آب معدنی استاندارد

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آب معدنی استاندارد

دانلود کتاب آب‌های معدنی (آب‌های بطری شده)

دانلود کتاب آب‌های معدنی (آب‌های بطری شده)
در کتاب آب‌های معدنی (آب‌های بطری شده) نوشتۀ محمود رعیتی سعی شده در مورد تاریخچه، تعاریف آب‌های معدنی، انواع آن، منابع، کیفیت آب‌ها، استانداردها، فرآیند تولید آب‌های بسته‌بندی و روش‌های تصفیه آب مطالبی ارائه گردد. صنعت بسته‌بندی آب بنا به دلایل گوناگون در دهه‌های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در...
1