آلخو کارپنتیه

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع آلخو کارپنتیه

دانلود کتاب قلمرو این عالم

دانلود کتاب قلمرو این عالم
آلخو کارپانتیه در کتاب قلمرو این عالم ، با درآمیختن واقعیت و خیالبافی‌های خرافی، رویدادهای «سن دومینگو» در پایان سده‌ی هجدهم و آغاز سده‌ی نوزدهم را روایت می‌کند. آلخو کارپانتیه نخستین کسی بود که اصطلاح رئالیسم جادویی را در نوشته‌هایش استفاده کرد. او در مقدمه کتاب قلمرو این عالم از اصطلاح واقعیت...
1