معرفی و دانلود کتاب شاخص‌های بهبود عملکرد سازمان‌ها

عکس جلد کتاب شاخص‌های بهبود عملکرد سازمان‌ها
قیمت:
۴۵۰۰ تومان - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب شاخص‌های بهبود عملکرد سازمان‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب شاخص‌های بهبود عملکرد سازمان‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب شاخص‌های بهبود عملکرد سازمان‌ها

کتاب "شاخص‌های بهبود عملکرد سازمان‌ها" به بررسی تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر عملکرد شرکت ها می پردازد. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران رده بالای این شرکت ها می باشد، تعداد کل مدیران رده بالا 580 نفر بوده است که این افراد جامعه آماری ما را تشکیل می دهند. با توجه به زیاد بودن حجم جامعه آماری، حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این تحقیق از یک پرسشنامه استفاده شده که با توجه به فرضیات و اهداف تحقیق در تهیه آن از سوالات و گزینه های پرسشنامه های معتبر استاندارد استفاده شده است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: اصول و کلیات
1-1- مقدمه
1-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهمیت آن
1-3- نظریه اشاعه نوآوری ها
1-4- فناوری های جدید و گسترش آن در سازمان ها
1-4-1- سرمایه گذاری در فناوری های جدید و  شاخص های عملکرد سازمانی
1-4-2- سرمایه گذاری در فناوری های جدید و مدیریت مالی سازمان ها
1-5- چالش های مدیریت فناوری های جدید
1-6- ریسک های پذیرش فناوری های جدید
1-7- مدیریت ریسک در فناوری اطلاعات
1-7-1- چرخه عمر ایجاد و توسعه سیستم (SDLC)
1-7-2- مراحل مدیریت ریسک
1-7-3- مدیریت ریسک و چرخه ایجاد سیستم
1-7-4- نقش های کلیدی و عوامل موفقیت در فرایند مدیریت ریسک
1-7-5- عوامل موفقیت مدیریت ریسک
1-8- ارزیابی عملکرد سازمان
1-9- بهبود عملکرد سازمان ها
1-10- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
1-11- فرایند ارزیابی عملکرد
1-12- مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد
1-13- رویکردها و روش های ارزشیابی عملکرد
1-14- روش های ارزشیابی عملکرد
1-15- خطاهای بالقوه در سیستم‌های ارزشیابی عملکرد
1-16- عوامل و ویژگی های موثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزشیابی عملکرد
1-17- شاخص های مشترک عملکرد مدیران
1-18- به کارگیری بهره‌وری در سازمان
1-19- موانع بهره‌وری در سازمان
1-20- عوامل موثر در بهره‌وری
1-21- نقش مدیریت در ایجاد نوآوری کارکنان
1-22- تکنولوژی و جهانی شدن
1-23- تولید ناب و جهانی شدن
1-24- نقاط ضعف و مشکلات زنجیره تأمین سازمان
1-25- معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات
1-26- راه های افزایش بهره وری نیروی انسانی
1-27- ویژگی کسب و کار فناوری اطلاعات در سازمان ها
1-28- پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانی جهت بهبود عملکرد
1-28-1- برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی
1-28-2- موانع موجود
1-28-3- الگوهای استراتژیک منابع انسانی
1-28-4- عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
1-29- ارائه راهکار های بهبود عملکرد
1-30- مطالعات پیشین
1-30-1- مطالعات داخلی
1-30-2- مطالعات خارجی
1-31- جمع بندی فصل
فصل دوم: روش ها و مدل ها
2-1- مقدمه
2-2- روش ها
2-3- قلمرو تحقیق
2-3-1- قلمرو مکانی
2-3-2- قلمرو زمانی
2-3-3- قلمرو موضوعی
2-4- جامعه آماری
2-5- نمونه و روش نمونه گیری
2-6- مشخصات توصیفی نمونه آماری
2-7- ابزارها
2-7-1- اعتبار (روایی) پرسشنامه
2-7-2- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
2-7-3- پرسش فرضیه ها
2-7-4- نحوه نمره دهی به پرسشنامه
2-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها
2-9- خلاصه و نتیجه گیری
فصل سوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-1- مقدمه
3-2- آمار توصیفی
3-2-1- جنسیت
3-2-2- سن
3-2-3- سطح تحصیلات
3-2-4- سابقه کار
3-2-5- توصیف متغیرهای مورد مطالعه
3-3- آمار استنباطی
3-3-1-  آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
3-3-2- تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش
3-3-2-1- ضریب همبستگی پیرسون
3-3-2-2- آزمون Z تک نمونه ای
3-4- جمع بندی
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- مقدمه
4-2- خلاصه تحقیق
4-3- نتیجه گیری
4-3-1- نتایج توصیفی
4-3-2- تحلیل مقایسه ای نتایج به دست آمده با سایر پژوهش ها
4-4- پیشنهادات
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب شاخص‌های بهبود عملکرد سازمان‌ها
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات ماهواره
سال انتشار۱۳۹۵
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۶۸
زبانفارسی
شابک978-600-459-021-1
موضوع کتابکتاب‌های مدیریت و رهبری
قیمت نسخه الکترونیک
۴۵۰۰ ت - 0.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب شاخص‌های بهبود عملکرد سازمان‌ها

برای دریافت کتاب شاخص‌های بهبود عملکرد سازمان‌ها و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.