دانلود کتاب‌های یورگن توروالد

کتاب‌های الکترونیکی تالیف یا ترجمه شده توسط یورگن توروالد

  • ۲۸ اکتبر ۱۹۱۵ تا ۴ آوریل ۲۰۰۶ - آلمانی
آثار
زندگی نامه
1