آفات و بیماری های مرکبات

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آفات و بیماری های مرکبات

دانلود کتاب کامپندیوم مرکبات

دانلود کتاب کامپندیوم مرکبات
کتاب کامپندیوم مرکبات به بررسی آفات، کمبود عناصر، تغذیه و بیماری‌های فیزیولوژیک مرکبات می‌پردازد و درباره انواع آن‌ها اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد. تلاش در جهت آموزش دانش کافی و صحیح به منظور تولید محصول با کمیت و کیفیت مناسب، اقدام مهمی است که به کشاورزان کمک می‌کند تا از طریق یادگیری اصول نوین و...
1