الیزبیتا

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع الیزبیتا

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی روسی

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی روسی
کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی روسی نوشته الیزابیتا ، گفت‌و‌گوی کودکی خردسال به نام بن با پدر و مادرش را که در زمان جنگ بالکان صورت می‌گیرد، برای کودکان به رشته تحریر درآورده است. بن از اینکه جنگ او را از هم‌بازی‌اش امیلی، جدا کرده ناراحت است و دلیلش را از پدر و مادرش می‌پرسد. موضوع کتاب صلح (جنگ...

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - روسی МИР

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - روسی МИР
کتاب صلح (جنگ دور شو) - روسی МИР نوشته الیزابیتا ، گفت‌و‌گوی کودکی خردسال به نام بن با پدر و مادرش را که در زمان جنگ بالکان صورت می‌گیرد، برای کودکان به رشته تحریر درآورده است. بن از اینکه جنگ او را از هم‌بازی‌اش امیلی، جدا کرده ناراحت است و دلیلش را از پدر و مادرش می‌پرسد. موضوع کتاب صلح (جنگ دور...

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - ترکی استانبولی Barış (Savaş uzak dur)

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - ترکی استانبولی Barış (Savaş  uzak dur)
کتاب صلح (جنگ دور شو) - ترکی استانبولی Barış (Savaş uzak dur) نوشته‌ی الیزابیتا ، مکالمه‌ی کودکی به نام بن با پدر و مادرش درباره‌ی جنگ بالکان است. جنگ باعث ناراحتی بن شده زیرا او را از هم‌بازی‌اش امیلی جدا کرده و حالا او دلیلش را از پدر و مادرش می‌پرسد. این کتاب برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج)...

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - ایتالیایی La Pace (Andare via la guerra)

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - ایتالیایی La Pace (Andare via la guerra)
کتاب صلح (جنگ دور شو) - ایتالیایی La Pace (Andare via la guerra) به قلم الیزابیتا ، گفت و گوی کودکی خردسال به نام بن با پدر و مادرش را که در زمان جنگ بالکان صورت می‌گیرد، برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج) به رشته تحریر درآورده است. بن از اینکه جنگ او را از هم‌بازی‌اش امیلی، جدا کرده ناراحت است و...

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - انگلیسی Peace (Go Away War)

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - انگلیسی Peace (Go Away War)
کتاب صلح (جنگ دور شو) - انگلیسی Peace (Go Away War) به قلم الیزابیتا ، گفت و گوی کودکی خردسال به نام بن با پدر و مادرش را که در زمان جنگ بالکان صورت می‌گیرد، برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج) به رشته تحریر درآورده است. بن از اینکه جنگ او را از هم‌بازی‌اش امیلی، جدا کرده ناراحت است و دلیلش را از پدر و...

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی ایتالیایی

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی ایتالیایی
کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی ایتالیایی به قلم الیزابیتا ، گفت و گوی کودکی خردسال به نام بن با پدر و مادرش را که در زمان جنگ بالکان صورت می‌گیرد، برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج) به رشته تحریر درآورده است. بن از اینکه جنگ او را از هم‌بازی‌اش امیلی، جدا کرده ناراحت است و دلیلش را از پدر و مادرش...

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی ترکی استانبولی

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی ترکی استانبولی
کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی ترکی استانبولی به قلم الیزابیتا ، گفت و گوی کودکی خردسال به نام بن با پدر و مادرش را که در زمان جنگ بالکان صورت می‌گیرد، برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج) به رشته تحریر درآورده است. بن از اینکه جنگ او را از هم‌بازی‌اش امیلی، جدا کرده ناراحت است و دلیلش را از پدر و مادرش...

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی انگلیسی

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی انگلیسی
کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی انگلیسی به قلم الیزابیتا ، گفت و گوی کودکی خردسال به نام بن با پدر و مادرش را که در زمان جنگ بالکان صورت می‌گیرد، برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج) به رشته تحریر درآورده است. بن از اینکه جنگ او را از هم‌بازی‌اش امیلی، جدا کرده ناراحت است و دلیلش را از پدر و مادرش...

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی
الیزابیتا در کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی ، گفت و گوی کودکی خردسال به نام بن با پدر و مادرش را که در زمان جنگ بالکان صورت می‌گیرد، برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج) به رشته تحریر درآورده است. بن از اینکه جنگ او را از هم‌بازی‌اش امیلی، جدا کرده ناراحت است و دلیلش را از پدر و مادرش می‌پرسد. الیزابیتا...
1