نقد، بررسی و نظرات کتاب سرانجام دلباختگی - شیوا همتی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
الهام قلی نژاد
۱۳۹۹/۶/۶
امیدوارم‌ تلاش‌ بیشتری‌ از شما ‌ببینیم
شما به ‌عنوان ‌نویسنده اول ‌راه ‌اوج ‌هستید
در کل ‌فضای صمیمانه‌ و دلربایی داشت
به‌ امید روزهای ‌پر اوج ‌تر