نقد، بررسی و نظرات کتاب فرودگاه هوشمند - حمید سقاء گندم آبادی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
محمد جاویدنیا
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
ضعیف اطاعاتی بود فقط