بازاریابی اجتماعی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع بازاریابی اجتماعی

دانلود کتاب سیاست گذاری برای تغییر رفتار شهروندان (رویکرد بازاریابی اجتماعی)

دانلود کتاب سیاست گذاری برای تغییر رفتار شهروندان (رویکرد بازاریابی اجتماعی)
کتاب سیاست گذاری برای تغییر رفتار شهروندان (رویکرد بازاریابی اجتماعی) نوشته‌ی نانسی آر. لی ، به ارائه روش‌هایی می‌پردازد که بازاریابی اجتماعی می‌تواند به وسیلۀ آن‌ها به عنوان ابزاری موثر و کارا جهت تغییر رفتار شهروندان به کار رود. همچنین این اثر طریقه‌ی صحیح کاربرد بازاریابی اجتماعی و چگونگی...

دانلود کتاب بازاریابی اجتماعی

دانلود کتاب بازاریابی اجتماعی
کتاب بازاریابی اجتماعی نوشته‌ی محسن زمانی و شهرزاد هوشمندی نیا ، به بررسی حوزه و قلمروی علم جدیدی می‌پردازد که با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی و انسانی را تحقق می‌بخشد. از گذشته‌های دور مردمان دست در گریبان مشکلات و مسایل اجتماعی و فردی بوده‌اند. تغییر رفتار راه‌گشای...
1