تعزیه نامه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تعزیه نامه

دانلود کتاب آشنایی با مبانی شبیه خوانی

دانلود کتاب آشنایی با مبانی شبیه خوانی
کتاب آشنایی با مبانی شبیه خوانی نوشتۀ داود فتحعلی بیگی ، به آموزش مبانی این هنر که از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در میان هنرهای نمایشی دیرین ایران دارد، پرداخته است. تعزیه در لغت به مفهوم عزاداری است، اما اصطلاحاً به نوعی از نمایش گفته می‌شود که با استفاده از حرکت، موسیقی، آواز و صحنه‌آرایی به نمایش...

دانلود کتاب نمایش های ایرانی (جلد دوم) - تعزیه

دانلود کتاب نمایش های ایرانی (جلد دوم) - تعزیه
بخش اول کتاب به تعریف تعزیه و منشا پیدایش تعزیه می پردازد. فصل دوم نگاهی دارد به چند متون مکتوب به جا مانده از دوره پیش از اسلام درباره تعزیه. در بخش سوم به پیدایش تکیه و اجرا در تعزیه و پیدایش سکو و پیدایش لباس ومعنی آن درتعزیه می پردازد. در بخش چهارم کتاب به علمای شیعه و تعزیه و در بخش پنجم به...
1