نقد، بررسی و نظرات کتاب صوتی کروکدیل مهربون - لوچیا پنزیری

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
Rahil najafi
۱۴۰۰/۴/۲۲
خیلی جالب بود هم من و هم دخترم خوشمان امد
Elahe Mousavi
۱۴۰۰/۲/۲۵
کتاب خوبیه پسرم دوستش داشت
Sofia Okhravi
۱۴۰۰/۱/۱۲
با مزه بود و برای بچه هام جذاب
محمد نیا
۱۴۰۰/۱/۵
برای بچه‌ها آموزنده و خوبه
پیام نظری
۱۴۰۰/۱/۳
جذاب بود ‌ بچهها خیلی دوست داشتن