نقد، بررسی و نظرات خلاصه کتاب راز - راندا برن

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
زهرا منفرد
۱۴۰۲/۲/۱
کتاب خوبی هست اینکه ۶۰هزارفکردرروز به ذهن انسان میاد واینکه بتونیم مدیریت کنیم وافکارمثبت رو درذهنمون بیاریم عالیه. قانون جذب روخوب بیان کردند اما اعتقاد شخصی‌ام اینه برای هرچیزی، کاری، ایده ای، اعتقادی تلاش کنی بادید مثبت بهش میرسی نه فقط به صرف فکرمثبت ودید مثبت به تنهایی
روحالله مربوطی
۱۴۰۲/۲/۶
خیلی کلی گویی شده