دانلود کتاب Thematic Memorization Of The Quran(حفظ موضوعی قرآن)


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب Thematic Memorization Of The Quran(حفظ موضوعی قرآن) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب Thematic Memorization Of The Quran(حفظ موضوعی قرآن)

کتاب حفظ موضوعی قرآن انگلیسی، به تالیف سید‌علی میرداماد نجف آبادی، بهترین راهکار برای موفقیت در حفظ موضوعی، حفظ ترتیبی کل قرآن همراه با فراگیری مفاهیم آیات است. این کتاب به زبان انگلیسی است.

آنگاه که شیفته آیات آسمانی می‌شویم، کلمات و موضوعات آن‌را به ذهن می‌سپاریم؛ دریچه‌ای نو به‌سوی «تدبر و تفکر» در واژه‌های الهی قرآن فراروی آن گشوده می‌گردد. با «آشنایی بیشتر و عمیق تر با مفاهیم» قدسی این نامه عرشی، بیش از پیش با نورانیت آن انس می‌توان گرفت و تلألو اشعه‌های زندگی بخش قرآن را در سراسر روح انسان احساس می‌گردد؛ آنچنان که « آثار اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی» قرآن هدایت در وجودمان نمایان می‌شود و زمینه‌ساز عمل به زمزم جان افزای وحی می‌گردد.

در کتاب حفظ موضوعی قرآن انگلیسی، اگر علاقه‌مندان حفظ موضوعی ابتدا کل قرآن را به خاطر بسپارند و مفاهیم آن را فرا گیرند، تسلط بیشتری بر موضوعات می‌یابند و با گذشت زمان و اهتمام بر تکرار، با عنایت ویژه به موضوعات می‌توانند در هر زمان برای سخن گفتن و استدلال کردن از کلام شیوای رب‌العالمین استفاده نمایند. بنابراین آنان علاوه بر دستیابی به حفظ موضوعی به سبب فراگیری کلمات و آیات بیشتر و آموزش عالیه مفاهیم قرآن، پاداش چند برابر در درگاه پروردگار خواهند داشت.

 ۱۱۲ صفحه، ۲ مگابایت، زبان انگلیسی، PDF، 
شابک: 978-964-195-405-7 

چاپ ۱۳۹۰: ۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰ ت - 0.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

Publisher’s Introduction
Content
Methods of Recognizing Allah
Monotheism and its stages
Polytheism
Seeking Closeness (tawassul)
Intercession
Divine Attributes
Divine Justice
Divine Wisdom (The Problem of Evil)
Determinism and Freewill
General Prophethood (the characteristics of the prophets)
Purpose of Prophethood (the duties of the prophets)
Specific Prophethood (the Prophet of Islam)
Qur’Án
General ImÁmah (the characteristics of an ImÁm)
ImÁm ‘Ali ('a)
The Ahl al-Bayt ('a) in the Qur’Án
Moses and the Jews
Jesus and the Christians
Death
Arguments for the Hereafter
Names of the Hereafter
Events that take place before the hereafter
Description of the hereafter
The Courtroom of the Hereafter
The Scale
Heaven and its Inhabitants
Hell and its Inmates
Prayer
Fasting
Íajj
JihÁd
Khums and ZakÁt
Oaths
Atonements (KaffÁrÁt)
Family laws
Interest
Loan
Inheritance
Divorce
Marriage
Women’s rights
Prohibitions
Permissibilities
Alcohol and Gambling
The Importance of Education
Knowledge and the Scholar
Social Etiquette
The Etiquette of Gatherings
Maintaining Family Ties
Selflessness
Friendship
Doing Good to Others
Seeking Forgiveness
Repentance
The Effects of Piety
Reliance
The benefits of reliance
Patience and Forbearance
Worshiping Throughout the Night
Wasting
Showing off
Arrogance
The characteristics of God’s servants
The Characteristics of the Hypocrites

راهنمای دانلود کتاب Thematic Memorization Of The Quran(حفظ موضوعی قرآن)

برای دانلود کتاب Thematic Memorization Of The Quran(حفظ موضوعی قرآن) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  Thematic Memorization Of The Quran(حفظ موضوعی قرآن)