معرفی و دانلود کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه

عکس جلد کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه
قیمت:
۸۰۰۰ تومان - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه

کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه نوشته‌ی هلن بشترکمن بر ابعاد گوناگون زبان، یادگیری و آموزش تمرکز داشته و هدف اصلی آن بررسی رویکردها و ایده‌های موجود در زمینه‌ی انگلیسی با اهداف ویژه، فراتر از نمونه‌ها و تمرینات موردی است.

کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه (Ideas and Options in English for Specific Purposes) در صدد پاسخگویی به پرسش‌هایی نظیر آن است که چه انواعی از آموزش انگلیسی با اهداف ویژه در دنیای امروز وجود دارد؟ آموزش این حوزه چه نقش‌هایی را می‌تواند ایفا کند و چه ارتباطی میان ظهور آگاهی اجتماعی - سیاسی در آموزش و انگلیسی با اهداف ویژه هست؟ انگلیسی با اهداف ویژه در بسیاری از کشورها و بافت‌های متفاوت آموزش داده می‌شود. با توجه به این امر، این کتاب از نمونه‌های فراوان موجود در آموزش و تحقیق در این حوزه در شاخه‌های مختلف همچون انگلیسی برای اهداف تحصیلی، انگلیسی برای اهداف حرفه‌ای و انگلیسی برای اهداف شغلی بهره می‌گیرد.

کتاب حاضر اثری از هلن بشترکمن (Helen Basturkmen) شامل سه بخش است. بخش اول به معرفی رویکرد کتاب در توصیف انگلیسی با اهداف ویژه و چارچوب مورد استفاده برای بررسی این حوزه می‌پردازد. بخش دوم ایده‌های مربوط به زبان، یادگیری و آموزش را مورد توجه قرار می‌دهد و بخش سوم ایده‌های بررسی‌شده را به منظور تجزیه و تحلیل و مقایسه طرح‌های آموزشی انگلیسی با اهداف ویژه در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

در قسمتی از کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه می‌خوانید:

آموزش شغلی‌ قابلیت-‌محور را می‌توان رویکردی متمرکز بر افزایش توانایی اجرای فعالیت‌های یک حرفه و عملکرد مطابق با استاندارد‌های مربوط به آن حرفه دانست. در حوزه‌ی آموزش زبان هدف چنین آموزشی، ارائه‌ی زبان به صورت موثر و در قالب آنچه افراد با زبان انجام می‌دهند و مهارت‌هایی که برای انجام آن نیاز دارند می‌باشد. در چنین شرایطی، دوره‌های درسی‌ پیرامون مهارت‌های کلیدی و قابلیت‌هایی‌ قرار دارد که به زیرگروه‌های مهارتی و قابلیت‌های ویژه‌تر تقسیم شده‌اند. این جهت‌گیری را می‌توان بر اساس طبقه‌بندی استرن در گروه اهداف مهارتی قرارداد.

ارتباط میان تجزیه و تحلیل نیاز‌ها و آموزش به منظور ارتقای قابلیت‌های عملکردی در موقعیت مقصد واضح و مشخص است. تجزیه و تحلیل نیاز‌ها، الزامات و انتظارات محیط مقصد را نشان می‌دهند و آموزش انگلیسی با اهداف ویژه به زبان‌آموزان در برآورده ساختن این نیازها در سطح قابلیت مورد انتظار کمک می‌کند. به طور مثال، نمونه‌ای از تجزیه و تحلیل فرضی‌ نیاز‌ها نشان می‌دهد که یکی‌ از قابلیت‌های مورد نیاز برای پزشکان، توانایی سوال‌پرسیدن به منظور تعیین سابقه‌ی پزشکی‌ بیماران است.

ممکن است در یک دوره‌ی درسی‌ انگلیسی با اهداف ویژه برای پزشکانی که در خارج از کشور دوره دیده‌اند، «توانایی پرسش به زبان انگلیسی از بیماران به منظور تعیین سابقه‌ی پزشکی‌ آنان در موقعیت‌های بیمارستانی» به عنوان یکی از اهداف دوره‌ی درسی‌ در نظر گرفته شود.

یکی‌ از طرح‌های پیشنهاد‌ی اولیه برای آموزش انگلیسی با اهداف ویژه که ارتباط مستقیمی با نیاز‌های محیط مقصد داشت، پردازشگر نیاز‌های ارتباطی‌ بود که توسط مانبی ارائه شد. مانبی پیشنهاد کرد که طراحی دوره‌های درسی‌ را می‌توان پیرامون آن دسته از وقایع ارتباطی انجام داد که زبان‌آموزان انگلیسی با اهداف ویژه در محیط‌های مقصد با آن‌ها رو به رو می‌شوند. تجزیه و تحلیل نیاز‌ها در این پردازشگر، به منظور تعیین وقایع ارتباطی‌ معمول در محیط کاری مقصد و کنش‌های کلامی موجود در این وقایع صورت گرفت.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
مرور کلی‌
بخش اول: مباحث مقدماتی
فصل اول: مقدمه
اهداف و مخاطبان
انگیزه‌ی نگارش کتاب
تاثیرات
فصل دوم: رویکرد
رویکرد داده-محور
نظریه‌ی ساختاردهی‌
چارچوب تجزیه و تحلیل
فصل سوم: مسائل موجود در طرح دوره‌ی درسی انگلیسی با اهداف ویژه
گونه‌های زبانی
هسته‌ی مشترک افزوده
تمام زبان دارای اهداف ویژه است
تجزیه و تحلیل نیازها
انواع برنامه‌های درسی‌
طرح دوره‌های درسی‌ محدود و گسترده
عناصر مشخص و قابل‌تشخیص در انگلیسی با اهداف ویژه
خلاصه
پرسش‌هایی برای بحث و طرح‌های پیشنهادی
منابع تکمیلی
بخش دوم: ایده‌ها و گزینه‌ها
قسمت اول: زبان
فصل چهارم: نظام‌های زبان
ساختار‌های دستوری و واژگان پایه
مفاهیم
پژوهش
کاربردها
الگوهای سازمان‌دهی‌ متن
مفاهیم
پژوهش
کاربردها
خلاصه
پرسش‌هایی برای بحث و طرح‌های پیشنهادی
منابع تکمیلی
فصل پنجم: کاربردهای زبان
کنش‌های کلامی
پژوهش
کاربردها
گونه‌های ادبی
تعاملات اجتماعی
واژگان مورد استفاده برای بیان معانی در رشته‌های تخصصی
خلاصه
فصل ششم: ترکیب توصیفات زبانی
مواد آموزشی درون-دانشگاهی برای دانشجویان رشته‌های مهندسی‌
دوره‌ی درسی مکالمه‌ی تحصیلی
مطالعه‌ی تحقیقی در زمینه‌ی زبان خاص محل کار
خلاصه
پرسش‌هایی برای بحث و طرح‌های پیشنهادی
منابع تکمیلی
قسمت دوم: یادگیری
فصل هفتم: شرایط لازم برای یادگیری
فرهنگ‌پذیری
درون‌داد و تعامل
پرسش‌هایی برای بحث و طرح‌های پیشنهادی
منابع تکمیلی
فصل هشتم: مراحل یادگیری
پردازش اطلاعات
یادگیری از طریق محتوا
نظریه‌ی فعالیت- دیدگاهی زیست محیطی‌
خلاصه
پرسش‌های برای بحث و طرح‌های پیشنهادی
منابع تکمیلی
قسمت سوم: آموزش
فصل نهم: روش‌شناسی‌ها
راهبرد‌های درون‌داد-محور
راهبرد درون‌داد به برون‌داد
راهبردهای برون داد‌-محور
راهبرد عمد‌تا برون‌دادی
راهبرد برون‌داد به درون‌داد
خلاصه
پرسش‌هایی برای بحث و طرح‌های پیشنهادی
منابع تکمیلی
فصل دهم: اهداف آموزش انگلیسی با اهداف ویژه
تعیین کاربرد زبانی حوزه‌های تخصصی
افزایش قابلیت‌های عملکردی در موقعیت مقصد
تدریس دانش زیر بنایی
افزایش توانش راهبردی
ارتقای آگاهی‌ انتقادی
خلاصه
پرسش‌هایی برای بحث و طرح‌های پیشنهادی
منابع تکمیلی
بخش سوم: کلیات
فصل یازدهم: تلفیق ایده‌ها
معرفی‌ مجدد چارچوب
استفاده از چارچوب
خلاصه
پرسش‌هایی برای بحث و طرح‌های پیشنهادی
واژگان و اصطلاحات فنی
فهرست منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه
نویسنده
مترجممعصومه استاجی، زهرا محبی
ناشر چاپیانتشارات نویسه پارسی
سال انتشار۱۳۹۵
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۲۶۳
زبانفارسی
شابک978-600-7030-32-5
موضوع کتابکتاب‌های آموزش زبان انگلیسی، کتاب‌های زبان شناسی
قیمت نسخه الکترونیک
۸۰۰۰ ت - 1.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه

matin amoozegar
۱۳۹۸/۳/۱۷
کتاب خیلی خوبیه پیشنهاد میکنم اگه به انگلیسی علاقه دارید یا شغلتون با انگلیسی سرو کار داره حتما کتاب رو بخرید
مشاهده همه نظرات ۱

راهنمای مطالعه کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه

برای دریافت کتاب ایده‌ها و گزینه‌ها در انگلیسی با اهداف ویژه و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.