نقد، بررسی و نظرات نمایش صوتی تب - والاس شان

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
somayeh tohidlou
۱۴۰۱/۵/۱۳
برای همه آدم‌هایی که فکر می‌کنند هرچه دارند حقشان بوده، از استعداد و سخت‌کوشیشان بوده این کتاب کوتاه شنیدنیست. دوساعت زمان کمیست برای اینکه به خودمان یادآوری کنیم فقرا با هیچکدام از وعده‌های ما و تغییرات احتمالا در آینده ما، از چرخه فقر خارج نمی‌شوند.