نقد، بررسی و نظرات خلاصه کتاب صوتی تاثیر سکوت و آرامش بر مغز - تریسی پکیام الووی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
مرجان کشاورز
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
کتابی ساده، درست و منطقی و متقاید کننده بود