معرفی و دانلود کتاب جهان، صفحه شطرنج سازمان‌های سری

عکس جلد کتاب جهان، صفحه شطرنج سازمان‌های سری
قیمت:
۱۴۹۰۰ تومان - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب جهان، صفحه شطرنج سازمان‌های سری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب جهان، صفحه شطرنج سازمان‌های سری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب جهان، صفحه شطرنج سازمان‌های سری

کتاب جهان، صفحه شطرنج سازمان‌های سری نوشته‌ی منصور عبدالحکیم، مورّخ، پژوهشگر و نویسنده صاحب نام مصری است. او در این اثر به بررسی نحوۀ پیدایش مجامع مخفی و انجمن فراماسونری، نحوۀ عملکرد و معرفی فرقه‌ها و گروه‌های نشئت گرفته از این انجمن و عملکرد این گروه‌ها و تأثیرشان در جهان پرداخته است.

آنچه منصور عبدالحکیم را از باقی محققّان مصری متمایز می‌سازد، مطالعه گسترده‌اش در حوزه مجامع سرّی و شناسایی عملکرد جریان‌های ماسونی و یهودی در جهان امروز است. او تاکنون بیش از 130 کتاب چاپ و منتشر کرده که جز این، مقالات بسیاری هم از او در نشریات عرب زبان، در جهان اسلام چاپ شده است.

در فصل ابتدایی کتاب جهان صفحه شطرنج سازمان‌های سرّی، نحوۀ دقیق شکل‌گیری مجامع مخفی با عنوان «قدرت پنهان» به نقل از نوادگان اعضای این انجمن ذکر شده است. اعضای نه‌ گانۀ این گروه، تمام رویدادها را ثبت می‌کردند و نسل‌ها این نوشته‌ها را به ارث می‌بردند تا اینکه یکی از این نسخه‌ها، به دست لوران بن جرج بن ساموئل بن جوناس بن ساموئل لوران رسید و او هم در سال 1897م. آن را ترجمه و منتشر کرد. در فصل اوّل این کتاب، متن سوگندنامه، نحوۀ انتخاب این شورای مخفی نُه‌ نفره و برنامه‌ریزی‌های شیطانی آن‌ها از متن فاش شدۀ لوران بن جرج نقل شده است.

منصور عبدالحکیم در این کتاب با استناد به منابع موثّق تاریخی، پرده از رازهای انجمن پنهان فراماسونری برداشته است. به بیان عبدالحکیم، در گذشته، گروه‌های سرّی فراماسونری زیادی، مانند «شوالیه‌های معبد مقدّس»، «اسماعیلیان» و «کابالاییست‌ها» به وجود آمده بودند.

در دوران معاصر نیز «هیئت سه گانه»، «شورای روابط خارجی»، «خاندان روچیلدها»، «خاندان راکفلرها»، «گروه میزگرد»، «اشراقیون (ایلومینیاتی‌ها)» و «بهائیّت»، پا به عرصۀ وجود گذاشته‌اند.

این مجموعه، زنجیره‌ای است که حلقه‌های آن از زیر لباس «فراماسونری نوین صهیونیستی» بیرون آمده؛ همۀ جهان را دربرگرفته است و بر همۀ جهان، حکم می‌راند و تمایزی میان ادیان، ملل و حکومت‌های مختلف قائل نیست. فراماسونری می‌خواهد با از میان برداشتن تمام حکومت‌ها و دین‌ها، به اهداف خود برسد و حکومت یکپارچۀ جهانی مورد نظر خود را بر جهان تحمیل کند که «دجّال یهودی» فرمانروای آن باشد و «معبد سلیمان» را بازسازی و «تخت داوود» را احیاء کند.

این‌ها همه ناشی از حیله و مکر و فریب صهیونیستی و یهودی است که در پس اندیشۀ «فراماسونری» پنهان شده و اکنون به نقطۀ اوج خود رسیده است. اکنون، زمان آن فرا رسیده تا رو به فروپاشی حفیض برود؛ چرا که مکر و حیلۀ ناپسند، تنها به اهل خود باز می‌گردد و خداوند بر همه چیز، چیره و غالب است؛ هر چند مشرکان و کافران را ناخوشایند آید.

در بخشی از کتاب جهان صفحه شطرنج سازمان‌های سری می‌خوایم:

«نهیلیست»، به معنای پوچ‌گرا و هیچ انگار است. جنبش «نهیلیسم و نهیلیستی» در قرن نوزدهم میلادی، به عنوان جنبشی صلح طلب به وجود آمد و هدف خود را اصلاحات و نوآوری و تجدّد اعلام کرد. این عقیده میان جوانان «روسیه» گسترش یافت و در آغاز، به صورت جنبشی علنی و اصلاح طلب بود؛ امّا الکساندر دوم، سزار روسیه، ستم‌های زیادی به آن‌ها کرد و آن‌ها مجبور به فعّالیت‌های سرّی و انقلابی شدند.

این جنبش در ایّام الکساندر دوم، امپراتور «روسیه» به وجود آمد و نخستین کسی که کلمۀ نهیلیسم (Nihilism) را به کار برد، رمان‌نویس روسیه، تورگنیف در رمان «پدران و فرزندان» خود بود که در سال 1862م. منتشر شد.

در روسیه، گروهی از جوانان پدید آمدند که پا را از عرف و اعتقادات مردم و آداب و رسومی که جامعه آن را به وجود آورده بود، فراتر نهادند؛ آن را نپذیرفتند و آن را به ریشخند می‌گرفتند، حتّی پسران جوان موهای خود را بلند و باز می‌کردند و دختران موهای خود را کوتاه می‌کردند تا این گونه، اعتراض خود را به جامعۀ خود بیان کنند.

آن رمان، سبب ایجاد نخستین شرارۀ ظهور و پیدایش آن جنبش بود؛ جنبشی که به تمام طبقات روشنفکر «روسیه» حمله کرد و تمام آنچه را در جامعه، از گذشته به مردم رسیده بود و آنچه قدیمی بود، رد می‌کرد. این جنبش دین را نیز رد می‌کرد و با مالکیت شخصی و مرکزیت در حکومت مخالف بود و به سرعت، دیدگاه‌ها و نظریات جدیدی در جامعۀ روسیه در میان طبقه‌ای روشنفکر و تحصیل‌کرده و ارتشیان و طبقۀ متوسط و فرزندان کاهنان و روحانیان به وجود آمد.

این جنبش، از شرایط محدود آزادی در زمان سزار الکستاندر دوم و تسامح او در خاموش کردن آتش نظریات و دیدگاه‌های آزاد در دوران خود، استفاده کرد و این گونه، این افکار گسترش یافت و شهرت زیادی پیدا کرد.

این چنین، جنبش نهیلیزم، تبدیل به انقلابی فرهنگی و اجتماعی به دور از خشونت شد که با طغیان سیاسی، آتش آن شعله‌ور شده بود، این جنبش در زنان روسیه تأثیر بسیاری داشت. آنان شعار آزادی و برابری با مردان و نپذیرفتن فرمانبرداری از مردان را سر می‌دادند.

فهرست مطالب کتاب

طلیعه
مقدّمه
انجمن قدرت پنهان
تأسیس «انجمن قدرت پنهان» به رهبری «هرودس اکریبا»
طرح ایده و آغاز آن
فرمان پادشاهی و اسامی مؤسّسان
نخستین جلسۀ 9 مؤسّس
متن سوگندنامه
کشف راز انجمن و تشکیلات قدرت پنهان
ارائۀ ترجمۀ نسخۀ خطّی قدرت پنهان توسط لوران
آغاز کار «انجمن قدرت پنهان»
اصول و عقاید انجمن
اهداف اعلام شده به اعضای جدید
وظایف و القاب انجمن پنهان، ابزارها، نمادها و نشانه‌های آن
ورود اعضای جدید به انجمن
وفات پادشاه هرودس دوم و ریاست حرام بر این انجمن
کشته شدن حرام ابیود به دست پیروان عیسی بن مریم (ع)
جاودانه ساختن یاد حرام ابیود و بهره‌بردای از آن
اوّلین شهید انجمن قدرت پنهان در آداب و رسوم درجۀ سوم
قرار دادن نشانه‌ها و نمادهای مخصوص برای اعضای انجمن
درآمیختن و یکی دانستن «حرام ابیود» و «حرام آبی» در آداب و مراسم درجۀ سوم انجمن
کشته شدن پطرس، یکی از مبلّغان مسیحی، به دست نیروهای «انجمن فراماسونری قدرت پنهان»
افزودن درجات دیگر به درجۀ سوم
انتقال ریاست محافل انجمن قدرت پنهان به «معبد رومیه»
تأسیس فراماسونری نوین در «لندن»، در سال 1717م.
اصول محفل بزرگ در «لندن» و «فرانسه»
دخالت محفل فرانسه، «شرق اعظم» در امور سیاسی و دینی
تصاویر
گروه شوالیه‌های معبد
بنیان‌گذاری و اهداف
حفریات شوالیه‌های معبد در «قدس»
مبارزۀ گروه شوالیه‌های معبد با مسیحیّت
رابطۀ گروه شوالیه‌های معبد با اسماعیلیان
تصاویر
گروه اسماعیلیّه یا حشیشی‌ها
منشأ و اهداف
آغاز کار اسماعیلیان
آغاز دعوت و تبلیغات الحاکم بامرالله و سازمان سرّی او در «مصر»
گروه تروریستی حشیشیان
پیدایش حشیشیان در «شام» و «ایران»
روش اسماعیلیان در تربیت فدایی‌ها
پایان قدرت و حاکمیت اسماعیلی‌های حشیشی
تصاویر
گروه شاهدان یهوه
منشأ و اهداف
عقاید و باورهای جنبش «شاهدان یهوه»
بنیان‌گذار گروه «شاهدان یهوه» و شخصیت‌های بزرگ آنان
برخی مطالب منتشر شده از سوی جنبش شاهدان یهوه
تصاویر
گروه بنای برث یا فرزندان عهد
شکل‌گیری و اهداف
اهداف آشکار «انجمن بنای برث»
اهداف واقعی «انجمن بنای برث»
تصاویر
یهودیان دونمه
منشأ و اهداف
اعتقادات
تصاویر
باشگاه‌های روتاری
منشأ و اهداف
گسترش باشگاه‌های روتاری در جهان
شرایط پذیرش درخواست عضویت در روتاری
زنان و جوانان در روتاری
تصاویر
باشگاه‌های جهانی لایِنز
پیدایش و اهداف
ساختار سازمانی باشگاه‌های لاینز
آداب و مراسم تعمید عضو جدید در لاینز
زنان در لاینز
رابطۀ باشگاه‌های روتاری و لاینز با صهیونیسم و فراماسونری جهانی
تصاویر
گروه کربوناری یا «زغال فروش‌ها»
کربوناری به چه معناست و چه اهدافی دارد؟
ساختار سازمانی این گروه و آداب و مراسم آن
فعّالیت‌های کربوناری در «ایتالیا» و «فرانسه»
تصاویر
جنبش نهیلیسم و نهیلیست روسی
منشأ و اهداف
فعّالیت‌ سیاسی نهیلیزم و اصطکاک آن با حاکمان و حکومت
تصاویر
گروه صلیب صورتی
پیدایش و اهداف
دشمنی گروه صلیب صورتی با مسیحیّت
آداب و رسوم گروه صلیب صورتی
بابیّت و بهائیّت
در آغاز خوارج بودند
باطنیّه، پوشش فرقه‌های گمراه و ضالّه
ظهور باب، بنیان‌گذار بابیّت
تغییر و تحوّل اندیشۀ باب از مهدویّت به نبوّت
حقیقت باب و مذهب او
ادّعای منسوخ شدن دین اسلام با آیین بابیّت
قرۀ العین و نقش او در جنبش بابیّت
انقلاب و شورش بابیان پس از کشته شدن باب
پیدایش بهائیّت
دخالت کردن سرکنسول «روسیه» و نجات دادن بهاء
منسوخ شدن بابیّت به وسیلۀ بهائیّت
«بهاء‌الله» زیر چتر حمایت انگلیسی‌ها
بهاء و ادّعای پروردگاری
بازماندگان بهاء، عقاید و باورها و آیین او
عبدالبهاء، رهبر بهائیان پس از مرگ بهاء
تصاویر
قادیانیّه، جنبشی ویرانگر در اواخر قرن نوزدهم
بنیان‌گذار
ادّعای پیامبری غلام احمد
قادیانیّه، زیر چتر حمایت انگلیسی‌ها
تصاویر
گروه «گاردونا»، جنگجویان مقدّس اسپانیا
پیدایش و اهداف
ساختار سازمانی این گروه
گروه «خواجه‌گان» روسیه
پیدایش و اهداف
اصول عقاید این گروه و آداب و آئین‌های آن‌ها
سخن پایانی
مهم‌ترین منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب جهان، صفحه شطرنج سازمان‌های سری
نویسنده
مترجمسید شاهپور حسینی
ناشر چاپینشر موعود عصر
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۴۳۶
زبانفارسی
شابک978-964-6938-94-6
موضوع کتابکتاب‌های ادیان، کتاب‌های تاریخ جهان
قیمت نسخه الکترونیک
۱۴۹۰۰ ت - 2.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب جهان، صفحه شطرنج سازمان‌های سری

صالح ایزدخواه
۱۳۹۹/۱۲/۵
این کتاب یک دسته‌بندی از سازمان‌های سری ارائه می‌دهد با منطق، استدلال و صورت‌بندی نه‌چندان قوی... ولی مهم‌ترین دلیل توصیه من، مطالعه بخشی از کتاب است که برای علاقه‌مندان به تاریخ فراماسونری می‌تواند بسیار جذاب باشد، و آن مهم‌ترین بخش کتاب بسیار مهم «تبدید الظلام» نوشته عوض الخوری است که عینا در این کتاب نقل شده با ترجمه فارسی روان... این بخش به نحوه تشکیل اولین انجمن سری یهودیان در سال ۴٣ میلادی می‌پردازد، «انجمن قدرت پنهان» که توسط هرود آگریبا حاکم کنعان، ده سال پس از عروج حضرت مسیح ع برای مقابله با موج روزافزون و بی‌مهار گرایش‌ها به دین مسیح شکل می‌گیرد...
مسیح ت ت
۱۳۹۹/۲/۲۸
خیلی لذت بردم، اینکه از ذات پلید این یهودیا اگاه بشیم خیلی خوبه
Yaghoub Eskandari
۱۴۰۱/۲/۱۵
عالی بود داداش. ‌آکاهی میده به ادم
حسین عزیزی
۱۳۹۹/۱۱/۳
اگر قرار است همچین کتابهایی بخواند
همان نخواند بهتر است
سید حمید محسنی
۱۳۹۹/۵/۱۱
بسیار عالی و مفید
مشاهده همه نظرات ۵

راهنمای مطالعه کتاب جهان، صفحه شطرنج سازمان‌های سری

برای دریافت کتاب جهان، صفحه شطرنج سازمان‌های سری و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.