معرفی و دانلود کتاب زبان و فرهنگ

عکس جلد کتاب زبان و فرهنگ
قیمت:
۱۲۵۰۰ تومان - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب زبان و فرهنگ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب زبان و فرهنگ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب زبان و فرهنگ

کتاب زبان و فرهنگ نوشته‌ی کلیر کرمش به مباحثی چون زبان گفتاری، فرهنگ شفاهی، زبان چاپی، زبان و هویت فرهنگی، ارتباط بین زبان و فرهنگ و... می‌پردازد.

نسل‌های گذشته زبان را به عنوان یک نظامی اجتماعی ساخته و به زمان حال و آینده منتقل کرده‌اند. واژگان زبان بازتاب کننده‌ی تحولاتی است که در طول زمان در پدیده‌های مادی و معنوی جامعه بروز می‌کند. هر جامعه فرهنگ خاص و مخصوص به خود را دارد و از دید جامعه‌شناسی هر فردی دارای فرهنگ است. در میان تمام موجودات عالم فقط انسان دارای فرهنگ است. فرهنگ برآمده از جامعه و متکی بر روابط اجتماعی است و ارتباطات نمادین با زبان برای وجود فرهنگ امری ضروری است. هر جامعه دارای فرهنگ خاصی است.

ارتباط دو طرفه و وحدت کاملی بین رشد و شکوفایی زبان و فرهنگ (Language and Culture) وجود دارد. می‌توان گفت هر کجا که زبان رشدی نکرده، رشد فرهنگی نیز متوقف شده است. زبان یکی از ویژگی‌های انسان اجتماعی و نیز یکی از اجزای مهم فرهنگی جوامع انسانی به شمار می‌آید.

به طوری که زبان تا حد زیادی منعکس کننده‌ی ویژگی‌های یک جامعه است. هر مردمی که زبان کامل‌تری دارند، از فرهنگ غنی‌تری نیز برخوردارند. فرهنگ دارای ماهیت پیچیده‌ای است که متشکل از نظام‌های نمادینی چون دانش، هنجار، ارزش‌ها، آرا، زبان، هنر، رسم و همچنین عادات و مهارت‌هایی که توسط اعضای یک جامعه‌ی خاص فرا گرفته می‌شود، اعضای جامعه اجزای این فرهنگ را از فردی به فرد دیگر منتقل می‌کنند. زبان و فرهنگ به شیوه‌های مختلف با هم در تعامل هستند. فرهنگ توسط زبان منتقل می‌شود و همچنین زبان ابزار اصلی درونی کردن فرهنگ توسط افراد است. به این ترتیب زبان و فرهنگ مستقل از هم وجود ندارند، هر چند یک موجودیت واحد هم به شمار نمی‌روند.

کتاب زبان و فرهنگ به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

این کتاب اثری بسیار کاربردی برای تحصیلگران زبان‌شناسی و پژوهشگران دغدغه‌دار در این عرصه و متعهّد به ارزش‌های انسانی است. با این وجود، این قبیل نوشتار صرفاً با هدف مفید بودن برای دانش‌پژوهان این رشته در نظر گرفته نشده است. در این میان افراد بسیار دیگری هم هستند که علاقه‌مند به حوزه زبان هستند بدون آن که به طور آکادمیک و به طور مستقیم با این رشته درگیر باشند.

این افراد ممکن است اهمیت درک زبان را به دلیل اهداف مورد نظر خود و یا صرفاً به دلیل آگاهی از آنچه به طور محوری در زندگی روزمره آن‌ها محسوب می‌شود، تلقی کنند. درصورتی که زبا‌نشناسی موضوعات مرتبط و مشخصی را برای گفتن درباره زبان داشته باشد، این احتمالاً دارای مشخص سازی قابل توجهی نمی‌باشد، لیکن می‌تواند به روش دیگری غیر از خود زبا‌ن‌شناسی برای افراد دیگر قابل حصول باشد. کتاب حاضر چنان طراحی شده است که تمامی این موارد را هم در نظر گرفته است. بدین معنا که مقدمه‌های کلی‌تر برای زبان و نیز زبان‌شناسی را به عنوان یک ضابطه کلی در نظر می‌گیرد.

در بخشی از کتاب زبان و فرهنگ می‌خوانیم:

برای آنکه خود را به عنوان عضوی از یک جامعه بشناسیم، افراد بایستی خود را به طور مشترک در مقابل دیگران به عنوان اعضا مشخص کنند، که در نتیجه آن به عنوان بیگانگان تعریف می‌شوند. فرهنگ، به عنوان پروسه‌ای است که هم آن جامعه را در بر می‌گیرد و هم آن محدود می‌کند، لذا همواره مستلزم اِعمال قدرت و کنترل است. عصاره (افشره) گل سرخ در شعر دیکنسون را می‌توان چنین استدلال نمود که عطر نفیسی را با قیمت زیاد به بار می‌آورد. در این پروسه نه تنها ساقه و گلبرگ‌ها در نهایت جدا شده و دور ریخته می‌شود، بلکه بیشتر افراد ثروتمند و مقتدر، توان خرید آن را دارند. مشابه همین مورد، تنها افراد قدرتمند تصمیم می‌گیرند که کدام ارزش‌ها و باورهایی با ارزش‌ پنداشته می‌شوند و از طریق گروه پذیرفته ‌شوند.

لذا آن وقایع تاریخی، که ارزش زنده نگه داشتن را دارند، در آینده تصورات با ارزشی‌اند. فرهنگ و به ویژه فرهنگ‌های ملی، با اصوات قوی طنین‌انداز می‌شود و با سکوت‌های ضعیف پر می‌شوند. هم‌ سکوت‌ها و هم واژه‌ها در شکل دادن فرهنگ یک شخص و فرهنگ دیگری سهیم هستند. به عنوان مثال ادوارد سعید شرح می‌دهد که چگونه یک شخص فرانسوی برای خودشان دیدگاه فرهنگ شرق را ترسیم می‌کنند که این به طور مستقیم برگرفته از نوشته‌های نویسندگانی مثل شاتوبریان، نروال و فلوبرت نشأت گرفته است که صرفاً حس و مفهوم برتری فرهنگ اروپایی را تقویت کنند.

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر
پیشگفتار مترجم
مقدمه
هدف
طرح
بررسی
مطالعات
منابع
واژه‌نامه
کاربرد
قدردانی نویسنده
بخش اول: تحقیق
فصل 1: ارتباط زبان و فرهنگ
مقدمه
زبان، فرهنگ، طبیعت
جوامع کاربران زبان
جوامع خیالی (فرضی)
اعضا/ بیگانگان
نسبیت زبان‌شناسی
خلاصه
فصل 2: معنا به عنوان یک نشانه
مقدمه
نشانه زبان‌شناسی
معنای نشانه‌ها
کدگذاری فرهنگی
انسجام معنایی
ماهیت غیراختیاری نشانه‌ها
سمبل‌ها (نمادها)
خلاصه
فصل3: معنی به عنوان اقدام
مقدمه
مفهوم موقعیت، مفهوم فرهنگ
ساختارهای مورد انتظار
اشارات قرینه به مفهوم، استنتاج‌های وضع شده
انسجام عملی
اصل اجرایی اشتراکی
خلاصه
فصل4: زبان گفتاری، فرهنگ شفاهی
مقدمه
گفتار و نوشتار
وضعیت نشان‌دهنده
تثبیت موقعیت اجتماعی
حفظ وجهه
شیوه مکالمه‌ای
شیوه روایی
خلاصه
فصل 5: فرهنگ با سوادی، زبان چاپی
مقدمه
فرهنگ متنی، زبان نوشتاری
قدرت و چاپ
ساخت اجتماعی سوادی
متن و گفتار
واقعه سوادی، متن قبلی، دیدگاه
ژانر
خلاصه
فصل 6: زبان و هویت فرهنگی
مقدمه
هویت فرهنگی
کلیشه‌های فرهنگی
عبور از زبان به عنوان اقدامی برای هویت
ملی گرایی زبانی
زبان استاندارد، توتم فرهنگی
امپرالیست فرهنگی زبانی
خلاصه
فصل 7: بحث‌های رایج
مقدمه
یک متکلم بومی زبان چه کسی است؟
اعتبار فرهنگی
چند فرهنگی، درون فرهنگی، گوناگونی فرهنگی
سیاست‌های شناخت
خلاصه
بخش دوم: مطالعات
فصل 1: ارتباط زبان و فرهنگ
متن 1
متن 2
متن3
متن 4
فصل 2: معنا همچون‌ نشانه
متن 5
متن 6
متن 7
فصل 3: مفاهیم چون اقدام
متن 8
متن 9
متن 10
فصل 4: زبان گفتاری، فرهنگ شفاهی
متن 11
متن 12
متن 13
متن 14
فصل 5: زبان چاپی، فرهنگ سوادی
متن 15
متن 16
متن17
متن 18
فصل 6: هویت فرهنگی و زبانی
متن19
متن 20
متن 21
متن 22
فصل 7: موضوعات جاری
متن23
متن 24
بخش سوم: واژه نامه
بخش چهارم: فهرست و منابع
فصل اول: ارتباط زبان و فرهنگ
فصل دوم: معنی به عنوان یک نشانه
فصل سوم: معنی به عنوان اقدام
فصل چهارم : زبان گفتاری و فرهنگ شفاهی
فصل پنجم: فرهنگ باسوادی و زبان چاپی
فصل ششم: زبان و هویت فرهنگی
فصل هفتم: بحث‌های رایج

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب زبان و فرهنگ
نویسنده
مترجمجواد رحمانی
ناشر چاپیانتشارات گیوا
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۷۲
زبانفارسی
شابک978-600-451-250-3
موضوع کتابکتاب‌های زبان شناسی، کتاب‌های علوم اجتماعی
قیمت نسخه الکترونیک
۱۲۵۰۰ ت - 2.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب زبان و فرهنگ

مریم بابایی
۱۳۹۹/۱۱/۱۳
بسیار کتاب مفید و موثریست و در زمانی اندک اطلاعات مفیدی را به خواننده منتقل میکند.
مشاهده همه نظرات ۱

راهنمای مطالعه کتاب زبان و فرهنگ

برای دریافت کتاب زبان و فرهنگ و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.