نقد، بررسی و نظرات کتاب مامای آلمانی - مندی روبوتام

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
فرزانه نجاری
۱۴۰۱/۳/۱۳
داستان قشنگی بود کلیشه زیاد داشت مستند تاریخی‌ای نداشت ولی در کل قلم نویسنده رو دوست داشتم ترجمه اثر خوب بود.
کاور کتاب قشنگ طراحی شده بود به طوری ک واقعا خواننده رو جذب می‌کرد.
رعنا سرمالیان
۱۴۰۱/۶/۱۶
بد نیست خیلی موضاعات رو تکرار کرده وواقعا حوصله خواننده رو سر میبره
ولی ساده وشیواست
شادی ن
۱۴۰۱/۳/۱۱
نویسنده قلم زیبایی داشت ولی مشابه کتابهای دوره جنگ جهانی دیگه بود و کلیشه زیاد داشت