معرفی و دانلود رایگان کتاب امام خمینی و خودآگاهی تاریخی

عکس جلد کتاب امام خمینی و خودآگاهی تاریخی
قیمت:
رایگان - 0€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب امام خمینی و خودآگاهی تاریخی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب امام خمینی و خودآگاهی تاریخی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب امام خمینی و خودآگاهی تاریخی

کتابی که در پیش رو دارید قسمتی از مجموعه مباحث استاد طاهرزاده در رابطه با «جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی» و نقش آن در حال و آیندهٔ جهان است. در مورد این مباحث نظر شما را به نکات زیر جلب می‌نماییم.

1- نویسنده با اعتقاد به این‌که دنیای مدرن دیگر جایی در عالم ندارد، به انقلاب اسلامی به عنوان روح معنوی این عصر که هرگز کهنه نمی‌شود، نظر دارد و خواننده را متوجه این امر مهم می‌کند که در عصر گسترش عالَم غربی که سعی دارد سایر ملل را بی‌عالَم و بی‌تاریخ کند، انقلابی متولد شده که در جوهر و ماهیت خود، تحولی است بیرون از حوزهٔ فکر و تمدن غربی، و بر همین اساس تذکر می‌دهد آن انقلاب را با عینک غربی ننگریم که هرگز به حقیقت آن آگاهی نمی‌یابیم. زیرا به گفتهٔ میشل فوکو: «وقتی ایرانیان از حکومت اسلامی حرف می‌زنند، وقتی جلوی گلوله در خیابان‌ها، آن را فریاد می‌زنند، ... و با این کار شاید خطر یک حمام خون را به جان می‌خرند... به نظر من به واقعیتی می‌اندیشند که به ایشان بسیار نزدیک است... چون کوششی است برای این‌که سیاست، یک بُعد معنوی پیدا کند».

2- توجه به تفاوت ذاتی دو رویکرد متفاوت نسبت به زندگی در این دوران، رمز کلیدی کتابی است که روبه‌روی خود دارید. عبور از نوعی زندگی که آرمان‌های خود را در فرهنگ مدرنیته دنبال می‌کند و رویکرد به نوع دیگری در زندگی است که می‌خواهد از طریق انقلاب اسلامی، از غرب و فرهنگ مدرنیته عبور کند و زندگی زمینی را به آسمان متصل گرداند.

3 - روح حاکم بر زمانه که تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته است، آنچنان آشفته است که انسان به‌راحتی معنی حادثه‌ای را که آمده است تا ماوراء فرهنگ مدرنیته، متذکر رجوع بشر به آسمان باشد، نمی‌فهمد و لذا نسبت به فهم جایگاه انقلاب اسلامی در این دوران گرفتار برداشت‌های از پیش ساخته می‌شود که آن برداشت‌ها دیواری در برابر فهم او و فهم انقلاب اسلامی می‌کشد. نویسنده تلاش کرده با توجه به این امر، ماوراء نگاه مدرنیته، انقلاب اسلامی را بنمایاند. زیرا که باید مواظب باشیم انقلاب اسلامی را در حدّ فهم‌های محدود ننگریم وگرنه بی‌توجه به حقیقت روحانی و جایگاه تاریخی آن، سخن گفته‌ایم.

4 - ممکن است در ابتدا به مؤلف ایراد گرفته شود که نگاه او به انقلاب اسلامی، نگاهی آرمانی است که با واقعیت آن متفاوت است، ولی وقتی حقانیت سخن روشن می‌گردد که سعی شود به همهٔ زوایایی که در رابطه با انقلاب اسلامی در کتاب توجه داده شده، عنایت گردد، در آن صورت است که معلوم خواهد شد چرا إصرار می‌شود انقلاب اسلامی یک رستاخیز در همهٔ جهان امروز است و همچون روز حساب جایگاه هرکس را تعیین می‌کند.

5 - زبان فرهنگِ مدرنیته که ما نیز با تأسیس اولین دبستان، قبل از انقلاب مشروطه با آن آشنا شدیم و بعد به‌وسیلهٔ آن فکر کردیم، زبانی نیست که بتواند جایگاه انقلاب اسلامی را تبیین کند و به همین جهت مؤلف محترم سعی فراوان کرده تا ماوراء گفتمانی که تحت تأثیر فرهنگ غرب است، ذات انقلاب اسلامی را بنمایاند تا حقیقتاً با چهرهٔ واقعی انقلاب اسلامی روبه‌رو شویم و همین امر موجب شده که در بعضی موارد خواننده به زحمت بیفتد و آرامش خود را در حین مطالعهٔ کتاب از دست بدهد، چون یا واژه‌ها را ناآشنا می‌بیند و یا افقی که به میان می‌آید افقی نیست که خواننده عادت کرده باشد از آن افق بنگرد.

6 - مؤلف محترم با توجه به این قاعده که «با آغاز عهد تازه، تأثیر آن‌چه به گذشته تعلق دارد، کم می‌شود» روشن می‌کند که چگونه با حضور انقلاب اسلامی در عالم، عهد الهی از یاد رفتهٔ بشر به او برمی‌گردد و در آن راستا فرهنگ غربی در عالَم به سرعت فروکاسته می‌گردد و به این دلیل باید به آیندهٔ انقلاب اسلامی امیدوار بود.

به امید آن‌که توانسته باشیم در راستای آشنایی عزیزان نسبت به حقیقت و ذات انقلاب اسلامی قدمی برداریم.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
مقدمه مؤلف
امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و خودآگاهی تاریخی
تفاوتِ جهل، آگاهی و خودآگاهی
چگونگی ارتباط با انقلاب اسلامی
روش امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در مقابله‌ی با غرب
مغالطه‌ای آشکار
امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و زندگی در زمانه
خطر اصلی
دل آگاهی
فلسفه‌ی سیاسی انقلاب اسلامی
برنامههای مقابله با حکومت دینی
عهد امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالیعلیه»
عهد انسان با خدا
انسان بی‌ذکر
امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و احیاء عهد الهی انسانی
عهدی که کهنگی نمی‏پذیرد
عهد با امام خمینی، عهد با خود
سیری از غرب‌زدگی به سوی اسلام
عهد ورود به اصالت‌ها
امام خمینی‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و زبان تفکر دوران معاصر‏
ریشه‌ی مشکلات‏
تضاد ذاتی فرهنگ غرب با اسلام
اتمام حجت
ریشه‌ی بحران‌های جهان
تجلیل واقعی؟
زندگی در واقعیات
امام خمینی«قدس‌سره» مقام ثابت عصر
عدول قرن
راه رهایی از روزمرّگی
ثابتات ابدی
امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» ثابت عصر
مقام جامعیت ثابت عصر
فرهنگ مدرنیته و عدم درک عقل قدسی
اقدامات تاریخ‌ساز
برگشت به معنی زندگی
سکولار پنهان
مدرنیته و اشرافیت خواص
باطن‌های غیر انقلابی
شاخصه‌های انقلاب اسلامی
نجات از فرسودگی
مدینة‌‌الله، مدینة‌‌الشیطان
آفات بریدن از حق
آشتی با جهانِ خدا
پلورالیسم و مدینه‌ی أهواء
مدینة‌الله و به وحدت‌رسیدنِ کثرت‌ها
انتظار ما از انقلاب اسلامی
نقش امام خمینی«‏قدس سره» ‏ در احیای حکومت دینی‏ در جهان معاصر
علم به جای دین!
انقلاب اسلامی؛ گمشده‌ی مردم جهان
انقلاب اسلامی و تغییر مبنای سیاست در جهان
رسالت تاریخی ملت ایران
روح حاکم بر تکنولوژی غربی
امام خمینی«رضواناللهتعالیعلیه» خط توحیدی قرن معاصر
انقلاب اسلامی و نظر به امپراطوری عظیم اسلامی
انجام وظیفه تا مرز خطرناک ترین شرایط
رمز احیاء عزت اسلامی
قرائت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالیعلیه» از اسلام، گوهر حیات آینده جهان
هنر شناخت زمانه
انقلاب اسلامی و عبور از فرهنگ شرک
اراده‌ی بشر در عبور از مدرنیته
آینده‌ی جهان و انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی و توان نفی موانع
جهانی‌بودن و همیشگی‌بودنِ انقلاب اسلامی
سیری به‌سوی پیش‌بینی توطئه‌ها
ضعفی که از آن رنج می‌بریم
ریشه‌ی تاریخی شخصیت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»
مبانی علمی و عقلی ولایت فقیه
تضاد فرهنگ غربی با تفکر حکیمانه
تنها راه!

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب امام خمینی و خودآگاهی تاریخی
نویسنده
سال انتشار۱۳۹۳
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۲۲۰
زبانفارسی
شابک9789642609222
موضوع کتابکتاب‌های علوم سیاسی، کتاب‌های تاریخ ایران
قیمت نسخه الکترونیک
رایگان - 0 یورو
افزودن به کتابخانه

نقد، بررسی و نظرات کتاب امام خمینی و خودآگاهی تاریخی

محمد حسین اعظمی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
کتاب بسیار ارزشمندی است ولی اگر نام خود آگاهی تاریخی نداشت بهتر بود چون طبق تعریف کتاب از خود آگاهی بیشتر به درگیر کردن آگاهی در عمق زندگی عملی است و به فرموده‌ی رهبری امتداد آگاهی در زندگی است. می‌توانست نام کتاب امتداد امام خمینی و امتداد نظریه‌ی نظام انقلابی باشد یا شبیه به این که هم تاریخی است هم حال و هم آینده را در بربگیرد. در مجموع کتاب خوبی است هرچند مواردی را خیلی تاکید کرده و زیاد تکرار کردهاست. ممنون از کتابراه و ممنو ن از نویسنده محترم
morteza mostafaei
۱۴۰۰/۲/۱۷
جالب بود توصیه میشه برای کسانی که علاقه دارن به شروع انقلاب اسلامی
سیاوش صارم
۱۳۹۶/۴/۳۰
درمیان لجه خون ماهی‌ام یا علی درویش روح اللهیم سلام بر داغدار صادق
افتخار سادات
۱۴۰۰/۱۰/۹
من از دوستان میخواهم کتاب‌های امام حتمن مطالعه کنن
ار قا
۱۴۰۱/۵/۲۶
کتاب خوبی بود. لذت بردم
طاهری اسماعیل
۱۴۰۰/۵/۱۵
درود برخمینی کبیر و یاران با صفاش
فراموز صدیقی
۱۳۹۵/۸/۱۶
یک جهان سپاس از نشر این کتاب
مشاهده همه نظرات ۷

راهنمای مطالعه کتاب امام خمینی و خودآگاهی تاریخی

برای دریافت کتاب امام خمینی و خودآگاهی تاریخی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.