تفسیر سوره انفال

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تفسیر سوره انفال

دانلود کتاب آشنایی با قرآن جلد سوم

دانلود کتاب آشنایی با قرآن جلد سوم
کتاب آشنایی با قرآن جلد سوم ، مشتمل بر تفسیر آیاتى از سوره‌هاى انفال و توبه توسط متفکر شهید استاد مرتضى مطهرى است که طى چهارده جلسه در شب‌هاى جمعه در مسجدالجواد علیه‌السلام (تهران) و در جمع عمومى ایراد شده است. نوارهاى این جلسات موجود نیست و کتاب آشنایی با قرآن جلد سوم تنظیم شده متونى است که در...

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 4

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 4
کتاب تفسیر قرآن (نگاهی دیگر به قرآن مجید) جلد 4 سوره های انفال، توبه، یونس، هود این کتاب به صورتى است که گویا انسان امروزى با خدا گفتگو مى کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجى فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان مى باشند، جوانانى که از ادبیاتِ سنگین متن...
1