تاریخ افشاریان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تاریخ افشاریان

دانلود کتاب نادر پسر شمشیر

دانلود کتاب نادر پسر شمشیر
کتاب نادر پسر شمشیر اثر نورالله لارودی ، روایت تاریخی و جنگی یکی از مقتدرترین پادشاهان ایران، نادر شاه افشار است، نادرشاه افشار به گواهی تاریخ یکی از بی‌باک‌ترین و کوشا‌ترین سرداران جهان بوده است. کتاب نادر پسر شمشیر به زندگی کامل نادرشاه از بدو تولد، جنگ و فتوحات، سیر کامل زندگانی او تا به انتها...

دانلود کتاب عقاب کلات: خاطرات طبیب مخصوص نادر

دانلود کتاب عقاب کلات: خاطرات طبیب مخصوص نادر
در کتاب عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر) اثر بهرام افراسیابی ، شرح زندگانی، لشکرکشی‌ها و سرانجام نادرشاه افشار براساس اسناد و مدارک و کتاب‌های متنوع تاریخی در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآمده است. در بخشی از عقاب کلات می‌خوانیم: محمدخان افغان سرمست از باده‌ی پیروزی هوس تسخیر مشهد به سرش افتاد...
1