انواع بیماری های مرکبات

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع انواع بیماری های مرکبات

دانلود کتاب کامپندیوم مرکبات

دانلود کتاب کامپندیوم مرکبات
کتاب کامپندیوم مرکبات به بررسی آفات، کمبود عناصر، تغذیه و بیماری‌های فیزیولوژیک مرکبات می‌پردازد و درباره انواع آن‌ها اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد. تلاش در جهت آموزش دانش کافی و صحیح به منظور تولید محصول با کمیت و کیفیت مناسب، اقدام مهمی است که به کشاورزان کمک می‌کند تا از طریق یادگیری اصول نوین و...
1