعه کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور

برای دریافت کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.