معرفی و دانلود کتاب علل رافع مسئولیت کیفری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

عکس جلد کتاب علل رافع مسئولیت کیفری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
قیمت:
۱۰۰۰۰ تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب علل رافع مسئولیت کیفری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب علل رافع مسئولیت کیفری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب علل رافع مسئولیت کیفری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

کتاب علل رافع مسئولیت کیفری نوشته‌ی دریا میرزایی، با تحلیل تطبیقی میان حقوق کیفری انگلستان و ایران به خصوص قانون مجازات اسلامی، به صورت تخصصی مسئله‌ی مسئولیت کیفری و موانع آن را به طور دقیق وارسی می‌کند.

درباره‌ی کتاب علل رافع مسئولیت کیفری:

یکی از مباحث مهم و اصلی حقوق جزا که تبعات زیادی به دنبال دارد، عوامل رافع مسئولیت کیفری و تعیین نمودن حدود آن است. در ابتدا بشر تصور می‌کرد که حتی برای حیوانات و اشیاء نیز می‌تواند مسئولیت کیفری قائل شود، اما کم کم این عقاید از بین رفت و در عصر امروز حتی حد و حدود مسئولیت کیفری انسان نیز تغییر نموده است.

اصولا فردی را می‌توان مورد بازخواست قرار داد که به صورت آگاهانه مرتکب جرم و یا عملی شده باشد، در صورت عدم وجود این شرایط، از مسئولیت کیفری وی کاسته شده و یا به طور کل زائل می‌گردد. یک سری عوامل تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری وجود دارند که عبارتند از: علل رافع مسئولیت کیفری، علل موجهه مسئولیت کیفری و معاذیر قانونی.

این اثر علمی مسئولیت کیفری کشور ایران و انگلستان را که یکی از عوامل مهم «علل رافع مسئولیت کیفری» است، بررسی می‌کند و تفاوت و شباهت‌های آن‌ها را وارسی می‌نماید. پرواضح است که حقوق کیفری هر دو کشور درمورد علل رافع مسئولیت کیفری دارای مقررات دقیق و کاملی‌ می‌باشد. ایران و انگلستان در این زمینه با وجود شباهت‌های بسیاری که با یکدیگر دارند در برخی موارد تفاوت‌های زیادی دارند که هر یک نقاط قوت یا ضعف خود را در برخورد با مسئله‌ی علل رافع مسئولیت کیفری نشان می‌دهند.

در نهایت و در جمع‌بندی کلی و پایانی این کتاب و با بررسی و تتبع در حقوق کیفری انگلستان در موضوع علل رافع مسئولیت کیفری و تطبیق نتایج آن‌ها با قوانین کیفری داخلی ایران، نتایج قابل توجهی به دست آمد؛ از رهیافت این نتایج می‌توان به افتراق و اشتراک مفاهیم و مصادیق علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق کیفری انگلستان و حقوق داخلی ایران پی برد و در نتیجه به نقاط قوت و ضعف حقوق هر دو کشور در برخورد با این مسئله تسلط یافت.

کتاب علل رافع مسئولیت کیفری برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه این کتاب به تمامی حقوقدانان، وکلا، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق پیشنهاد می‌گردد.

در بخشی از کتاب علل رافع مسئولیت کیفری می‌خوانیم؟

وجوه افتراق در حقوق ایران و انگلستان رویکردهای متفاوتی در برابر صغار اعمال می‌شود با توجه به توضیحات پیش‌تر داده شده مشخص گردید که هرکدام از حقوق دو کشور برای سن مسئولیت کیفری جایگاه متفاوتی قرار داده هم‌چنین نحوه برخورد متفاوتی دارند که به اختصار به بیان آن‌ها می‌پردازیم.

1- تفاوت در سن مسئولیت کیفری: ایران سن مسئولیت کیفری را براساس بلوغ افراد قرار داده و میانگین رسیدن به بلوغ را در دختر 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری بر می‌شمرد و اطفال زیر این سنین را فاقد مسئولیت کیفری می‌داند در حالی که در حقوق انگلستان جایگاهی برای بلوغ افراد قائل نشده و سن مسئولیت کیفری را بالای 10 سال می‌داند و هم‌چنین اطفال و نوجوانان بین 10 تا 14 سال را نیز با 2 شرط فاقد مسئولیت کیفری می‌داند یا این که بدون سوء نیت عنصر مادی جرم را انجام داده باشند. یا اینکه افعال ارتکابی آن بدون نظر شرورانه باشد.

2- تفاوت در نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان: حکومت ایران در برخورد با جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان زیر 18 سال براساس ماده 88، 89 قانون مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی ویژه‌ای باتوجه به سنین آن‌ها در دسته‌بندی‌های منظمی در نظر گرفته و هیچ گاه مجازات آنان را با مجازات افراد بزرگسال در جرایم مشابه یکی نداشته به جز اندک مواردی محدود مثل قصاص و دیات آن‌ها هم زمانی که نوجوان بالای 15 تا 18 سال مرتکب شوند و حتی در برخورد با آن هم مسامحه به خرج داد و با وجود دو شرایط؛ 1- عالم نبودن به حرمت عمل ارتکابی یا ماهیت آن؛ 2- در رشد و کمال و عقل آن شبهه وجود داشته باشد حتی در جرایم حدی و قصاص هم اطفال و نوجوانان را فاقد مسئولیت و مجازات دانسته لیکن حقوق انگلستان در برخورد با اطفال و نوجوانان بدین گونه عمل کرده که یا آن‌ها را فاقد مسئولیت دانسته مانند اطفال زیر10 سال یا برایشان مجازات حبس در نظر گرفته مانند کودکان بین سنین 14 تا 16 سال و هم‌چنین بین مجازات 14 تا 16 سال و هم‌چنین بین مجازات نوجوانان 17 تا 21 سال با افراد بزرگسال تفاوتی قائل نشده است.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مسئولیت کیفری
بند اول: شرایط مسئولیت کیفری
بند دوم: موانع مسئولیت کیفری
بند سوم: علل موجهه جرم
بند چهارم: علل رافع مسئولیت کیفری
بند پنجم: معاذیر قانونی
گفتار دوم: وجوه اختلاف موانع مسئولیت کیفری
بند اول: وجوه اختلاف علل رافع مسئولیت کیفری با علل موجهه جرم
بند دوم: وجوه اختلاف علل رافع مسئولیت کیفری با معاذیر قانونی
مبحث دوم: مبانی
گفتار اول: مبنای نظام حقوقی ایران
گفتار دوم: مبنای نظام حقوقی انگلستان
گفتار سوم: مبنای مسئولیت کیفری
بند اول: نظریه اختیارگرایی
بند دوم: نظریه جبرگرایی
گفتار چهارم: مبانی حقوقی علل رافع مسئولیت کیفری
گفتار پنجم: علل درونی مسئولیت کیفری در پرتو حقوق ایران وانگلستان
فصل دوم: علل درونی رافع مسئولیت کیفری
مبحث اول: صغر سن
گفتار اول: صغر سن از منظر حقوق ایران
بند اول: حدود مسئولیت صغیر در مشارکت در جرم
بند دوم: معاونت در جرم ارتکابی صغیر
بند سوم: حدود مسئولیت صغیر در اجتماع سبب و مباشر
گفتار دوم: صغر سن از منظر حقوق انگلستان
بند اول: اطفال زیر 10 سال
بند دوم: کودکان بین سنین 10 تا 14 سال
بند سوم: بزرگسالان، جوانان بین سنین 14 تا 16
بند چهارم: مجازات بزرگسالان
گفتار سوم: وجوه اشتراک حقوق ایران و انگلستان در برخورد با صغر سن
گفتار چهارم: وجوه اختلاف حقوق ایران و انگلستان برخورد با صغر سن
مبحث دوم: جنون
گفتار اول: جنون از منظر حقوق ایران
بند اول: مرجع احراز جنون
بند دوم: مواد قانونی مربوط در برخورد با مجانین
گفتار دوم: جنون از منظر حقوق انگلستان
بند اول: اختلال در تعقل
بند دوم: بیماری دماغی
بند سوم: ناآگاهی از ماهیت و کیفیت عمل
بند چهارم: ناآگاهی از اشتباه بودن عمل
بند پنجم: نحوه رفتار با مجرمین مجنون
بند ششم: جنون پیش از ارتکاب جرم
بند هفتم: جنون پس از ارتکاب جرم
گفتار سوم: وجوه اشتراک حقوق ایران و انگلستان در برخورد با جنون
گفتار چهارم: وجوه افتراق حقوق ایران و انگلستان در برخورد با جنون
مبحث سوم: مستی
گفتار اول: مستی در حقوق ایران
بند اول: استعمال مواد سکرآور
بند دوم: مسلوب الرادگی
گفتار دوم: مستی از منظر حقوق انگلستان
بند اول: مستی ارادی
بند دوم: مستی غیرارادی
بند سوم: نوشیدنی‌های غلیظ شده باالکل
بند چهارم: شجاعت مستانه
بند پنجم: نحوه برخورد با دفاع مستی
گفتار سوم: وجوه اشتراک حقوق ایران و انگلستان در برخورد با مستی
گفتار چهارم: وجوه اختلاف حقوق ایران و انگلستان در برخورد با مستی
فصل سوم: علل بیرونی رافع مسئولیت کیفری در پرتو حقوق ایران و انگلستان
مبحث اول: اکراه
گفتار اول: اکره از منظر حقوق ایران
بند اول: شرایط تحقق اکراه
بند دوم: نحوه برخورد بامکره
گفتار دوم: اکراه از منظر حقوق انگلستان
بند اول: شرایط دفاع اکراه
بند دوم: حیطه‌ی دفاع اکراه
گفتار سوم: وجوه اشتراک حقوق ایران و انگلستان در برخورد با اکراه
گفتار چهارم: وجوه اختلاف حقوق ایران و انگلستان در برخورد با اکره
مبحث دوم: اشتباه
گفتار اول: اشتباه از منظر حقوق ایران
بند اول: اشتباه حکمی
بند دوم: اشتباه موضوعی
بند سوم: اشتباه موضوعی در جرایم عمدی
بند چهارم: اشتباه در عناصر اختصاصی جرم
بند پنجم: اشتباه در عناصر فرعی جرم
بند ششم: اشتباه موضوعی در جرایم غیرعمدی
بند هفتم: اشتباه در هویت مجنی‌علیه
بند هشتم: اشتباه در هدف‌گیری
بند نهم: اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه
بند دهم: اشتباه در نتیجه
گفتار دوم: اشتباه از منظر حقوق انگلستان
‌بند اول: اشتباه حکمی
بند دوم: اشتباه موضوعی
بند سوم: محدوده تأثیر دفاع اشتباه
گفتار سوم: وجوه اشتراک حقوق ایران و انگلستان در برخورد با اشتباه
گفتار چهارم: وجوه اختلاف حقوق ایران و انگلستان در برخورد با اشتباه
نتیجه‌گیری پایانی
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب علل رافع مسئولیت کیفری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات قانون یار
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۶۸
زبانفارسی
شابک978-622-229471-7
موضوع کتابکتاب‌های حقوقی جزا و جرم شناسی
قیمت نسخه الکترونیک
۱۰۰۰۰ ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب علل رافع مسئولیت کیفری

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب علل رافع مسئولیت کیفری

برای دریافت کتاب علل رافع مسئولیت کیفری و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.