معرفی و دانلود کتاب ورزش، نشاط، کودکی

عکس جلد کتاب ورزش، نشاط، کودکی
قیمت:
30000 تومان - 6.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب ورزش، نشاط، کودکی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب ورزش، نشاط، کودکی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب ورزش، نشاط، کودکی

بازى و ورزش یکى از عوامل مؤثر در رشد جسمانى، اجتماعى، ذهنى و عاطفى کودک است. تقویت عضلات، استحکام استخوان‌ها و بهبود حواس مختلف در مقوله رشد جسمانى، سازگارى با اطرافیان و احساس مسئولیت در مقدله رشد اجتماعى، امکان تجربه و تعامل مستقیم با محیط و پرورش خلاقیت کودک در مقدله رشد ذهنى و شناسایى نقاط قوت و ضعف در مواجهه با ترس، شجاعت، خجالت و... در مقدله رشد عاطفى کودکان جاى مى‌گیرد. بى‌شک رشد همه جانبه کودک براى والدین از اهمیت خاصى برخوردار است. بنابراین والدین در اوایل کودکى و مربیان در مراحل بعدى نمى‌توانند از نقش و اهمیت ورزش در جنبه‌هاى مختلف رشدى کودکان چشم پوشى کنند.

این کتاب در هفت فصل تنظیم شده است. در فصل اول ویژگى‌هاى جسمانى، روانى و اجتماعى کودک از سه تا 11 سالگى بیان شده و سپس فعالیت‌هاى بدنى مناسب براى هر سن عنوان شده است. در فصل دوم به یادگیرى حرکتى و عوامل مؤثر بر آن و وجود تفاوت‌هاى فردى بین کودکان اشاره شده است. در فصل سوم به مبحث وجود تفاوت در یادگیرى دختران و پسران و علت این تفاوت پرداخته شده است.

شیوه‌هاى آموزشى مختلف و روش آموزش مهارت‌هاى ورزشى به کودکان و شیوه افزایش خلاقیت در فعالیت‌هاى حرکتى آنها، در فصل چهارم بیان شده است.

حرکات بنیادى، که نقشى محورى در اجراى مهارت‌هاى ورزشى بعدى دارند و چگونگى انجام آنها توسط کودکان و تمرینات پیشنهادى در این زمینه، در فصل پنجم عنوان شده است.

در فصل ششم به اهمیت بازى در رشد کودک و تأثیر آن بر جنبه‌هاى مختلف جسمانى، اجتماعى و عاطفى اشاره شده و تقسیم‌بندى بازى‌ها و چندین نمونه بازى جذاب براى کودکان توضیح داده شده است.

نهایتا در فصل هفتم به شیوه ارزیابى آمادگى جسمانى کودکان و اهمیت اندازه‌گیرى آنها و شناسایى نقاط ضعف و قوت کودکان اشاره شده است.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل 1: ویژگى‌هاى جسمانى، روانى و اجتماعى کودک
1 ـ 1 . مقدمه
1 ـ 2 . ویژگى‌هاى جسمانى، روانى و اجتماعى کودک در سنین مختلف
1 ـ 2 ـ 1 . ویژگى‌هاى جسمانى، روانى و اجتماعى کودکان از 3 تا 6 سالگى
1 ـ 2 ـ 2 . ویژگى‌هاى جسمانى، روانى و اجتماعى کودکان از 6 تا 9 سالگى
1 ـ 2 ـ 3 . ویژگى‌هاى جسمانى، روانى و اجتماعى کودکان از 9 تا 11 سالگى
1 ـ 3 . فعالیت‌هاى بدنى مناسب با سن
1 ـ 3 ـ 1 . فعالیت‌هاى بدنى مناسب در سنین 3 تا 6 سالگى
1 ـ 3 ـ 2 . فعالیت‌هاى بدنى مناسب در سنین 6 تا 9 سالگى
1 ـ 3 ـ 3 . فعالیت‌هاى بدنى مناسب در سنین 9 تا 11 سالگى
فصل 2: یادگیرى مهارت‌هاى حرکتى و عوامل مؤثر بر آن
2 ـ 1 . مقدمه
2 ـ 2 . عوامل مؤثر بر یادگیرى مهارت‌هاى حرکتى
2 ـ 2 ـ 1 . رشد
2 ـ 2 ـ 2 . انگیزه
2 ـ 2 ـ 3 . تفاوت‌هاى فردى
2 ـ 3 . شیوه‌هاى مختلف آموزش مهارت‌هاى حرکتى
2 ـ 3 ـ 1 . آموزش از کل به جزء
2 ـ 3 ـ 2 . آموزش از جزء به کل
2 ـ 3 ـ 3 . انتقال یادگیرى
فصل 3: یادگیرى متفاوت دختران و پسران
3 ـ 1 . مقدمه
3 ـ 2 . حیطه جنسیت در مغز
3 ـ 3 . چگونگى کار مغز
3 ـ 4 . تفاوت‌هاى جنسیتى مغز
3 ـ 5 . تفاوت‌هاى رشدى و ساختارى مغز
3 ـ 6 . تفاوت‌هاى کارکردى مغز
3 ـ 7 . تفاوت‌هاى پردازش عواطف و احساسات
3 ـ 8 . علت تفاوت مغزى در دو جنس مؤنث و مذکر
3 ـ 8 ـ 1 . تاریخ انسان و تاریخ طبیعى
3 ـ 8 ـ 2 . نقش هورمون‌ها در رحم و هنگام بلوغ
3 ـ 9 . تفاوت در شیوه یادگیرى
فصل 4: آموزش مهارت‌هاى حرکتى بر پایه حواس مختلف
4 ـ 1 . مقدمه
4 ـ 2 . روش‌هاى یادگیرى مهارت حرکتى با توجه به حواس
4 ـ 2 ـ 1 . روش کلامى
4 ـ 2 ـ 2 . روش مشاهده‌اى
4 ـ 2 ـ 3 . روش احساس حرکت
4 ـ 2 ـ 4 . روش تمرین ذهنى
4 ـ 3 . مراحل یادگیرى مهارت ورزشى
4 ـ 4 . نقش والدین و مربیان در یادگیرى مهارت‌هاى ورزشى
4 ـ 5 . ایجاد خلاقیت در کودکان با ورزش
4 ـ 6 . تأثیر تفاوت‌هاى فردى در خلاقیت
4 ـ 7 . اجراى عملى مهارت‌هاى ورزشى
4 ـ 8 . مربیان فاقد توانایى اجراى مهارت‌هاى حرکتى
فصل 5: توسعه مهارت‌هاى بنیادى با حرکات وزشى
5 ـ 1 . مقدمه
5 ـ 2 . حرکات بنیادى
5 ـ 2 ـ 1 . حرکات درجا (استوارى)
5 ـ 2 ـ 2 . حرکات جابجایى
5 ـ 2 ـ 3 . حرکات دستکارى
فصل 6: نقش بازى در رشد کودک
6 ـ 1 . مقدمه
6 ـ 2 . تأثیر بازى بر نیازهاى اجتماعى و عاطفى
6 ـ 3 . تأثیر بازى بر نیازهاى شناختى
6 ـ 4 . تأثیر بازى بر نیازهاى جسمانى
6 ـ 5 . چه عواملى بر طراحى بازى‌هاى کودکان تأثیر دارند؟
6 ـ 6 . انواع بازى‌ها با توجه به امکانات مکانى
6 ـ 6 ـ 1 . بازى‌هاى با وسیله
6 ـ 6 ـ 2 . بازى‌هاى بدون وسیله
6 ـ 6 ـ 3 . بازى‌هاى فضاى بسته
6 ـ 7 . نمونه‌هایى از بازى‌هاى کودکانه
فصل 7: سنجش آمادگى جسمانى کودکان
7 ـ 1 . مقدمه
7 ـ 2 . فواید جسمانى ورزش
7 ـ 3 . تعریف آمادگى جسمانى و اجزاء آن
7 ـ 3 ـ 1 . قدرت عضلانى
7 ـ 3 ـ 2 . استقامت
7 ـ 3 ـ 3 . سرعت
7 ـ 3 ـ 4 . چابکى
7 ـ 3 ـ 5 . انعطاف‌پذیرى
7 ـ 3 ـ 6 . تعادل
7 ـ 4 . اهمیت اندازه‌گیرى و انجام آزمون‌ها
7 ـ 5 . شناخت نقاط ضعف کودکان (از نظر جسمانى) و برطرف کردن آنها
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب ورزش، نشاط، کودکی
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات بامداد کتاب
سال انتشار۱۳۸۸
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات194
زبانفارسی
شابک978-964-206-051-1
موضوع کتابکتاب‌های ورزشی
قیمت نسخه الکترونیک
30000 ت - 6.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب ورزش، نشاط، کودکی

Mobina_gohari
۱۴۰۱/۸/۲۶
کتاب خوبیه برای شناخت کامل فرزند خود چگونگی برخورد با کودک بنظرم برای والدین بسیار مناسب است توصیه میکنم که حتما مطالعه کنید تا بیشتر با کودک خود آشنا شوید.
😊🌟
مشاهده همه نظرات 1

راهنمای مطالعه کتاب ورزش، نشاط، کودکی

برای دریافت کتاب ورزش، نشاط، کودکی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.