نقد، بررسی و نظرات خلاصه کتاب صوتی بازی بی‌پایان - سایمون سینک

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
moradi morteza
۱۴۰۰/۱۰/۲۱
این کتاب دیدگاهی نوگرایانه نسبت به مسئله زندگی و کسب و کار ارائه می‌دهد. سایمون سینک در این کتاب می‌گوید، کسب و کار یک بازی محدود نیست که روزی شروع شود و روزی به پایان برسد. کسب و کار و زندگی، یک بازی نامحدود است که ما باید به فکر رشد مداوم و زنده نگه داشتن آن باشیم. رشد مداوم در واقع باعث خدمت بیشتر به مردم و در نهایت سودآوری بیشتر می‌شود. و اگر در زندگی واقعی خود چنین نگرشی به هر کاری
داشته باشیم قطعا میتوانیم موفق باشیم و همزمان به سایر همنوعان خود با توجه به فعالیت مورد نظر آورده‌ای داشته باشیم