نقد، بررسی و نظرات کتاب مدیریت زمان موثر - کریس کرافت

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
حامد جعفری
۱۳۹۸/۵/۲۳
کتاب خوب و پرکاربردیه تو بحث مدیریت زمان
وخوبیش اینه که صوتیه و میشه چندین بار بادقت گوش کرد و یاد گرفت.
وجیهه برزیگر
۱۳۹۸/۲/۸
خوبه. هرراهکارجدیدی درمدیریت زمان تجربه جدیدی است که جلواتلاف وقت میگیرد. تشکر