معرفی و دانلود رایگان کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین

عکس جلد کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین
قیمت:
رایگان - 0€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین

1- نمی‌دانیم چه شد که تصمیم گرفتیم مباحث کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین را چاپ کنیم. هر کدام از دوستان تصمیم گرفتند یکی از جلسات را از نوار پیاده کنند و بعد از پیاده‌شدن بحث‌ها شوقی در ما ایجاد شد که خوب است آن‌ها را به صورت کتاب در آوریم، در حالی که نمی‌دانستیم چرا. بالاخره با ناشی‌گری تمام کار را شروع کردیم و هرکدام بدون هیچ تجربه‌ای کار مقدمات چاپ کتاب را شروع نمودیم تا بالاخره فعلاً کتاب در اختیار شما است.

2- مطالب کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین، برای خود ما مفید بود و به واقع پنجره تازه‌ای بر روی ما گشود تا به جای پای گذاردن در جاده‌های تکراری و خسته‌کننده، با راه‌های فتح‌ناشده و بِکر و روح‌افزا روبه‌رو شویم و به سوی وطنی که فوق این وطن‌های معمولی است قدم برداریم، در خود وطن بگیریم و به اَمن‌ترین وطن، یعنی در آغوش خدا سیر کنیم و خود را از همة هراس‌ها آزاد نماییم و خدا را میهمان دل‌های خود گردانیم و به وسعت نور الهی وسعت یابیم، و در آن حال ما باشیم و خدا و هرچه را می‌خواهیم و هرکه را می‌جوییم آن‌جا بیابیم، زیرا هرکس خود را نشناخت و از خود رانده شد، بی‌خود نشد، بلکه بی‌خدا شد، و بی‌خدایی اوج بی‌خودی و بی‌ثمری است. آیا معنی بی‌پناهی جز این است؟ پس هرگز نمی‌شود از خدا گریخت، جای دیگری نیست، با خودبودن و با خدابودن عشق است و دیگر هیچ، در شوق به سوی حق اگر جان نسپاری، جانت را می‌ستانند.

3- در راه آشتی با خدا به جای آن‌که خدا را بخری و خدا مال تو شود، توسط خدا خریده می‌شوی و تو مال خدا می‌شوی و در این راه همه‌چیزت را می‌دهی چون خریده شده‌ای، چنان خراب می‌شوی که دیگر نتوانندت ساخت، و چنان ساخته می‌شوی که نتوانندت خراب کرد.

4- آن‌هایی که جز ظاهر را نمی‌بینند نمی‌توانند با خدا آشتی کنند و آن‌هایی که در کنار دیوار عشق الهی منزل کنند، آشتی با خدا حرارتی وصف‌ناپذیر به آن‌ها می‌چشاند که هرگز نمی‌خواهند از آن گرما در آیند.

5- راه آشتی با خدا بسته نیست، چون بیش از آن‌که ما با خدا آشتی کنیم، او با ما آشتی کرده است. اگر عشق و آشتی از او شروع نمی‌شد هیچ موحدی در عالم نبود و همه جا میدان ظهور شیطان بود.

6- آشتی با خدا، عشق را به منزل اصلی خود می‌رساند تا ما در دوست‌داشتن سرگردان نباشیم. معلوم نیست ما منتظریم تا آشتی از او شروع شود و یا او منتظر است تا آشتی از ما شروع گردد. قصه آشتی با خدا قصه به‌سرآمدن انتظار است، انتظاری که نمی‌توان از آن گذشت، از همه‌چیز می‌توان گذشت ولی از انتظارِ آشتی با خدا نمی‌توان، این آغازی است که انتهای آن ابتدای سفر به سوی بی‌نهایت خوبی‌ها است.

7- در آشتی با خدا نیت و رفتن و رسیدن سراسر نور است، و جز با نور نمی‌توان به‌سر برد.

8- اگر آشتی با خدا از او شروع شده، که چنین است، پس او را با ما کاری هست، می‌خواهد در ما خود را ببیند، بیا؛

جاروب کن خانه و پس آیینه شو جمال پری‌طلعتان

اگر تو با خدا آشتی نیستی، بشتاب که او با تو آشتی است.

9- آشتی با خدا آن‌گونه راهی است که امامانِ معصوم(ع) می‌نمایانند، نه دانستن خدایی که فیلسوفان از آن خبر می‌دهند. آری آشتی با خدا راه است و تو را بدان راه خوانده‌اند، هر که را این راه نداده‌اند، هیچ نداده‌اند، و محال است راه بیفتد.

10- آشتی با خدا دعوتی است برای برگشت به خود، اما خودی که دل‌دادة خدا شده و همة امیدها در او شعله‌ور گشته است. ما از همان روز که آفریده شدیم، با خدا آشتی بودیم، از خود غافل شدیم که از خدا غافل گشتیم. پس آشتی با خدا، آشتی با خود است و همة خود را به صحنه‌آوردن برای ارائه به خدا، و همة ما بندگی است و نداری، در آشتی با خدا نداری‌های خود را آورده‌ایم تا این آشتی صورت گیرد.

به امید آشتی با خدا از طریق نظر به نداری‌های خود

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
مقدمه مؤلف
جلسه اول پوچی چرا؟ اضطراب به چه دلیل؟
آفت غفلت از فقر ذاتی انسان
آفات دل‌بستن به غیر خدا
رابطة کفر و پوچی
ریشة یأس و ناامیدی
کشف جایگاه پوچی در روان
برکات ایمان به خدا
به دنبال سراب یا آب؟
داشتن ولی نداشتن‌
جلسه دوم چرا خدا ما را خلق کرد؟
چرا می‌گوییم چرا؟
جان انسان خدا می‌خواهد
جایگاه روانی مُدگرایی
خداوند خودْ هدف است
هدفِ خدا یا هدفِ مخلوق
سیری به سوی کمال
معنی پوچ‌شدن
برکات دست‌یابی به هدف حقیقی
بندگی خدا؛ عامل شدیت وجود
آفات غفلت از منزل اصلی زندگی
انسان‌های گم‌شده
جلسه سوم تبعیت از فطرت، عامل نشاط روح
فطرت؛ سرمایة درون
در حجاب جایگزینی‌ها
رضایت فطرت و احساس به ثمررسیدن
فطرت یا منِ برتر
خداوند؛ جانِ جانِ جانِ انسان
همة انسان‌ها خدا را می‌خواهند
نمونه‌ای از رؤیت حق
دوری از فطرت یا دوری از خود
میثاق جان ها با خدا
جلسه چهارم خداوند از چگونگی مبراست
خودشناسی راهی مطمئن در خداشناسی
چشم و گوش ابزارند
همة ادراکات مخصوصِ من انسان است
زن و مرد بودن با بدن
مَن فقط هست
مطمئن‌ترین راه آشتی با خدا
شک‌نا‌پذیری منِ انسان
رابطه‌ی هستِ مخلوق با هستِ خالق
پنجرة رؤیت خدا
معنی حضور قلب و برکات آن
عبادت؛ عامل شدیت وجود
علت شک‌ها و تردیدها
انسان حقیقتی ماوراء تن
تعلق روح به تن
جلسه پنجم هستی انسان، مرگ نمی پذیرد
انسان می‌بیند که می‌میرد
تن ظرف ظهور حالات من
صورت بدن‌ها در قیامت
انسان بی‌بدن زنده‌تر است
سفری به سوی خود
چگونگی مرگ و انواع آن
تکامل روح از طریق تن
چگونگی خواب
چگونگی بیهوشی
ناخود به جای خود
عبور از دنیا، شرط آشتی با خدا
اساس ریاضت‌ها
چگونگی نزدیکی به خود
جلسه ششم انسان؛ وسیع تر از ماده و مادیات
انسان وسیع تر از ماده و مادیات است
معنی بی‌مکانی نفس
گوهر پاک از کجا، عالَم خاک از کجا!
ارتباط با علیم مطلق
جلسه هفتم وسعت نفس و جایگاه نبوت
جایگاه نفسِ نامحدود انسان در هستی
آفات توجه نفسِ نامحدود به دنیای محدود
انسان‌ها فقط خدا را می‌خواهند
چگونگی ارتباط با علیم مطلق
چگونگی نیل به مقام نبوت
تجلی صورت حقایق بر قلب
تفاوت پیامبران با عارفان
برکات نبوت و شریعت
جلسه هشتم حضور همه جانبه حق
حضور همه‌جانبة مَن در تن
حضور همه جانبة خداوند در هستی
برکات توجه به جنبة وجودی موجودات
چگونگی حضور خداوند در عالم ماده
نحوة تدبیر خداوند بر عالم
چگونگی ظهور خداوند
جلسه نهم نفس و پراکندگی آن
معنی خودْ گم‌کردن
انسان گمشده، انسان معکوس!
گمشدة ما چیست؟
معنی بی‌هویتی
تنها یک راه !
آنچه در شخصیت انسان پایدار است
وقتی «خود»، «نه خود» می‌شود
«ناخود» به جای «خود»!
ارتباط با اَحَد شرط نجات خود از ناخود
خودی که باید باشد
هم خود بودن، هم خود شدن
مسیری از خود به سوی خدا
ندامت ابدی
آنگاه که انسان خود را فراموش می‌کند
انسان در ظلمت خود
بیست و سه نکته در آشتی با خدا
مقدس یا نا مقدس بودن انسان
درک غم غربت
راه ورود به دنیای حکمت و خلوت
آشتی با خدا، آشتی با همه چیز
بی تفاوتی چرا؟
خود باش، تا زندگی باشی
حیات است که حیات را می‌نگرد
روبه‌رویی با خود ، نگاه با روشنایی خود
مراقبه؛ یعنی از دست ‌ندادن خود
شورش و زندگی
وقتی همه چیز گم می‌شود
وقتی همه چیز با ما آشنا می‌شود
خودی بی انتها، همنوا با حق
زندگی؛ دروغی بزرگ!
محکوم بهترین بهترین‏ها
همسفری با حیات
وقتی انسان بی معنی میشود
وقتی زندگی قلب داشت
بشر چوب بی خدایی‏اش را می‏خورد
همه چیز بی معنی می‌شود
مخلوقیت ما، خالقیت اوست
بدن گرایی و نا امیدی
خود را خدایی بیافرینیم

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین
نویسنده
سال انتشار۱۳۹۳
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات303
زبانفارسی
شابک9789642609116
موضوع کتابکتاب‌های عرفان و تصوف
قیمت نسخه الکترونیک
رایگان - 0 یورو
افزودن به کتابخانه

نقد، بررسی و نظرات کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین

Z
۱۴۰۲/۱/۱۳
کتابی بسیار عالی برای تلنگر به کسانی که تو این دنیا سرگردون شدند افسرده شدند و انگیزه‌ای برای زندگی ندارن خلاصه اینکه اگر قدیم مردم یه بت میپرستیدن الان هزاران بت هست برای پرستیدن مثل خونه ماشین پول طلا بچه و... و دیگه مردم برای زندگی کردن پول درنمیارن بلکه برای پول درآوردن زندگی میکنن یادمون رفته روزی رسون خداست همش نگرانیم. به خاطر اینکه دیگران و راضی کنیم زیر بار هزاران قسط میریم که نکنه بگن چرا فلان موبایل یا وسیله رو نداریم واسه حرف دیگران ازدواج میکنیم بچه دار میشیم کار میکنیم درس میخونم لباس می‌پوشیم معاشرت میکنیم و حتی نفس میکشیم خیلی وقته انسان خودشو و خداشو فراموش کرده و فقط واسه اینکه مردم چی میگن یا چه فکری راجع ما دارن زندگی میکنن این نشونه سرگردونی دور شدن از خداونده یادمون رفته که فقط باید خدارو راضی نگه داشت. خود خدا هممونو نجات بده.
عباس رحمانی
۱۳۹۳/۱۲/۲۴
سلام وهزاران سپاس وتشکرازشماعزیزانی که باگنجاندن کلمات برآمده ازدل، همچون کارت دعوتی عمل میکنیدکه دلهای پاک وگرفته وسرگردان درخویشتن رابه مجلسی نامریی دعوت نموده وشوق پیداکردن گمشده رادراوتقویت میکنید، همینقدربگویم که تاثیراین جملات درحدی است که حتی مطالعه مقدمه مختصرآن، پهنای صورت من شصت وپنج ساله راخیس اشک نموده وانگاری همین الان باخدای خودوخویشتن الهی خودم مشغول گفتگوهستم. برایم دعاکنید تابه فیض رسیده وبالاخره متناسب توان وشعورم وبدورازتضادها، بتوانم با (گمشده درونم) که سالهاست مرادنبال خودمیکشاند، آگاهانه همراهی نموده ومفهوم "یفعل مایشاء ویحکم مایرید" رابدورازمصلحت‌ها وشعارهای شستشودهنده مغز، درک کنم -مویدباشیدواجرتان باخدا
علیرضا فولادوند
۱۳۹۸/۷/۱۰
بسیار عالی بود. تازه انسان متوجه میشه چرا با شناخت خود به شناخت خداوند میرسیم. چرا اگر به این شناخت نرسیم در آن دنیا عذاب میکشیم. چرا برای رسیدن به این شناخت باید پا روی بسیاری از خواسته‌های دنیایی خود داشته باشیم. و بسیاری از چرا‌های دیگر.... . که در این کتاب پاسخ داده شده. به نظرم هرکسی دنبال با شناختن خداست باید یک مفهوم اشنا بشه. و اون هست بودن ماست که در این کتاب به خوبی توضیح داده شده. ممنونم از نویسنده‌ی بزرگ آقای طاهر زاده.
ملیحه قربانی
۱۴۰۰/۲/۱۵
بی نظیر‌ترین کتابی که خوندم این کتاب بود، از عمق وجودم حس میکنم این کتاب رو برای من نوشتن و فرستادن که اینطور واضح خدا همه گیر و سوال‌هایی که توش گیر کرده بودم رو داره دونه دونه جواب میده، خیر این نویسنده بزرگوار قبول و الهی به حق نیت‌اش خدا نذاره کم بیاریم و دوباره گم بشیم توی راه
انشالله این کتاب سر راه تمام کسایی که مثل من خودشون رو گم کردن قرار بگیره و نجات پیدا کنن تا قبل از اینکه دیر بشه
محمد جواد خالقی
۱۳۹۹/۱/۵
نقدی که میتوان به کتاب وارد کرد به نظرم اینگونه باید مطرح کرد که انسانی که به دنبال آرامش است نباید به غیر خدا دلبسته شود و یا انتظار چیزی داشته باشد امّا مسئله این است که آرامش تنها عامل سعادت بشری نیست بلکه یکی از این موارد هست. انسان در کنار حرکت به سمت خدا باید برکات و ثمره این نگاه را ببیند تا محرک و انگیزه حرکت به هدف باشد بنابراین یکی از عناصر آرامش و درکنار آن، ثمربخش دانستن این حرکت است
سودابه منشئی
۱۳۹۹/۳/۱
کتاب فوق العاده‌ای بود نگرشی جدید در انسان مدرن امروزی ایجاد میکنه فهمی عمیق به پوچ بودن اهداف و امیال دنیوی و توجه دقیق به هست و خود واقعی انسان پیدا میشه اما افسوس و صد افسوس که رسیدن به این خود اصیل واقعی خودمان بسیار سخته کاش نویسنده در کنار ایجاد این نگرش عالی در ما راهکارهای عملی تر برای اجرا کردن این نگرش در زندگی و فراموش نشدنش در گذر زمان ارائه میکردن ممنون خیلی عالی بود
رضا ندری
۱۳۹۷/۳/۷
محشره اصلا کتب استاد طاهر زاده عالین. این اولین کتابی بود که بصورت اتفاقی از ایشون خوندم و بعدش عاشق این بزرگوار شدم، به همه عزیزان توصیه میکنم قبل ارین کتاب کتاب جوان و انتخاب بزرگ رو بخونن و بعد ازین کتاب کتاب خویشتن پنهان که واقعا جهت زندگیتون درست میشه
مهسا علیزاده
۱۳۹۷/۱۲/۲
کتاب عالی و پر مغز که با خوندن مطالبش خودمون رو میشناسیم و میتونیم خدا رو با تمام وجود درک کنیم دقیقا ب جامعه‌ی امروز که همه درگیر زندگی دنیایی و فضای مجازی که جز سردرگمی و پوچی چیزی نداره اشاره داره که ته نداره و انسان رو از حقیقت درونیش که خداوند ب همه‌ی انسان‌ها هدیه کرده دور میکنه بارالها ما را در مسیر سعادت و انسانیت و صراط مستقیم هدایت کن آمین.
محمد علی رضایی
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
اگر آدمی تشنه باشد این کتاب آب اوست و اگر آدمی گم شده باشد این کتاب راهنمای اوست ولی اگر کسی تشنه نباشد و گم نشده باشد نمیدانم چگونه به طرف این کتاب خواهد آمد.
ناصر شاهبداقی
۱۴۰۱/۷/۲۹
با سلام و احترام، کتاب بی نظیری است، به بسیاری از سوالات مهم و کلیدی زندگی، از قبیل خدا چیست انسان چیست، معنای زندگی، علت احساس پوچیگرایی، اصل وجودی انسان، و نیاز بدون قید و شرط به زندگی دینی، قدرت نامحدود انسان و نامحدود بودن او با بیان منطقی و دلچسب اشاره میکند. سپاس فراوان
از استاد بزرگوار
سمیه نادری
۱۳۹۸/۱۲/۲۲
سلام کتابای این استاد عزیز فوق العاده است. ممنونم که گذاشتید تا بتونیم استفاده کنیم. صحبتاشون درباره معنویت و خدا واقعا عالیه. چیزی که تو زندگی ما آدما کمرنگ شده و ظواهر و تجملات دنیایی جاش رو گرفته. بخاطر همینه که اینقده گرفتاریم چون خدا نداریم. امیدوارم همه این کتابا رو بخونن
کاربر S
۱۳۹۶/۸/۲۳
فوق العاده اس و دیدگاهتون رو نسبت به دنیا تغییر میده
و جوابگوی بسیاری از سوالات نوع بشره
اگر احساس پوچی میکنید حتما بخونید
یوسف ایوبی
۱۳۹۶/۲/۱۶
از این قسمت کتاب متنفرم
اونجاهایی که میگه (روز جمعه به تفریح و سفر میپردازید اما بتز تو دلتون احساس بدی دارید و دلیلش اینه که انتخاب بدی داشتید، انتخابی که هیچ فایده‌ای نداشت)
مگه تفریح حلال هم مشکلی داره؟مگه طبق روایات، تفریحات حلال، باعث ایجاد انگیزه برای عبادت نمیشن؟...
Mahdi Hasani
۱۳۹۷/۴/۱۳
سلام. واقعا خیلی خیلی جالب و اموزنده هست. به همه توصیه میکنم یکبار بخوانند وبا خواندن ایمانشان به خدا زیاد خواهد شد و به وجود خود پی خواهد برد. لطف از این کتاب‌ها بیشتر بزارین
Sirus Tabbakh
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
درود به تمام کسانی که در راه نشر این کتاب کوشش کردند
توصیه‌ای از این حقیر: بعد از خواندن این کتاب یکبار با توکل به خداوند، قرآن را به صورت رمان بدون هیچ تکلفی ولی در نهایت احترام بخوانید
انشا اله به دیدگاهی خداپسند دست پیدا خواهید کرد
مشاهده همه نظرات 139

راهنمای مطالعه کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین

برای دریافت کتاب آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.